Author Archives

 • Sri Periya Kovil Maha Kumbabishekam Invitation – Nov 11, 2021

  Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara, I had posted about this ancient temple renovation and Maha Kumbabishekam couple of week back HERE.  With Periyava’s grace and many of your support we are getting close but falling a little bit short… Read More ›

 • Sri Periyava Kainkaryam – Medical Camp to Orphans, Poor, Old & Physically Challenged

  வைத்தியசாலைகள், சிறைச்சாலைகள், ஏழை விடுதிகள், அநாதாசிரமங்கள், விதவா இல்லங்கள், பிச்சைக்காரர் விடுதிகள் முதலியவற்றைப் போய்ப் பார்த்தால் தெரியும், மநுஷ்யர்கள் எத்தனை தினுஸான கஷ்டங்களுக்கு ஆளாகிறார்கள் என்பது. இவற்றை மஹான்கள்தான் என்றில்லை, ஸாதாரண ஜனங்களான நாமும் ஓரளவுக்குத் தீர்த்து வைக்க முடியும். இம்மாதிரியான இடங்களைப் போய்ப் பார்த்தால் நம் போன்றவர்களின் உபகாரத்தைக் கூட ஈஸ்வரன் எத்தனை ரூபங்களில்… Read More ›

 • Rescuing Gho Mathas in Dire Straits due to Accidents and Injuries

  முகலாய அரசர்களான அக்பரும் ஷாஜஹானும், மிக ஸமீப காலத்திலேயே ஆஃப்கானிஸ்தானின் அமீரும் பசு ஸம்ரக்ஷணையின் அவசியத்தை உணர்ந்து அதற்கான சட்டங்களைச் செய்திருக்கிறார்களென்பது குறிப்பிடத்தக்கது. ஆகவே நாம் உரிய முறைப்படி எடுத்துச் சொன்னால் இந்த தேசத்தின் ஸகல பிரிவுகளையும் சேர்ந்த பிரஜைகள் எல்லோருமே நமக்கு ஆதரவு தருவார்கள் என்பதே என் நம்பிக்கை. அரசாங்கமும் எந்த ஒரு பிரிவினருக்கும்… Read More ›

 • Vaanam Paaratha Sivalingam – Sri Vilvavananadhar Temple, Segal – Construction Updates

  பக்தியின் லட்சியம் நல்லவனாக ஆக்குவது மட்டுமல்ல. நமக்குக் காரணமான சக்தியைத் தெரிந்து கொண்டு, அதற்கும் நமக்கும் பேதமில்லை என்ற பரம ஞானத்தை அடைந்து, சம்ஸாரச் சூழலிலிருந்தே தப்புவதே பக்தியின் லட்சியம். அதோடு, வெளி உலகத்துக்கு நல்லவனாக நடக்கவும்கூட அதுவே வேறெந்த உபாயத்தையும்விட மிகுந்த சக்தியுடன் உதவி புரிகிறது. கோபுரம் கட்டி எல்லார் கண்களிலும் படவைத்து பகவானை… Read More ›

 • 120.13. Sri Sankara Charitham by Maha Periyava – Determining the period of Sri Sankara’s life

  Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara – “Determining the time period of Acharya based on the uncertain time periods of other people is like sending one blind man to act as guide to another blind man!”. The above quote from… Read More ›

 • Sep’ 21 – 212 Gho Mathas/Rishabams/Calves/Varahams/Aja’s Rescued

  ரொம்பவும் வயஸான தசையிலும், மற்ற ஆகாரங்கள் குறைந்து அல்லது நின்றே போன நிலையிலும் ஒரு மனிதருடைய உடலில் உயிரை நிறுத்திக் கொடுக்கும் உணவாகப் பசு தருகிற பாலே இருக்கிறது. நம்முடைய ஆயுஸின் ஆரம்பத்தில் ஒரு குறுகிய காலகட்டத்தில் மாத்திரம் நம்மைப் பெற்றெடுத்த தாய் பால் தருகிறாளென்றால் பசுவோ நம்முடைய ஆயுள்காலம் பூராவும் பால் தருகிறது. அதனால்தான்… Read More ›

 • Navarathri Special – Captivating Kamakshi Amman Drawing by Smt. Sowmya

  Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara – On the first day of this auspicious Navarathri I’m excited to share a fascinating drawing of Kamakshi Ambal drawing by Sowmya…colorful and perfection to the core….Rama Rama

 • Sri Periya Kovil Maha Kumbabishekam on Nov. 11, 2021

  Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara, By Periyava Anugraham, an ancient temple, Sri Uma Maheshwari Ambal Samedha Sri Vedapureeshwarar Tirukoil alias Sri Tandikeshwarar temple’s Maha Kumbabishekam has been scheduled on Nov 11. The village name itself is Periya Kovil but… Read More ›

 • Important: Mahalaya/Pithru Paksham: Gho Dhanam, Vastra Dhanam, Anna Dhanam, Brahmana Bhojanam, and Pakshi Bhojanam

  Jaya Jaya Shankara Hara Hara Shankara, Mahalaya Paksham/Pitru Paksham begins tomorrow Tue Sep 21st. Doing pithru karmas like Sharadham, Tharpanam, etc. for our ancestors is paramount; this fifteen day period is auspicious for various dhanams as well. By periyavA’s krupai, like… Read More ›

 • Aug’ 21 – 48 Gho Mathas/Rishabams/Calves Rescued

  ‘கோ’ என்றாலே பூமி என்றும் ஒரு அர்த்தம். க்ருஷ்ணர் பூர்ணாவதாரம். அம்சாவதாரம் என்பதாக பகவான் தன்னுடைய ஓரொரு அம்ச கலையை மட்டும் வெளிப்படுத்தியும் அவதாரங்கள் நிகழ்த்தியதுண்டு. பாகவதத்தில் சொல்லியிருக்கிற கணக்குப்படி பகவானுக்கு இருபத்து நாலு அவதாரங்கள். அந்த இருபத்து நாலில் நம் எல்லோருக்கும் தெரிந்த தசாவதாரங்கள் போக பாக்கியிருக்கிற பதினாலு பேரும் அம்சாவதாரங்கள். அப்படி பகவானின்… Read More ›

 • Maha Periyava “Deiva Vaakku” & “Divine Expositions” – Ulle Veliye Sambandam – Part 5 – Mokshanubhavam

  Namaste, On this auspicious  Pradosham,  With Sri Periyavas’ anugraham and with the blessings of Sri Kanchi Kamakoti Peeṭadhipati, His Holiness, Jagadguru Pujyasri Shankara Vijayendra Saraswathi Shankaracharya Swamigal, Kāmakoṭi Sandeśaḥ brings you மஹா பெரியவா “தெய்வ வாக்கு,”  Ulle Veliye Sambandam – part 5– “Mokshanubhavam“ in… Read More ›

 • Aug’ 21-Sri Periyava Kainkaryam: Annadhana Seva Update: Over 5,000 Meals Served

  தர்மம் என்றால் மநுஷ்ய வாழ்க்கை நெறிகள் எல்லாமும்தான் என்றாலும், பொது வழக்கில் ‘தானம்’ என்ற ஒன்றுக்கு மட்டுமே ‘தர்மம்’ என்ற பேரும் வந்துவிட்டது. தர்மங்களில் இது அத்தனை உசத்தியான இடத்தைப் பெற்று விட்டது! ‘தான-தர்மம்’ என்று சேர்த்தே சொல்கிறோம். ‘தர்மம் போடு தாயே!’ என்றுதான் பிச்சைக்காரர்கள் கூடச் சொல்கிறார்கள். தர்மசாலை என்றாலே அன்னசத்திரந்தான். வேதப் பிரமாணத்துக்கு… Read More ›

 • Kind Attn: – Annabishekam to Brahanayaki Samedha Lord Brahadeeswara @ Gangaikonda Chozhapuram – Oct 20, 2021

  Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara, It’s my privilege to invite you all to this important event initiated none other by Maha Periyava himself 37 years back. Lord Brahanayaki Samedha Brahadeeswara, Gangaikonda Chozhapuram Annabhisheka committee was formed with his grace… Read More ›

 • Annadhanam Appeal for Bheema Pushkaram (Nov 21 to Dec 2)

  Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara – On behalf of Smt. Mahalakshmi Mami I’m posting this Annadhanam done to all the devotees during Bheema Pushkaram from Nov 21 to Dec 2. I have been blessed to attend the last few… Read More ›

 • Vaanam Paaratha Sivalingam – Sri Vilvavananadhar Temple, Segal – Construction Updates

  Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara, On Wednesday, Sep. 8, Nilaikaal (Vasakaal) has been installed followed by a brief puja. Covering of garbagruham with granite will start followed by gopuram construction. Few pictures below. Rama Rama

 • Mission Accomplished: Chettinad Govt. Farm – 104 Lives Saved (62 Gho Mathas, 28 Ajahs, 14 Varahams)

  சாஸ்த்ர வசனப்படி தர்ம தேவதையே தபஸ், சௌசம் [தூய்மை], தயை, ஸத்தியம் என்ற நாலு கால்களுடைய ஒரு ரிஷபமாகத்தான் இருக்கிறது. அந்த தர்மக் காளையுடனேயே கோமாதாவும் இருப்பதாகவும், தர்மத்தையே பாலாகச் சுரக்கிற ‘தர்மதுகா’வாக அப்பசுத் தாய் இருப்பதாகவும், அந்த ஜோடியைக் கலி புருஷன் ஹிம்ஸித்ததாலேயே இந்த யுகம் இப்படிச் சீர்குலைந்திருக்கிறதென்றும் ‘பாகவ’தத்தில் இருக்கிறது.* ஆகையினால் கலிதோஷம்… Read More ›

 • Take 3 – Chettinad Farm Auction Update – Off we go again Tomorrow!

  Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara – By Periyava’s Anugraham, around three weeks back the auction was stopped again (See HERE for the post). With all the e-mails we sent it seems the govt. has decided not to do auction… Read More ›

 • 120.12. Sri Sankara Charitham by Maha Periyava – Determining the period of Sri Sankara’s life

  Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara – A very small chapter where Periyava tells us the need to watch out for a few things when analyzing history. Many Jaya Jaya Sankara to Smt. Sowmya for a cool drawing & audio… Read More ›

 • July’ 21-Sri Periyava Kainkaryam: Annadhana Seva Update: Around 3,500 Meals Served

  எல்லா தானங்களிலும் அன்னதானம் விசேஷம். பகவானும் கீதையில் (3.13) எவன் தனக்காக மட்டும் ஆஹாரம் தேடிச் சாப்பிட்டுக் கொள்கிறானோ அவனுடைய பாபத்தையும் முழுக்க அவனேதான் அநுபவித்தாக வேண்டும்; வேறு யாரும் அதில் பங்கு எடுத்துக்கொள்ள மாட்டார்கள் என்கிறார். பிறனுக்குப் போடாமல், தான் மட்டுமே தின்கிறவன் சாதம் சாப்பிடவில்லை, பாபத்தையே புஜிக்கிறான் என்கிற மாதிரிச் சொல்கிறார். –… Read More ›

 • July’ 21 – 56 Gho Mathas/Rishabams/Calves Rescued

  லௌகிகமாக வெளி அசுத்தியைப் போக்குவதை விட முக்யம், வைதிகமாக அது உள் அசுத்தியையும் போக்குவதே. மற்ற ஜந்துக்கள் விஷயத்தில் மூக்கைப் பிடித்துக் கொண்டு அலம்பித் தள்ள வேண்டியதாக இருக்கிற மலத்தையே அது கோவிடமிருந்து கோமயமாக வருகிறபோது நம்முடைய உள்ளழுக்கைப் போக்கிக் கொள்வதற்காக நாம் உட்கொள்ளும் பஞ்ச கவ்யத்தில் ஒரு வஸ்துவாகச் சேர்க்கும்படி சாஸ்திரத்தில் விதித்திருக்கிறது. ‘பஞ்சகவ்யம்’… Read More ›