Author Archives

 • Maha Periyava As Shri Ra.Ganapathy Saw Him-Series 2-Part 1

  Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara – Shri B. Narayanan mama has starting the second part of the series, Shri Maha Periyava as Shri Ra Ganapathy Anna saw him. Thank you mama for the awesome chapter, translation, and drawing. In… Read More ›

 • Periyava Golden Quotes-822

  எனக்கு அப்போது இளவயஸு. ப்ரொஃபஸர் ராமமூர்த்தி என்று ஒருத்தர் இருந்தார். ராமமூர்த்தி ஸாண்டோ என்றே சொல்வார்கள். தெலுங்கர். ஸர்க்கஸ் கம்பெனி நடத்திவந்தார். நடத்தினது மட்டுமில்லை, அவரே ஸாண்டோவானதால் ஆச்சரியமான feats பண்ணிக் காட்டுவார். ஒன்று சொல்கிறேன்: தன் இடுப்பைச் சுற்றிப் பக்கத்துக்கு ஒன்றாக ஒரு Ford காரைக் கயிற்றால் கட்டிக் கொண்டு, இரண்டின் என்ஜினையும் ஸ்டார்ட்… Read More ›

 • Thrimurthigal! An auspicious darshan!!

  Many Jaya Jaya Sankara to Smt. Sunitha Madhavan for the rare share. Rama Rama

 • 206. Crimson Colour of Kamakshi by Maha Periyava

  Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara – Why Kamakshi is in Crimson colour? What are her leelas and anugrahams? Why did she create Manmathan? What does he do and how she liberates us? Sri Periyava answers comprehensibly. Many Jaya Jaya… Read More ›

 • Periyava Golden Quotes-821

  ஸர்ப்பா: பிபந்தி பவநம் ந ச துர்பலாஸ்தே சுஷ்கைஸ்-த்ருணைர் வநகஜா பலிநோ பவந்தி | கந்தை: பலைர் முநிவரா: க்ஷபயந்தி காலம் ஸந்தோஷ ஏவ புருஷஸ்ய பரம் நிதாநம் || “வெறும் காற்றையே உட்கொள்கிற பாம்பு அதனால் துர்ப்பலமாக இல்லை. வற்றின புல்லைத் தின்கிற காட்டு யானை மிகவும் பலமுள்ளதாயிருக்கிறது. கிழங்கையும் பழத்தையுமே சாப்பிட்ட முனிவர்கள்… Read More ›

 • Ekadasi Fasting Appeal & Reminder

  “Whatever happens in Bharatha Desam we need to ensure the King of all Vrattas Ekadasi has to be revived and practiced by all; This Vrattam is a Maha Dharma that was practiced very sincerely until two or three generations ago… Read More ›

 • Periyava Golden Quotes-819

  மாம்ஸம் தின்றால்தான் பலம் என்கிற ‘பாயின்ட்டு’க்கு வருகிறேன். இப்போது ரொம்பவும் பலத்தைக் குறிப்பிட வேண்டுமானால் என்ன சொல்கிறோம்? ‘சிங்க பலம்’, ‘புலி பலம்’ என்றா சொல்கிறோம்? ‘யானை பலம்’ என்றுதான் சொல்கிறோம். மற்றப் பிராணிகளுக்கு இல்லாத பலம் யானைக்கே இருக்கிறது. இந்த சக்தி மாம்ஸம் சாப்பிட்டா அதற்கு வந்திருக்கிறது? யானை அப்படிப்பட்ட பதார்த்தத்தைத் திரும்பிக்கூடப் பார்க்காதே! ‘சுஷ்கைஸ்… Read More ›

 • Periyava Golden Quotes-818

  ‘மநுஷ்யக் குடலுக்கு மாம்ஸம் எடுத்ததில்லை’ என்று இப்போது வெஜிடேரியன் ஸயன்ஸ் நிபுணர்கள் சொன்னாலும், மாம்ஸம் இவனுக்கு அடியோடு ஜெரிக்காமலே இருக்கும்படி பகவான் பண்ணவில்லையே! அப்படி இருந்தால் மாம்ஸ போஜனம் பண்ணவே மாட்டானல்லவா? இப்போது கல்லைத் தின்கிறானா? இரும்பைத் தின்கிறானா? இப்படியே மாம்ஸத்தையும் தள்ளியிருப்பானல்லவா? இவனுக்குக் கொஞ்சம் சிரமப்பட்டாவது ஜெரிக்கும்படியாகவும் பண்ணி, அதே ஸமயத்தில் அஹிம்ஸா ரீதியிலும்,… Read More ›

 • Thamirabarani Maha Pushkaram – HH Sri Periyava Anugraha Bashanam

  Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara – Please listen to the 8-min Anugraha Bhashanam of Thamirabarani Maha Pushkaram of Sri Periyava spread across two video clips. Many Jaya Jaya Sankara to Smt. Mahalakshmi Mami for the share. Rama Rama

 • Periyava Golden Quotes-817

  கான்ஸ்டிட்யூஷனலாக மாம்ஸம் சாப்பிடக் கூடாத மிருகங்களும் உண்டு. அவற்றுக்கு நமக்குள்ள ‘புத்திசாலித்தனம்’ இல்லாததால் அவை மாம்ஸத்தின் கிட்டேயே போவதில்லை. ஆடும், மாடும், மானும், குதிரையும், யானையும் தப்பித் தவறியாவது மாம்ஸம் தின்னுமா? ஆனால் மிருகங்களுக்கு இல்லாத ஆறாவது அறிவும் இருக்கிற மநுஷ்யன் எதை விலக்கி எதைக் கொள்ள வேண்டும் என்ற வியவஸ்தயைப் புரிந்து கொள்ளாமல் மாம்ஸமானாலும்… Read More ›

 • 205. Kamakshi by Maha Periyava

  Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara – In this chapter Sri Periyava explain how Ambal, the Maya and Gnana Swaroopa, comes in the form of Kamakshi and controls us and the world. Many Jaya Jaya Sankara to Shri. B. Narayanan… Read More ›

 • Periyava Golden Quotes-816

  மநுஷ்யனின் மூக்குக்கு ஒத்துக் கொள்ளாதது மட்டுந்தானென்றில்லை. அவனுடைய வயிற்றுக்கு, ஜீர்ணக் கருவிகளுக்கு (digestive organs)க்கூட மாம்ஸ போஜனம் ஒத்துக் கொள்ளாததுதான் என்று இப்போது [1957 நவம்பரில் சென்னையில்] நடந்த World Vegetarian Congress-ல் பேசிய பலர் எடுத்துக் காட்டியிருக்கிறார்கள். ‘கான்ஸ்டிட்யூஷனை’, தேஹ வாகை வைத்து மாம்ஸத்தைத் தின்றால்தான் ஜீவிக்க முடியும் என்றிருக்கிற புலி, சிங்கம் மாதிரியான… Read More ›

 • 50. Sri Sankara Charitham by Maha Periyava – Removal of the second thing, the mind, is Adwaitha

  Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara – A chapter of the highest order and philosophy. Sri Periyava explains us crystal clear the greatest barrier in attaining Gnana and how to overcome it. While we may think it is not possible… Read More ›

 • Periyava Golden Quotes-815

  பழம் அழுகிறது; காய்கறிகள் கெட்டுப் போகின்றன என்றால் இவை துர்நாற்றமடிக்கத் தான் செய்யும். கழிநீரைக் கொட்டினால் அதுவும் துர்கந்தம் அடிக்கத்தான் செய்கிறது. ஆனாலும் இந்த நாற்றமெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை என்கிற மாதிரி அல்லவா அந்நிய பதார்த்தங்களைச் சமைக்கிறபோது வயிற்றைப் புரட்டி எடுக்கிறது? அதுகள் அழுகி கிழுகிக் கெட்டுப் போனாலோ குடலையே பிடுங்கியெடுக்கிற மாதிரி காத தூரத்துக்குத்… Read More ›

 • Thamirabarani Maha Pushkaram – Oct 12 to Oct 23 ‘2018

      Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara – Please mark your calendars on this important Maha Pushkaram event that will be celebrated from Oct 12-Oct 23′ 2018. HH Sri Periyava has blessed Smt. Mahalakshmi Mami to be the head… Read More ›

 • 204. Nature Deceives! Ambal Deceives! by Maha Periyava

  Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara – Why and how nature (Ambal) deceive us? What is the reason for it? When will this deception game end? Sri Periyava who is none other than Ambal tells us the supreme secret. We… Read More ›

 • Periyava Golden Quotes-814

  மாம்ஸம் சாப்பிடாததற்காக நம்மைப் பரிஹாஸம் செய்கிற நான்வெஜிடேரியன்களிடம் நாம் எப்படித் திருப்பிக் கொள்ளலாம் என்று சொல்லிக் கொடுக்கிறேன். “மாம்ஸம் சாப்பிடுகிற நீங்களே சில மாம்ஸ தினுஸுகளைச் சாப்பிடுகிறவர்களைப் பரிஹாஸமும் செய்கிறீர்கள் அதுமட்டுமில்லை. மாம்ஸத்திலேயே உசத்தி, தாழ்த்தி ஆகிய இத்தனை வகைகளைச் சாப்பிடுகிறவர்களும் ஒரு முகமாகச் சேர்ந்து கொண்டு, இப்போதும் இந்த உலகத்தில் எங்கேயோ வனாந்தரங்களில் இருக்கிற… Read More ›

 • 203. Meditation on Devi’s Lotus Feet by Maha Periyava

  Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara – What is the first step in the spiritual path? Where should we worship Guru Padhuka’s? Sri Periyava answers. Many Jaya Jaya Sankara to Shri. B. Narayanan Mama for the translation. Rama Rama தேவியின் திருவடித்… Read More ›

 • Periyava Golden Quotes-813

  ஒரு ஆட்டையோ, மாட்டையோ அது கதறக் கதற வெட்டுகிற மாதிரிதான் கீரையைப் பிடுங்கி நறுக்குவது நம் மனஸுக்குத் தோன்றுகிறதா? இந்த ‘ஸைகாலஜிகல் ஃபாக்ட’ருக்கு ஒரு முக்கியத்வம் உண்டு. மாம்ஸத்திலேயே ஒரு பிராணியின் ஊனைத் தின்னலாம், இன்னொரு பிராணியின் ஊனைத் தின்றால் நிஷித்தம் என்று வைப்பதற்கு [ஸைகாலஜிகல் தவிர] வேறே காரணம் இல்லை. ‘அய்யய்யே! பன்றி மாம்ஸமா?’… Read More ›

 • 125th Maha Periyava Jayanthi @ Portland, Oregon: 26-27 May 2018

  Many Jaya Jaya Sankara to Smt. Srividhya Krishna for the invitation and share. Rama Rama