Sage with Eyes of Light

Sage with Eyes of Light – ஒளிவீசும் கண்கள் கொண்ட மாமுனி – 3 – RVS

3. ஸ்ரீ மஹாஸ்வாமி – ஒளிவீசும் கண்கள் கொண்ட மாமுனி ====================================================== -Serge Demetrian (The Mountain Path) — தமிழில் – ஆர்.வி.எஸ். இந்தியாவுக்கு எப்போது வந்தாய்? என்று என்னைக் கேட்ட ஸ்ரீ மஹாஸ்வாமிகளுக்கு நான்…… “16 டிசம்பர் 1967ம் வருஷம் விடியற்காலை ஐந்து மணி வாக்கில் பாம்பே சாந்தா க்ரூஸ் விமானநிலையத்தினில் ‘இந்த… Read More ›

Sage with Eyes of Light – ஒளிவீசும் கண்கள் கொண்ட மாமுனி – 2 – RVS

2. ஸ்ரீ மஹாஸ்வாமி – ஒளிவீசும் கண்கள் கொண்ட மாமுனி ========================================== -Serge Demetrian (The Mountain Path) — தமிழில் – ஆர்.வி.எஸ். ஸ்ரீ மஹாஸ்வாமிகள் என்னுடைய பெயரை மீண்டும் சரியாகக் கேட்பதற்காக தலையை லேசாகச் சாய்க்கிறார். இரண்டு மீட்டர்கள் தூரத்தில் நான் அவருக்கு நேராக பவ்யமாக நிற்கிறேன். அவரது கண்கள் என்னைத் துளைக்கிறது…. Read More ›