Periyava Golden Quotes-584

ஆசாரம் என்பதில் எல்லா ஸாமான்ய தர்மங்களும் அடக்கம் என்கிற மாதிரியே இன்னம் அநேக ஸமாசாரங்களும் அதில் அடங்கியிருக்கின்றன. ‘ஹெல்த்’துக்காக, ‘ஹைஜீனுக்’காக ஆன ஸுகாதார விஷயங்கள், வைத்ய சாஸ்திர ஸம்பந்தமான விஷயங்கள், ஸைகலாஜிகலான விஷயங்கள், ‘மொராலிடி’, அன்பு முதலானவற்றின் மீதான ஸமாசாரங்கள் எல்லாமே நம் ஆசாரங்களில் வந்து விடுகின்றன. இது அத்தனையையும் ஆத்ம ஸம்பந்தமாக உசத்திக் கொடுப்பதுதான்… Read More ›

Recent Posts

 • Introducing a new photo-blog for HH Jayendra Saraswathi Swamigal

  Shri Gurubhyo Namaha! On this auspicious day, I am extremely happy to announce that a new photo-blog for HH Jayendra Saraswathi Swamigal is introduced to you all via https://srijayendraperiyava.wordpress.com This idea has been on my mind for a very long… Read More ›

 • Be humble…Surrender yourself to Him

  Two days back, I posted an article about Sri Pudhuperiyava saying the following about His guru “அவர்கள் சொன்னபடி நடக்காவிட்டாலும் கூட அவர்கள் நம்மை கருணையோடு கடாட்சிக்கிறார்களே! அதனாலே தான் அவர் பெரியவாளா இருக்கிறார்கள். அதனாலே வருத்தப்பட வேண்டாம். ஆகவேண்டியதைப்பார்” என்றும் அருள் செய்தார்கள். I have read about… Read More ›

 • New Mahaperiyava Serial on Kavasam TV

  Thanks to Sri Ganesh Raghu for FB share….   Mahaperiyava Jayanti kavasam.tv presents A Special Series on the Life Of JAGADGURU MAHAPERIYAVA Log in to: http://kavasam.tv/kanchi-mahaan-mahaperiyava and watch the Life Story. Watch & Share to spread Mahaperiyavas message to all…. Read More ›

 • Govt’s new regulation on cattle sale

  Thanks to our central government to impose strict regulation on ban on selling cattle for non-agricultural purposes with more stringent measures to check even after such a sale is made. It is a glorious victory for all non-meeting Hindus, who… Read More ›

 • Adi Sankara Jayanthi Photos from Srinagar, J&K

  Thanks to Sri Matam for these photos. Please do not read this like any other news item. We all need to be proud of ourselves that we belong to a Matam, which is the only one Sankara organization that goes… Read More ›

 • 87. Gems from Deivathin Kural-Vedic Religion-My Mission (Part 3)

  Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara – How to turn around the society that is very divided and in distress? Where is Manu’s home and which place is Kalki Avatar going to happen? Why am I roaming around cities non-stop giving… Read More ›

 • Periyava Golden Quotes-583

  தர்மத்துக்கு ஆசாரம் அங்கம்’, ‘தர்மமே ஆசாரம்’, ஆசாரத்திலிருந்துதான் தர்மம் பிறக்கிறது (ஆசார: ப்ரபவோ தர்ம:*) என்றெல்லாம் சொல்லும்படியாக தர்மமும் ஆசாரமும் ஒன்றேடொன்று பின்னிக் கொண்டிருக்கின்றன. தர்மத்தை அநுஸரிப்பவர்களே ஸத்புருஷர்கள் சிஷ்டர்கள் எனப்படுகிறவர்கள், அதனால் ஆசாரத்தை ஸதாசாரம், சிஷ்டாசாரம் என்று சொல்கிறோம். ஆசாரமில்லாமலிருப்பது அநாசாரம்; ஆசாரத்துக்கு விரோதமாகப் பண்ணுவது துராசாரம். ஸஜ்ஜனங்கள் அநுஷ்டிப்பது ஸதாசாரம் என்கிறாற்போல் துர்ஜனங்கள்… Read More ›

 • Unforgettable Experience

  Many Jaya Jaya Sankara to Shri Ramanathan for the share. Rama Rama Experiences with Sri Maha Periyava  (Shared by Sri Sastry, Member of Kanchi Periva Forum) “In 1987, I was in a confused stage with no job. I was already… Read More ›

 • 5. Sri Sankara Charitham by Maha Periyava – The Teachings of the Two Paths

  Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara – Sri Periyava explained us the two paths prescribed by Sastras, which path fits what type of people,  the results of those paths, and how one of the paths (karma yoga) weakened over a… Read More ›

 • Auspicious Time

  Many Jaya Jaya Sankara to Shri. Ramani for the share. Rama Rama Experiences with Maha Periyava: Auspicious Time I had requested Mudaliyar in Kanchipuram to lend me some money to meet the expenses of my daughter’s wedding. He agreed to help… Read More ›

 • Periyava Golden Quotes-582

  தர்ம மருந்துக்கு ஆசாரம் எப்படிப் பத்தியம் என்று ஒரு திருஷ்டாந்தம் சொல்கிறேன்: பித்ரு தர்ப்பணம் பண்ணவேண்டியது எல்லா ஜாதியாருக்குமான தர்மம். மூதாதையரை ஸ்மரித்து வேதமந்திரங்களையோ, ஸ்லோக ரூபமான மந்திரங்களையோ சொல்லி எள்ளும் தண்ணீரும் இறைக்க வேண்டுமென்பது நம்முடைய பித்ருகடன் தீருவதற்கு மருந்து. இதைப் பண்ணும்போது ஸ்நானம் செய்து, வேஷ்டியைக் கச்சமாய் உடுத்துக் கொண்டு, தெற்கு முகமாகச்… Read More ›

 • Samashti Upanayanam in Pune – June 11th

  Thanks to Sri Saraswathi Thyagarajan Mami for the share. Pl share this with others too. Kainkaryams like these would please our acharyas the most! Hats off to this team for doing this…. Periyava Padham Sharanam!

 • Periyava Golden Quotes-581

  தர்மம் என்ற மருந்துக்கு ஆசாரம் பத்தியம் என்பார்கள். வியாதி தீர மருந்து மட்டும் சாப்பிட்டால் போதுமா? பத்தியமும் இருக்கணுமல்லவா? நல்ல ஜ்வரம் என்றால் மருந்து சாப்பிட்டுக் கொண்டே இன்னொரு பக்கம் பழையது சாப்பிட்டால் என்னவாகும்? மருந்தின் எஃபெக்ட் போய்விடுமல்லவா? அப்படித்தான் குணத்தையும் நடத்தையையும் பொறுத்த தர்ம மருந்தானது வெளித் தூய்மை, சின்னம் முதலானதைக் கொண்ட ஆசாரம்… Read More ›

 • New Sanskrit/Tamil book of Poems — Jagadguru Shri Chandrashekarendra Saraswati Vijaya Kavyam!

  Originally posted on Shankara!:
  Shri Ganapathy Subramanian Sundaram obtained this wonderful book by chance from Vigneshwara Venkateswara publication Trust, TTK Road, (near Narada Gana Sabha) in Madras 600018. He says it is in Sanskrit, a Samskrita kavya poem on Kanchi…

 • Beautiful posting by Sri Sivanantham

  .Very nicely written in FB…Applies to each and every one of us…Thank you sir…. பெரியவாவைப் போற்றிப் புகழ்வது மட்டுமே நமது பாக்கியம் என்று நாம் இருந்துவிடக்கூடாது… அவரது வாழ்க்கை ஒரு திறந்தப் புத்தகம்… இதில் எண்ணற்ற விஷயங்கள் குவிந்து கிடக்கின்றன. இந்த பூவுலகில் மனிதராக பிறந்த நாம் அனைவரும் அந்த… Read More ›

 • Periyava viswaroopa darshanam

  Found this photo in FB – thanks to Suresh P for the share – looked like new to me….Hence this share…. The following image was shared by Smt Savithiri Thiagarajan in FB…

 • 86. Gems from Deivathin Kural-Vedic Religion-My Mission (Part 2)

  Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara – Can we all ignore Veda dharma just because it is tough to follow? Am I worried about the Brahmin caste on the skids? Will I be pleased if you all do Kanakabhishekam for… Read More ›

 • Give me the Sandal Paste….

  Many Jaya Jaya Sankara to Shri. Ramani for the share. Rama Rama Experiences of Maha Periyava: Even if the heart is weak some people might still live up to a 100 years! Kanchi MahaSwamigal was once camped at Nazarathpet near… Read More ›

 • Periyava Golden Quotes-580

  சௌச விதிகளோடு கூடவே ஸத்யம், தயை, தியாகம், லோப குணமில்லாமை, அஹிம்ஸை முதலானவற்றையும் நேரடியகாவே ஆசார நூல்கள் சிறப்பித்துப் பேசுகிற இடங்களுண்டு இன்னம் அநேக இடங்களில், ‘இன்ன ஆசாரத்தை அநுஷ்டிக்காதவன் வாக்குப் பிரமாணம் தவறினால் என்ன பாபமோ, ஆயிரம் பொய் சொன்னால் என்ன பாபமோ, ஜீவஹிம்ஸை பண்ணினால் என்ன பாபமோ, ஸ்வர்ணஸ்தேயம் [பொன்னைத் திருடுவது] பண்ணினால்… Read More ›