Author Archives

 • Periyava Golden Quotes-961

  விஷ்ணு நித்ரை செய்து கொண்டிருந்தபோது லோகத்தை ஹிம்ஸை பண்ணிய ஒரு அஸுரனைக் கொல்வதற்காக அவருடைய சரீரத்திலிருந்தே ஸ்த்ரீ ரூபமாக ஒரு சக்தி வெளியே போய் ஸம்ஹாரம் செய்துவிட்டு வந்ததாகவும், விழித்துக் கொண்ட பகவான் அவளுக்கே ஏகாதசி என்று பேர் கொடுத்து இந்த ஏகாதசி வ்ரதத்தை ஏற்படுத்தினாரென்றும் பாத்ம புராணத்தில் கதை வருகிறது. மஹாவிஷ்ணு கூர்மமாகவும், தன்வந்திரியாகவும்,… Read More ›

 • 235. The Strength of Shiva; Narayana’s Sister by Maha Periyava (Part 2)

  Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara – In continuation of the previous part Sri Periyava explains philosophically how Sriman Narayana and Ambal are one and the same. Unless someone is Sarveswarsaran himself it cannot be explained with this amazing clarity…. Read More ›

 • Periyava Golden Quotes-960

  மற்ற வ்ரத தினங்களிலோ பூஜைக்கு அப்புறம் ஒரு பொழுதாவது பலஹாரம் பண்ணலாமென்றிருக்கிறது. ஏகாதசியில்தான் பூர்ண உபவாஸம். மற்ற வ்ரதங்களைப் புராண, ஆகமங்கள் சொல்கின்றன. அதில் சிவபரமான புராணாகமங்கள் சொல்பவைகளை வைஷ்ணவர்கள் அநுஷ்டிக்க மாட்டார்கள்; வைஷ்ணவ கிரந்தங்களில் சொல்லியுள்ளதை சைவர்கள் செய்ய மாட்டார்கள். ஏகாதசியோவென்றால் ஒவ்வொரு sect மட்டும் எடுத்துக் கொள்ளும் புராண ஆகமங்களில் மட்டுமின்றி ஹிந்து… Read More ›

 • Maha Kshethram’s Maha Kumbabhishekam – Arulmigu Akhilandeswari Jambukeswarar Temple – Dec. 12 2018

  Namaskaram All, On behalf of Smt. Mahalakshmi Mami it is my pleasure and privilege to invite you all this Maha Kshethram’s Maha Kumbabhishekam on Dec. 12, 2018 (Sri Vilambi Year, Karthigai 26). This invitation was reviewed and blessed by Sri… Read More ›

 • Periyava Golden Quotes-959

  பகவத் பரமாகவே பண்டிகைகள் என்று சிலதை வைத்திருப்பதோடு வ்ரதங்கள் என்றும் சிலவற்றை வைத்திருக்கிறது. பண்டிகை என்பது நாம் ஆடை ஆபரணங்களுடன் அலங்காரம் பண்ணிக் கொண்டு, பகவானுக்கு அலங்காரம் பண்ணிப் பூஜை செய்து, அவன் ப்ரஸாதமாக அறுசுவை உணவு சாப்பிட்டு ஆனந்தமாயிருப்பது — போகிப் பண்டிகை, தீபாவளிப் பண்டிகை மாதிரி. புது வஸ்த்ராதிகள், அலங்காரம், பஞ்சபக்ஷ்ய போஜனம்… Read More ›

 • 234. The Strength of Shiva; Narayana’s Sister by Maha Periyava (Part 1)

  Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara – Is Ambal  and Sriman Narayana one and the same? What does the forms Ardhanareeshwara and Sankaranarayana signify? Sri Periyava explains beautifully. This is the first of many parts to follow. Many Jaya Jaya… Read More ›

 • Periyava Golden Quotes-958

  உபநிஷத்திலே சொல்லியிருக்கிற “அநாசகேன” என்பதற்கு “போஜனத்தை விட்டு விட்டு” என்றும் அர்த்தந்தான். ஆனால் அதைவிட முக்யமான அர்த்தம் “இந்த்ரிய இச்சைகளைப் பூர்த்தி பண்ணிக் கொள்வதை விட்டுவிட்டு” என்பதேயாகும். இந்த அபிப்ராயத்துக்கு அழுத்தங் கொடுப்பதற்காகவே ஆசார்யாள், “போஜனத்தை விடுவது இங்கே தாத்பரியமில்லை” என்கிறார். அவ்வப்போது ஆஹாரத்தை நிறுத்துவது சரீரத்துக்கும் நல்லது. மனஸுக்கும் நல்லது. ஆஹார நியமங்களில் இதனால்தான்… Read More ›

 • 67.1 Sri Sankara Charitham by Maha Periyava – Proof given by direct disciples

  Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara – After barrage of proofs from Veda, Ithihasa, and Puranas that Sri BhagawathPadhal is none other than Lord Parameswara Sri Periyava goes on to explain what his direct disciples think of him. Many Jaya… Read More ›

 • Periyava Golden Quoes-957

  கர்ம பலனில் அனாச்ரிதனாக இருந்து கொண்டு, எவன் வாய்த்த கர்மாவைப் பண்ணுகிறானோ ‘அப்படிப் பட்டவனே ஸந்நியாஸி அவனே யோகி – “ஸ ஸந்ந்யாஸீ ச யோகீ ச” என்று முத்தாய்ப்பு வைத்துவிட்டு, அப்புறந்தான் அதற்கு இன்னம் வலுக்கொடுப்பதற்காக, “ந நிரக்நிர் ந சாக்ரிய:” — நெருப்பை விட்டவனோ கர்மாவை விட்டவனோ இல்லை”என்கிறார். இதற்கு சரியாக அர்த்தம் பண்ணிக் கொண்டால், “ஸந்நியாஸ ஆச்ரமத்திலிருக்கிற… Read More ›

 • Sri Periyava Mahimai Newsletter – 3

  Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara – What secret did Periyava tell Pillaiyar that stopped Kamakshi procession? That is the main crux of this newsletter along with showing compassion to a sincere cook. Many Jaya Jaya Sankara to out sathsang… Read More ›

 • Periyava Golden Quotes-956

  கீதையில் இன்னோரிடத்திலும் ஒரு ஆசாரத்தின் முக்யத்வத்தை வலியுறுத்துவதற்காகவே இன்னொரு ஆசாரத்தை மட்டம் தட்டிக் கழித்துக் கட்டிப் பேசியிருக்கிறார். ‘அக்னியை விட்டு விட்டதால் ஒருத்தன் ஸந்நியாஸி இல்லை; கர்மாவை விட்டுவிட்டதால் ஒருத்தன் ஸந்நியாஸி இல்லை; என்று அங்கே (பகவான்) சொல்கிறார்: ஸ ஸந்ந்யாஸீ ச யோகீ ச ந நிரக்நிர் ந சாக்ரிய:2 ஸந்நியாஸிக்கு அக்னி ஹோத்ரம், ஒளபாஸனம், யஜ்ஞம் முதலான அக்னிகார்யம் எதுவும் கிடையாது. அவனுக்கு மற்ற… Read More ›

 • 66. Sri Sankara Charitham by Maha Periyava – Evidences for Divine incarnate in Veda, Ithihasa, Puranas (Complete)

  Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara – Here is the complete chapter where Sri Periyava provides copious evidences on how Bhagawathpadhal is Saakshaath Eswara Avatharam. Many Jaya Jaya Sankara to our sathsang volunteers, Shri ST Ravi kumar for the translation… Read More ›

 • Periyava Golden Quotes-955

  ‘பூணூல் ஒருத்தனை பிராம்மணனாக்கி விடவில்லை; ஒழுக்கம்தான் அப்படி ஆக்குகிறது‘ என்று சொன்னால், உடனே உபநயன ஸம்ஸ்காரத்தை நிறுத்தி விட வேண்டும் என்று அர்த்தம் பண்ணிக் கொள்வதா? ஒன்று சிலாக்யமானது, ஆனால் அதைவிட சிலாக்யமாக இன்னொன்று இருக்கிறது என்றால் அப்போது இரண்டாவதை வலியுறுத்துவதற்காக முதலாவதைக் கழித்துக் கட்டுவது போல exaggerate பண்ணியே பேசுவது வழக்கம். ‘பாயின்ட்’ நன்றாக… Read More ›

 • Intensifying our rescue efforts…..

  பகவான் வாஸுதேவனின் வயிற்றுக்கே போடுவதாக நினைத்து எந்த முறையிலேனும் நாம் ஒவ்வொருவரும் பசுக்களை அவச்யம் ரக்ஷிக்க வேண்டும். அந்த உணர்ச்சி வந்துவிட்டால், சிரமமே ஏற்பட்டாலும் அது சிரமமாகத் தெரியாது. மனமிருந்தால் வழியுண்டு. இந்த விஷயத்தில் நிச்சயமாக மனம் இருந்தேயாக வேண்டும். அப்போது வழியும் தானே பிறக்கும். – பூஜ்ய ஸ்ரீ காஞ்சி மஹா பெரியவா Each one of us have to compulsorily protect the Cows, in every manner possible, with the thought that we are feeding the Lord Vasudeva Himself. When… Read More ›

 • Periyava Golden Quotes-954

  சாஸ்த்ரங்களில் சொன்னாற்போல் அவ்வப்போது ஒருபொழுதும், பதினைந்து நாளுக்கு ஒருமுறை சுத்தோபவாஸமும் இருப்பது மனஸை சுத்தமாக்கி, திவ்ய ஸ்மரணத்தில் பலப்படுத்தி நிறுத்தி வைக்கும். ரொம்பவும் தீவிரமாகவும், ‘forced’ ஆகவும் [வலுக்கட்டாயமாகவும்] உபவாஸாதிகளை அநுஷ்டித்தால் எல்லாம் சிதறிப் பிரயோஜனமில்லாமல் போய்விடும்; அதனால் gradual-ஆக (படிப்படியாக)ப் போக வேண்டும் என்பதுதான் நம் ஆசார்யாள், கீதாசார்யனான பகவான் இவர்களின் அபிப்ராயம். அவர்கள்… Read More ›

 • Maha Periyava “Deiva Vaaku” – Audio with Text in Tamizh – Soundharya Lahari – Shloka 44 – Part 2

  Namaste, Getting ready for the  auspicious Deepavali celebrations,  With Sri Periyavas’ anugraham and with the blessings of Sri Kanchi Kamakoti Peeṭadhipati, His Holiness, Pujyasri Shankara Vijayendra Saraswathi Shankaracharya Swamigal, Kāmakoṭi Sandeśaḥ brings you மஹா பெரியவா “தெய்வ வாக்கு” Soundharya lahari – shloka 44 – part 2… Read More ›

 • 66.5 Sri Sankara Charitham by Maha Periyava – Evidences for Divine incarnate in Veda, Ithihasa, Puranas

  Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara – The evidences deluge continues to pour from our Periyava.  Apart Shankara Vijayam texts, the proof that our Bhagawath Padhal is none than Parameswara has been quoted in Rig Veda, Sri Rudram, Shiva Rahasya,… Read More ›

 • Periyava Golden Quotes-953

  கிருஷ்ண பரமாத்மாவும் எக்ஸ்ட்ரீம்களை வேண்டாம் என்றுதான் சொல்கிறார். ‘நாத்யச்நதஸ்து யோகோஸ்தி ந சைகாந்தம் அநச்நத: … யுக்தாஹார … ஸ்ய யோகோ பவதி து:கஹா – பெருந்தீனி தின்கிறவனுக்கும் யோகம் வராது, ஒரேயடியாகப் பட்டினி கிடக்கிறவனுக்கும் யோகம் வராது, யுக்தமான அளவு மிதமாய் சாப்பிடுகிறவனுக்கே யோகம் ஸித்தித்துத் துக்கத்தைப் போக்கும்” என்கிறார்*. ஒரேயடியாகப் பல நாள் சேர்ந்தாற்போல் உண்ணாவிரதம்… Read More ›

 • Ekadasi Fasting Appeal & Reminder

  Originally posted on Sage of Kanchi:
  “Whatever happens in Bharatha Desam we need to ensure the King of all Vrattas Ekadasi has to be revived and practiced by all; This Vrattam is a Maha Dharma that was practiced very sincerely…

 • Periyava Golden Quotes-952

  ஆசார்யாள் சொல்வது என்னவென்றால், ஏகாதசி மாதிரி பக்ஷத்துக்கு ஒருநாள் சுத்தப் பட்டினி போடுவதையல்ல. “இனிமேலே சாப்பிடுவதேயில்லை” என்று உண்ணாவிரதம் இருந்து ஸாதனை பண்ணுவதைத் தான் சொல்கிறார். அந்த மாதிரி ஒரே தீவிரமாகப் போகிறதில் ஒன்றும் பிரயோஜனமில்லை. அவ்வப்போது ஒருவேளை, அல்லது ஒரே ஒரு நாள் பட்டினி போடுவது என்பது ‘நேச்ச’ருக்கே அநுகூலமாக இருப்பது. ஒரேயடியாக ‘சாகிற… Read More ›