Recent Posts

 • Periyava Golden Quotes-1076

  தானாக மரித்த கோவின் சர்மத்தைத்தான் ஸங்கீத வாத்யங்களுக்கு எடுத்துக் கொள்ளலாம். ஏனென்றால் ஸங்கீதம் தெய்வ பரமானதாக இருக்கிறதனால், ஸ்வாமி கோவிலிலேயே வாத்யங்கள் வாசிக்க வேண்டித்தானே இருக்கிறது? ஆனால் அதற்காக உயிருள்ள கோவை உபயோகமில்லை என்பதற்காக வதைத்துத் தோலை உரிப்பது என்றால் அதை ஸ்வாமி க்ஷமிக்கவே மாட்டார். அதே போலத்தான் கோவின் வயிற்றுக்குள்ளிருந்து எடுக்கும் கோரோசனையும் ஸ்வாமிக்கே… Read More ›

 • Periyava Golden Quotes-1075

  ஸங்கீதத்திலும் கோ ப்ரயோஜனப்படுகிறது. அடித்துச் சப்தம் எழுப்புகிற மத்தள-பேரிகை போன்ற சர்ம வாத்யங்களில் மாட்டுத் தோல் ப்ரயோஜனமாகிறது. இங்கே முக்யமாகக் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம்: இப்படிச் சொன்னது தானாகவே இயற்கை மரணம் அடைந்த கோவைக் குறித்ததுதான். கோஹத்தி -– பசு வதை –- என்பது ஸ்வப்னத்திலும் நினைக்கக்கூடாத மஹா பாபம்; படு பாதகம் என்பது. வதை… Read More ›

 • Anusham Celebrations @ Vignesh Studio 16.06.2019

  Anusham Live Video from Vignesh Studio T.Nagar Chennai-17 Between 9.00 AM Onwards (IST) Anusham Celebration Vignesh Studio 16.06.2019 Live Telecast Can Be Viewed Through http://www.srivigneshstudio.com/ http://www.kanchiperiyavalspradhosham.com/ http://www.vigneshstudio.com/ http://www.facebook.com/pages/Sri-Vignesh-Studio/422560081180577

 • Pradosham & Sathrusamhara Pushpanjali Live Telecast From Vignesh Studio 14.06.2019

  Pradosham Live Video From Vignesh Studio T.Nagar Chennai – 17 Between 5.15 P.M and 8.00 P.M (IST) Pradosham 14.06.2019 Live Telecast Can Be Viewed Through http://www.srivigneshstudio.com/live-1.html http://www.kanchiperiyavalspradhosham.com/pradosham-live-telecast/ http://www.vigneshstudio.com/ http://www.facebook.com/pages/Sri-Vignesh-Studio/422560081180577

 • Back to Back Rescues over last weekend – 5 Cows and 3 Calves Saved

  லோக க்ஷேமத்துக்கு முதுகெலும்பாயிருப்பது வேதம், அந்த வேதத்துக்கு முதுகெலும்பு வேள்வி. வேள்விக்கு முதுகெலும்பாய் இருப்பது அதைச் செய்கிற கர்த்தாவும், அதில் ப்ரதான த்ரவ்யமாயிருக்கிறவற்றைக் கொடுக்கிற கோவும்தான். ஆகவே முடிவாக லோகம் வாழவே முதுகெலும்பாயுள்ள இரண்டில் ஒன்று கோ என்றாகிறது. அதனால்தான் ‘கோரக்ஷணமே பூரக்ஷணம்’. ‘பசு காத்தலே பாரினைக் காத்தல்’ என்கிறது. அந்தக் காரணத்தினால் தான் லோகம்… Read More ›

 • Periyava Golden Quotes-1074

  பஞ்சகவ்யம் மேல் தோலிலிருந்து உள்ளெலும்புவரை நோய்களை நீக்குவதாக வைதிகமான புண்யாஹவாசனத்தில் சொல்லியிருப்பதற்கேற்கவே லௌகிகமான வைத்ய சாஸ்த்ரத்திலும் சொல்லி அப்படியே மருந்தாக அது ப்ரத்யக்ஷ பலன் தருவதையும் பார்க்கிறோம். நம்முடைய ஆயுர்வேத வைத்ய சாஸ்த்ரத்தில் சொல்லியிருப்பதையே மேல் நாட்டாரின் அல்லோபதி மெடிகல் ஸிஸ்டத்திலும் ஆதரித்துச் சொல்கிறார்களென்பது குறிப்பிடத்தக்கது. சர்ம வியாதியான [தோல் நோயான] குஷ்டம் ஸ்வஸ்தமடையப் பால்… Read More ›

 • Periyava Golden Quotes-1073

  பசுவிடம் எதுவுமே மட்டமாக இல்லாமல், உத்தமமானதாக இருப்பதால் கோமயமும் கோமூத்திரமுங்கூட மருந்தாக இருக்கின்றன. முன்னைவிட இப்போது புதிது புதிதாக வியாதிகள் முளைத்துக் கொண்டிருந்தாலும் குழந்தைகளுக்கு வயிற்றில் கட்டி விழுவதை மட்டும் தக்கத் தடுப்பு மருந்துகளால் –- preventive medicines என்கிறவற்றால் -– நன்றாகக் குறைத்திருக்கிறார்களென்பது தெரிகிறது. கட்டி விழுந்து கொண்டிருந்த காலத்தில் அதற்கான மருந்துகளில் கோமூத்ரம்… Read More ›

 • Sathrusamhara Pushpanjali 11.06.2019 (Vignesh Studio)

  Sathrusamhara Pushpanjali Live Video from Vignesh Studio T.Nagar Chennai-17 Evening 5.30pm (11.06.2019) By 5.30 Pm @ Ummachi Thathas Own Premises at No 9 Duraiswamy Road T Nagar Chennai -17 Live Telecast Can Be Viewed Through http://www.srivigneshstudio.com/ http://www.kanchiperiyavalspradhosham.com/ http://www.vigneshstudio.com/ http://www.facebook.com/pages/Sri-Vignesh-Studio/422560081180577

 • 85.2. Sri Sankara Charitham by Maha Periyava – Life history of Chandra Sharma

    Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara – While recording the audio Sowmya mentioned to me that she is fascinated and so engrossed on the divya charitham of Chandra Sharma. I totally concur with her.  It arouses so much interest… Read More ›

 • Periyava Golden Quotes-1072

  ‘ஒரு கட்டையை அக்னி பஸ்மம் பண்ணுகிறாற்போல நான் உட்கொள்ளும் இந்தப் பஞ்சகவ்யம் சர்மத்திலிருந்து [தோலிலிருந்து] அஸ்தி [எலும்பு] வரை என் தேஹத்தில் ஊடுருவியுள்ள பாபத்தை பஸ்மம் பண்ணட்டும்’ என்றே பஞ்சகவ்ய ப்ராசனத்தின் [உட்கொள்தலின்] போது சொல்லும்படி சாஸ்த்ரத்தில் விதித்திருக்கிறது: யத் த்வக்-அஸ்தி கதம் பாபம் தேஹே திஷ்டதி மாமகே |ப்ராசனம் பஞ்சகவ்யஸ்ய தஹத்வாக்நிவேந்தனம் || ‘தஹது… Read More ›

 • “I am too hungry, please feed me” – Swaminathan!

  What a great interview by Sriram Raju with his paati…To me, this is the first interview of someone narrating Mahaperiyava’s purvashrama days as Swaminathan. It brings tears in our eyes to even visualize that Mahaperiyava when He was a small… Read More ›

 • Mahaperiyava sketch by Sri Dinesh

  I got this email from Smt Soumya Dinesh when I was outside and thought someone had attempted to draw Periyava for the first time or so and opened the attachment with that expectation. It was a shocker to see such… Read More ›

 • Periyava Golden Quotes-1071

  வெளியிலே விழுப்பு போய் மடியாவது என்ற சுத்திகரணம் பஞ்சகவ்யத்தினால் நடக்கிறது என்றாலும் அதுவே அதன் முக்ய ப்ரயோஜனம் இல்லை. அதனுடைய முக்ய ப்ரயோஜனம் இதைவிடப் பெரிய சுத்திகரணமாக, நமக்கு உள்ளழுக்கை உண்டாக்கிய பூர்வ கர்ம பாபத்தையே போக்குவதுதான். ஸாதாரண விஷயமில்லை. நம்முடைய கஷ்டங்கள், ஜன்மாக்கள் எல்லாவற்றுக்கும் காரணம் பாப கர்மாக்கள் தான். அவையே நசிப்பது என்றால்… Read More ›

 • Sathrusamhara Pushpanjali 08.06.2019 (Vignesh Studio)

  Sathrusamhara Pushpanjali Live Video from Vignesh Studio T.Nagar Chennai-17 Evening 5.30pm (08.06.2019) By 5.30 Pm @ Ummachi Thathas Own Premises at No 9 Duraiswamy Road T Nagar Chennai -17 Live Telecast Can Be Viewed Through http://www.srivigneshstudio.com/ http://www.kanchiperiyavalspradhosham.com/ http://www.vigneshstudio.com/ http://www.facebook.com/pages/Sri-Vignesh-Studio/422560081180577

 • Deivathin Kural Volume 2 – Three Completed Sections Audio files uploaded

  Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara – Please find the vol 2 audio files uploaded from our weekly sathsangam HERE. The audio files for the first three sections (Mangalarambam, Guru, and Adwaitham) is complete and uploaded. Started off with the new… Read More ›

 • Rig Veda jata parayanam – Sri Vadakkunathar temple, Thrissur – July 21 – Aug 7

  Thanks to Professor PV Ramachandran, Indianapolis for his wonderful effort to do this parayanam in this temple for the 3rd time under the blessings of HH Periyava. Last two years they arranged a Krishna Yajurveda and Shukla Yajur Veda Jataparayanams…. Read More ›

 • Periyava Golden Quotes-1070

  லௌகிகமாக வெளி அசுத்தியைப் போக்குவதை விட முக்யம், வைதிகமாக அது உள் அசுத்தியையும் போக்குவதே. மற்ற ஜந்துக்கள் விஷயத்தில் மூக்கைப் பிடித்துக் கொண்டு அலம்பித் தள்ள வேண்டியதாக இருக்கிற மலத்தையே அது கோவிடமிருந்து கோமயமாக வருகிறபோது நம்முடைய உள்ளழுக்கைப் போக்கிக் கொள்வதற்காக நாம் உட்கொள்ளும் பஞ்ச கவ்யத்தில் ஒரு வஸ்துவாகச் சேர்க்கும்படி சாஸ்திரத்தில் விதித்திருக்கிறது. ‘பஞ்சகவ்யம்’… Read More ›

 • Auditor Sri Chandramouli’s speech and recognition by Sri Periyava

  Here is the speech of Sri Mouli on gho samrakshanam followed by Sri Periyava’s recognition to Sri Mouli. The audio isn’t very clear but if you pay attention, you can follow. Sri Mouli has been doing a great kainkaryam for… Read More ›

 • Stunning drawing of Mahaperiyava by Dr. Clement Lourdes  

  The email sent to him itself is self-explanatory. When I opened the email, the name sounded familiar and I quickly recognized that he sent a drawing earlier but when I opened the attachment, I was pleasantly surprised to see such… Read More ›