Call for Action: A Very Important Auction Coming Up (Nov. 10) – 58 lives at Stake – Non Participants Please Consider Helping


கோ ஸம்ரக்ஷணம் நம்முடைய அத்யாவச்யக் கடமையாதலால், இதை நடைமுறை ஸாத்யமில்லாத கார்யம் என்று தள்ளிவிடாமல், சில ச்ரமங்கள் இருந்தாலும் அவற்றைச் சமாளித்துக் கொண்டு, கஷ்ட நஷ்டப் பட்டாவது அவச்யம் இதைச் செய்ய வேண்டும். அப்படியொன்றும் கஷ்டமும் நஷ்டமும் பெரிசாக வந்து விடாது. பால் மறுத்த பசுக்களைக் கட்டித் தீனி போட முடியவில்லை என்பதால்தானே அவற்றைக் கசாப்புக் கடைக்கு அனுப்புவது? அப்படித் தாய்த் தெய்வமும், தெய்வத் தாயுமான கோ கொலைக் களத்துக்குப் போகிறதுதான் பெரிய கஷ்டமும் நஷ்டமும். அது நேராமல் பார்த்துக் கொள்வதற்குச் செய்கிற எந்த முயற்சியும் கஷ்ட நஷ்டங்களில் சேராது. – ஜகத்குரு ஸ்ரீ சந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதி ஸ்வாமிகள்

Gho Samrakshanam (preservation of cows) is our essential duty, we should not dismiss it up as an impracticable affair and should execute it to our best, braving against all odds, even if it has a few inconveniences and practical difficulties. Actually no big trouble or loss is going to befall us while doing this. Are we not sending the unyielding cows to the slaughter houses only because we are unable to feed them any longer? It is the cow which is an embodiment of motherhood as well as Divine going to the slaughter house is the greatest trouble and loss. All other efforts undertaken to prevent this tragedy cannot be considered as a difficulty or loss. – Jagadguru Chandrasekharendra Saraswathy Swamigal
_____________________________________________________________________________________________

Namaskaram All,

Please see the auction notice from Chettinadu govt. farm below scheduled for Nov 10 couple of days from today. While it is a real pity and a shame that Govt. themselves are engaging in categorizing Gho Mathas as ‘Waste’ (Kazhivu in Tamizh) and selling it off what else can one say? Anyways, the lives of 58 Gho Mathas are at stake as the farm has decided they are not of use to them anymore. This notice has been published in the local daily news paper. For these kind of auctions the local slaughterhouses form a syndicate and try to buy all the cows. I’m trying to see if we can somehow sneak in and save as many cows we can. Not only cows, poor goats and pigs are also sold which is very disheartening as well.

There are several things that are going on in my head including funding, transportation, labor, where to take these 58 cows, etc; The auction date is on Nov 10 (Tuesday) and Viswanathan and myself plan to leave on Sunday night or early Monday AM to register ourselves for the auction, stay overnight to participate in the auction, buy and save as many lives as much we can, work on transportation and other logistics to transport the rescued cows to the identified place(s) which are yet to be finalized.

This auction notice was brought to Sri Periyava’s attention. HH took sometime last evening to review the entire auction notice, was surprised and asked, “Is the Govt. themselves doing this?”. He asked further details on auction and after clarifications asked me to meet HH after coming back from the auction. The plan is to talk about the Gho Matha rescue operations in detail and how well we can integrate them with Veda Patasalas. HH has provided his Paripoorna blessings for this enormous cow rescue effort. Many thanks to Shri Raghu, Sri Periyava’s Poorvashrma brother in helping get Sri Periyava’s Aseervadhams on this. We need our Acharya’s Anugraham in abundance to pull this off.

58 is not a small number by any means considering every single cow in the auction will have to be bid one by one, paid in cash get the receipt before we can even move onto the next one. Also, depending on the number of cows rescued we need to concurrently work on transportation, rope, cow feed till they reach their destination, etc.

My guess is the base price of a cow at the auction will be around Rs. 15k. Though there are many followers of this blog only a handful contribute consistently for cow rescue efforts. If we all can join hands together we can easily save all the 58 innocent lives in the auction.

Will these 58 Gho Mathas & Rishabams see the sun rise on Nov 11? It is up to us and our actions will determine whether that will happen or not.

Sri Periyava Thiruvadi Sharanam. Rama Rama
_______________________________________________________________________________________________

Contributions Info: Please mention ‘Cow Rescue’ in the subject line and send a note with your name, amount to  donations@kgpfoundation.org for tracking purposes.

For donations in India, here are the details:

Name: Dharma Sanjeevinee Bhavanam
SBI Savings A/c. No. 32626335713 & IFSC Code – SBIN0002233, State Bank of India, CPCL Branch, Manali, Chennai-600 068

For contribution in US – you can make electronic payment to donations@kgpfoundation.org from your bank via
Zelle or QuickPay etc. This is the MOST convenient method for all.  (or) PayPal
– https://www.paypal.com/us/fundraiser/110230052184687338/charity/1854990


Translation of auction notice below. (Many thanks to Shri Balaji and Shri Karthik for the translation)

 

Government of Tamilnadu, Dept of Livestock, District Chettinadu,

Waste elimination team have identified as waste to be auctioned, as approved by Director, the following through this public auction notice. – Director, Dept of Livestock, Chennai

SN Details of Livestock to be auctioned Numbers Auction Participation Amount

1 Tharbarkar Cow 17 Rs.5,000 Demand draft (DD)
2 Jersey mixed cow 10
3 Friesian mixed cow 12
4 Sahiwal bull 1
5 Friesian mixed bull 4
6 Jersey mixed bull 10
7 Sahiwal cow 4
8 Ramanathapuram white Semmari Goat 8 Rs.2,000 DD
9 Jamunabaari white goat 3
10 Thalaisery white goat 23
11 White pig 14 Rs.2,000 DD

Auction Date: 10.11.2020 at 11AM
Auction Place: District Livestock Farm, Chettinadu

Qualification to participate: On 09.11.2020 between 10AM and 5PM, deposit DD for appropriate amount (based on livestock) with photocopy of ID or signed photo of the person participating in the auction deposit the DD to the District Livestock at the District Livestock Farm and get a admission receipt for the auction. DD from a nationalized bank in favour of “Deputy Director (AH) District Livestock Farm, Chettinad” payable at Karaikudi. Only people with the admission will be allowed for the public auction on 10.11.2020. Priority for people who run Ghoshalas.

Terms and conditions for the auction can be obtained from the Office of the Deputy Director, District Livestock Farm, Chettinadu.

Also, admission or denial to attend the auction and other government authorised power rests with the auction team.
– Deputy Director (AH) District Livestock Farm, Chettinad.
_____________________________________________________________________________________________

பசுவைப் பேணிக் காப்பது ஸர்வ பலன்களையும் அளிக்கும் பரம புண்யம். இதைச் சொல்லும் கையோடேயே அதைப் புறக்கணிப்பது சாபங்களை வாங்கித் தரும் மஹா பாபம் என்பதற்கும் ஆதாரமிருப்பதைச் சொல்லாமலிருக்க முடியவில்லை. ஸூர்ய வம்சத்திலே வந்த மஹாத்மாவான ராஜா திலீபன் வாழ்க்கையில் இரண்டுக்கும் சான்று இருக்கிறது. அவர் தேவலோகம் சென்றிருந்தபோது காமதேனுவை ப்ரதக்ஷிணம் செய்யாமல் வந்து விடுகிறார். அந்தத் தப்புக்காக அவருக்கு ஸந்ததி வாய்க்காது என்று சாபம் ஏற்படுகிறது. சாப நிவ்ருத்தி என்றும் ஒன்று உண்டே! அது என்ன? அந்தக் காமதேனுவின் கன்றான நந்தினி, ஸூர்ய வம்சத்தின் குலகுரு வஸிஷ்டரிடம் இருக்கிறது. வஸிஷ்டர் சொன்னதின் பேரில் அதற்கு ஒரு மாட்டுக்காரன் செய்வதைவிட பக்தியுடன் திலீபன் மேய்த்து கட்டி, குளிப்பாட்டிவிட்டு, இன்னும் எல்லாக் கைங்கர்யமும் செய்கிறார். பத்னி ஸுதக்ஷிணையுடன் சேர்ந்து அப்படிப் பண்ணுகிறார். சாபம் நிவ்ருத்தி ஆகிறது. சாபம் நிவ்ருத்தியாகி ஏதோ ஒரு சாமானியப் பிள்ளை பிறந்தது என்றில்லாமல் ஸூர்யவம்சத்துக்கு ரகு வம்சம் என்றே இன்னொரு பெயர் ஏற்படும்படியான பெருமைகள் நிறைந்த ரகு திலீபனுக்குப் புத்ரனாகப் பிறந்தவன் தான். அப்புறம் பகவானே ரகுராமனாக அவதாரம் செய்யவும் அதுவே அடிப்படை. – ஜகத்குரு ஸ்ரீ சந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதி ஸ்வாமிகள்

To preserve a cow is a great Punyam which offers innumerable benefits. While saying this it is difficult to avoid mentioning that there is enough proof to show that abandoning the cow is a great sin which could fetch curse too. The life of King Dileepan, an ascendant of Surya Vamsa and a great soul, has proof for both these aspects. When he visits Deva Loka, he fails to do Prathakshinam (circumambulation) to the Holy cow Kamadhenu. Due to this blunder, a curse befalls on him that he would not be blessed with issues in his life. There is always a ‘Saapa Nivruthi’ (redemption) for every curse, is it not? What is it then? Nandhini, the calf of Kamadhenu, is in the possession of Sage Vasishta who is the Kula Guru of Surya Vamsa. On the advice of Vasishta, Dileepan looks after the calf with utmost devotion, taking more care than a cow herd – bathing it, feeding it and doing all other services for it. He does everything along with his Pathni (wife) Sudhakshina. His curse gets redeemed. It’s just not that the curse got redeemed and an ordinary child was born to him but he begot a son called Raghu who was so great that the entire race was named as Raghu Vamsam after him. Also this was the basis for Bhagavan to incarnate later as Raghuraman. – Jagadguru Chandrasekharendra Saraswathy Swamigal

 Categories: Samrakshanam

Tags:

47 replies

 1. Respected Sir,
  Subject. Sent online from SBI RS 15000 .NAME MISSING IN CONTRIBUTORS LIST
  You are doing a great job. MAHAPERIYAVA CHARANAM.
  I PRAY TO YOU NOT TO MISTAKE ME.
  I sent Rs 15000 on 08/11/2020 from STATE BANK OF INDIAT.NAGAR. CHENNAI TO ACCOUNT NO 32626335713. The transaction reference is IHN7846147. I further checked the status of transaction. It is marked’Success’ indicating it has been successfully transferred.
  BUT my name J.Srinivasan is NOT found in the list in the recent mail giving names of people who have contributed.
  I request you to take it up earnestly as I want to know if the money has gone for the good cause for which it was sent on 8th immediately following the request for funds or it is neither with me nor has reached you.
  Pl let me know.
  My mail I’d is rchitraleka@msn.com
  My name is J.Srinivasan .
  An early reply is requested

  Sent from my iPad

  • That’s a valid concern. Sri Sai Srinivasan requires an Office to respond to donors. I also understand if one gets bogged down by paper work [even if done through e-mail] it can distract him from the primary job of Gho-seva. I guess only Sri Periyavaa can show us a way in this regard.

 2. Auction suspended

  jai maha periyava
  jai gau mata
  vadae gau mataram

 3. I have added a little to the noble cause.

 4. We also have gaushala at our village with 15 cows and 5 calf’s.We also protect them from slaughter house,Most of the cows do not give any yield to us, we spent 45 to 50k per month on this.We also will support your good works.

 5. Trying to pay via paypal from the UK… found the link for US so tried contributing in $$ but when I click “donate now” nothing happens . It also says the charity will get the funds in approximately 15 days and you need the funds for this auction now . Is there a direct email address for your paypal account? Many thanks
  Saloni Belaid

 6. Dear Sai Srinivasan,
  I have contributed to this cause via the ‘Zelle Quickpay’, can you please confirm the receipt, and let me know if you got it in time?

 7. Reblogged this on Vanaja Shankar and commented:
  My prayers for all the cows to be saved. I think if each one of us can contribute whatever we can, it will be of great help.

 8. Have you got sufficient amount?

 9. Dear Sri Sai Srinivasan….. Great Service…. I have circulated to my contacts and also contributing for this great cause,

  Regards
  Murali

 10. Cyber criminals in SBI YONO are torturing me over remittance to the
  goshala. Please pray to Mahaperiva. Kamakshi.

  Yours,
  K Natarajan

 11. Dear Sai Srinivasan

  is it possible to file a writ petition in Madras High court ( to stop the auction) with the help of BJP lawyers/Vishwa Hindu Parishad/SPCA ? Please do so urgently. Thanks for the help that you are already doing in the matter of cow protection.

  L.Srinivasan
  95660 79862
  044 435 855 32 sri_bob@yahoo.com

  • Namaskaram Sir,

   I really don’t have anytime to do this as I’m preparing for the auction in full swing. I believe anyone can file a writ petition. If you or anyone else can do it will be great. I don’t have anymore details that we all see here. Thanks. Rama Rama

   • I had paid rs 15000 for the rescue operations. Have u received it. If this money is not used for the cause can u let me know how you are planning to spend.

    Thx
    Venkat

   • God, you are generous. You have a heart of Gold. ||Sivaya Nama: Om|| Let it remain that way, Oh God.

    I am told cost of each cow when auctioned is Rs.15,000/-.

    The scale at which Sri Sai Sreenivasan’s cow rescue operation is going, he requires at least 1 Crore per annum.

    I spend the day tweeting in support of useless people on Twitter which gives me nil revenue.

    I have been begging Sri Periyavaa to get me a job so that I can contribute 90% of the salary to Veda Paatasalaa, Cow, Temple maintenance.

    Ten years have gone by. He is yet to hear my prayers! I am also getting that much older!

 12. We should tell the Government to fix a price because if it is auction, some vested interests will hike the price just to make us lose big time. If they give a price, we can multiply by 58 or 106, and pay up.

  Otherwise we will not know how much to pay.

  Yes?

 13. Why don’t the Government give these cows to us free of cost as we are going to take ownership for their maintenance?

 14. So sad to hear about the cow’s auction by Govt.,
  It’s a High time Govt of India to run a Cow’s bank and take over the cow’s and hand over the Cow’s to temple and Mutts who can maintain and take care of the cow’s in their Ghosala is my views and a serious thought and action plan to be initiated at the earliest is my humble request to one and all to save the Cow’s and to avoid future Auction like this.
  Regards,
  G Sarabagopalan
  07 nov. 2020.

 15. Responsibility for calling this auction needs to be fixed. Is it within their powers to treat cows as waste? A govt run animal farm sells its animals treating them as waste when it is well known that they will be slaughtered. There is no regulation on the manner of slaughter and animals are killed in a very painful manner in full view of other animals after undergoing unimaginable physical pain till the time they are slaughtered. Butchers are known to transport them in ultra jam packed trucks without food or water and are also known to transport them after maiming them. So these hapless animals are in deep agony all the while.
  Is this what should be done to them for no fault of theirs?
  This is pure demonic act and we have no right to treat them as commodities. Animals are kind enough to serve us. We must give them their right to live peacefully and have their rightful retired life as well.
  Profiteering by demons in human form can in no way justify their actions.
  It’s really disturbing that this should also happen in our Bharata the land of Sanatana dharma and ahimsa.
  Lets us all come to gether and lend our hands in whatever little way we can to give protection to as much hapless livestock as we can. So such efforts by Sai srinivasan should be supported without hesitation through monetary support first, volunteering and logistics second and though not everyone’s cup of tea get the administration to wake up and alter the policies to give give dignity and right to peaceful life to hapless livestock.

  • We have to understand one thing. As per their needs its waste. So, try to understand their purpose.

   from our point of view, its gau mata. god. so, we are into different thinking. But, as per the government, usage of cow and bull for milk and seman (extracting for breeding).

   this is the basic difference.

 16. Am sure Elayatankudi Periva’s blessings too will ensure that all of them are rescued and such an advertisement from them will never crop up again in future.

 17. Due to paucity of time, I plan to contribute directly to “Dharma Sanjeevinee Bhavanam” via Net banking. Please advise whether I can continue for all future endeavors or must I contribute to “Sri Pratyaksha Charitable Trust” via Net banking.

 18. I would like to contribute. Please provide a contact name, address, phone number as soon as possible. My bank requires these to transfer money.

 19. For the second time in the past half-an-hour I have contributed my mite towards your noble effort of cow-protection. I am not boasting here. It is just a statement of fact. If it would help influence at least one more noble soul to extend his/her helping hand, to that extent I would be happy. If a retired humble Stenographer can contribute, why not others?

 20. This is very shocking to read Gohmadha’s called as ” waste” . Shri Periyava Saranam.

 21. Dear Sai Srinivasan

  As soon as I saw the above post, I have sent emails to President of India, Vice President of India, BJP Chennai office, some BJP leaders of Tamil Nadu, CM’s cell of Tamil Nadu, Livestock Minister (D Jayakumar) of Tamil Nadu, Parasaran the noted lawyer, Ramakarishna Mutt Chennai and a few more people. Please consider filing a writ petition against the Proposed Government action. Can a Government consider Cows as Waste material ? Under what rules they are doing this. Where will they use the money collected through this auction.

  L.Srinivasan 95660 79862 Chennai

  • Namaste,

   Well said. From our organisation Gau Raksha Dal Tamil Nadu, initiated to protect those cattle. Last time we did Hosur Action. We stopped that. Right now we are doing our level best.

   Untile otherwise, if we start work with farmers, we can’t stop cow slaughter. Simply running Gau Shala not viable. Every gau shala should connect local farmers. They have to donate gau shala cows to local organic farmers and support them through the donation. Just keeping cows and maintaining won’t give result. I am following the same. I am working with farmers. Personally i am not facing much financial issues.

   Well said sir. Radhe Radhe

Trackbacks

 1. Very Urgent: Act Now – Chettinad Auction – 10 Aug’ 21 – Sage of Kanchi

Leave a Reply

%d bloggers like this: