வசந்த நவராத்ரி ப்ரவசனம் 9:

வசந்த நவராத்திரி ப்ரவசனம் 9: கல்யாண வ்ருஷ்டி ஸ்தவம் ஏழாவது ஶ்லோகத்தின் விளக்கம்: Explanation For 7th SlokA of Kalyana VrushtI Stavam : ஸர்வஜ்ஞதாம்ʼ ஸத³ஸி வாக்படுதாம்ʼ ப்ரஸூதே தே³வி த்வத³ங்க்⁴ரிஸரஸீருஹயோ꞉ ப்ரணாம꞉ . கிம்ʼ ச ஸ்பு²ரன்முகுடமுஜ்ஜ்வலமாதபத்ரம்ʼ த்³வே சாமரே ச மஹதீம்ʼ வஸுதா⁴ம்ʼ த³தா³தி 1) பஞ்சதசாக்ஷரி மஹாமந்த்ரத்தின் ஏழாவது… Read More ›

Recent Posts

 • My assessment on Periyava ghoshala

  As you all are aware, we started a ghoshala (Sri Periyava Kainkaryam Ghoshala) few years back near Kanchipuram as a result of our ongoing cow rescue operations. Unfortunately I was never able to go and see it in-person until now…. Read More ›

 • Quote from Swami Vivekananda on Rama-Sita

  (Source: A dedicated devotee of Sri Vivekananda/Sri Mahaperiyava. He sends  me such beautiful quotes regularly. My sincere apologies to him for not posting them frequently. Will plan to improve that part). Rama and Sita are the ideals of the Indian… Read More ›

 • Sri Rama Navami Special

  Namaste On this very auspicious day of  Sri Rama Navami, with the blessings of Sri Kanchi Kamakoti Peeṭadhipadi, Their Holinesses  Pujyasri Jayendra Saraswathi Shankaracharya Swamigal and Pujyasri Shankara Vijayendra Saraswathi Shankaracharya Swamigal,  Kāmakoṭi Sandeśaḥ  brings you Maha Periyava “Divine Expositions”… Read More ›

 • வசந்த நவராத்ரி ப்ரவசனம் 8:

  வசந்த நவராத்திரி ப்ரவசனம் 8: கல்யாண வ்ருஷ்டி ஸ்தவம் ஏழாவது ஶ்லோகத்தின் விளக்கம்: Explanation For 7th SlokA of Kalyana VrushtI Stavam : ஸர்வஜ்ஞதாம்ʼ ஸத³ஸி வாக்படுதாம்ʼ ப்ரஸூதே தே³வி த்வத³ங்க்⁴ரிஸரஸீருஹயோ꞉ ப்ரணாம꞉ . கிம்ʼ ச ஸ்பு²ரன்முகுடமுஜ்ஜ்வலமாதபத்ரம்ʼ த்³வே சாமரே ச மஹதீம்ʼ வஸுதா⁴ம்ʼ த³தா³தி 1) பஞ்சதசாக்ஷரி மஹாமந்த்ரத்தின் ஏழாவது… Read More ›

 • DWISHAHASRA SARVASTOMA SARVAPRUSHTA APTORYAMA MAHAYAGAM – May 19 – 30th

  On behalf of Sri Yegneswara Bhaktha Brundam, I am sharing the announcement of the maha Yaga that they are planning to conduct for 12 days in Brahmapuram – near River Godavari in AP. From whatever little I understood, this Yaga… Read More ›

 • Ilayathangudi Mahathmiyam

  Thanks to Professor for the share. Ilaythangudi is a punya kshetram. Our ummachi thatha has spent lot of time there and many important events w.r.t sanatana dharma happened during Periyava times. The acharya who lived there and attained siddhi is… Read More ›

 • வஸந்த நவராத்ரி ப்ரவசனம் 6:

  வசந்த நவராத்ரி ப்ரவசனம் 6: கல்யாண வ்ருஷ்டி ஸ்தவம் ஐந்தாம் ஶ்லோகத்தின் விளக்கம் Explanation For Fifth SlokA of KalyanA VrushtI Stavam : “ஹ்ரீங்காரமேவ தவ நாம க்³ருʼணந்தி வேதா³ மாதஸ்த்ரிகோணநிலயே த்ரிபுரே த்ரிநேத்ரே . த்வத்ஸம்ʼஸ்ம்ருʼதௌ யமப⁴டாபி⁴ப⁴வம்ʼ விஹாய தீ³வ்யந்தி நந்த³னவனே ஸஹ லோகபாலை”꞉ — கல்யாண வ்ருஷ்டி ஸ்தவம் 5… Read More ›

 • Periyava Ghosala – Adoption Update

    As I have mentioned in my initial post, the highest priority for me is to ensure that we have sufficient plans for nearly 200 cows that are with us now from maintenance perspective. From the adoption standpoint, we need… Read More ›

 • Periyava Ghosala – Infrastructure Update

  Thanks to several of you for contacting us to show your support to my earlier post. We also received your donations. I want to provide you some update on the infrastructure component. When Sai gave me his estimates earlier, they… Read More ›

 • வசந்த நவராத்ரி ப்ரவசனம் 5;

  வசந்த நவராத்ரி ப்ரவசனம் 5: கல்யாண வ்ருஷ்டி ஸ்தவம் நான்காம் ஶ்லோகத்தின் விளக்கம்: Explanation Of Fourth SlokA of KalyanA VrushtI Stavam : “லப்³த்⁴வா ஸக்ருʼத்த்ரிபுரஸுந்த³ரி தாவகீனம்ʼ காருண்யகந்த³லிதகாந்திப⁴ரம்ʼ கடாக்ஷம் . கந்த³ர்பகோடிஸுப⁴கா³ஸ்த்வயி ப⁴க்திபா⁴ஜ꞉ ஸம்ʼமோஹயந்தி தருணீர்பு⁴வனத்ரயே(அ)பி” .. — கல்யாண வ்ருஷ்டி ஸ்தவம் 4 1) பஞ்சதசாக்ஷரி மந்த்ரத்தின் நான்காவது அக்ஷரத்தின்… Read More ›

 • வசந்த நவராத்திரி ப்ரவசனம் 4:

    வசந்த நவராத்ரி ப்ரவசனம் 4: கல்யாண வ்ருஷ்டி ஸ்தவம் மூன்றாவது ஶ்லோக விளக்கம் : Explanation for Kalyana VrushtI Stavam Third SlokA : ஈஶாத்வநாமகலுஷா꞉ கதி வா ந ஸந்தி ப்³ரஹ்மாத³ய꞉ ப்ரதிப⁴வம்ʼ ப்ரலயாபி⁴பூ⁴தா꞉ . ஏக꞉ ஸ ஏவ ஜனனி ஸ்தி²ரஸித்³தி⁴ராஸ்தே ய꞉ பாத³யோஸ்தவ ஸக்ருʼத்ப்ரணதிம்ʼ கரோதி — கல்யாண… Read More ›

 • Devi Smaranam on Vasanta Navaratram: Varaha Puranam Chapter 90 Parayanam along with English Translation by Dr. M Gokulakrishna Aiyar.

  Devi Smaranam on Vasanta Navaratram: Varaha Puranam Chapter 90 Parayanam along with English Translation – By Dr. M Gokulakrishna Aiyar. The contents of this chapter of Varaha Puranam have been condensed by Srimad Appayya Dikshitendra in the 9th shloka of… Read More ›

 • வசந்த நவராத்ரி ப்ரவசனம் 3:

    வசந்த நவராத்ரி சிறப்பு ப்ரவசனம் 3: கல்யாண வ்ருஷ்டி ஸ்தவம் இரண்டாது ஶ்லோக விளக்கம் Explanation for Second SlokA of Kalyana VrushtI Stavam “ஏதாவதே³வ ஜனனி ஸ்ப்ருʼஹணீயமாஸ்தே த்வத்³வந்த³னேன ஸலிலஸ்த²கி³தே ச நேத்ரே . ஸாந்நித்⁴யமுத்³யத³ருணாயதலோசனஸ்ய த்வத்³விக்³ரஹஸ்ய ஸுத⁴யா பரயாப்லுதஸ்ய” — கல்யாண வ்ருஷ்டி ஸ்தவம் 2 1) பஞ்சதசியின் இரண்டாவது… Read More ›

 • Happy Vasantha Navarathiri

  Wish you all a very happy Chitra Navarathiri! May Ambal’s blessings be with us all the time! Aum Shree Matrey Namaha!

 • வசந்த நவராத்ரி ப்ரவசனம் 2

  ஶ்ரீவசந்த நவராத்ரி வைபவம் 2: ஶ்ரீகல்யாண வ்ருஷ்டி ஸ்தவம் முதல் ஶ்லோகத்தின் விளக்கம்: Explanation For First SlokA of Kalyana VrushtI Stavam : 1) ஶ்ரீவித்யா பஞ்சதசாக்ஷரி மஹா மந்த்ரத்தின் கர்பிதமாக விளங்கும் மங்கள மழைத் துதி எனும் கல்யாண வ்ருஷ்டி ஸ்தவத்தின் மஹிமை. 2) தேவியின் பாதாரவிந்தத்தின் மஹிமை. 3) தேவியின்… Read More ›

 • Ugadi special darshanam of Periyava

  Thanks to Sri Kamakoti Peetam for this beautiful share. Happy Ugadi to all! Periyava Sharanam!

 • ஶ்ரீவசந்த நவராத்ரி எனும் ஶ்ரீலலிதா நவராத்ரி ப்ரவசனம் 1

    வஸந்த நவராத்ரி சிறப்புப் பதிவு 1 : ஶ்ரீகல்யாண வ்ருஷ்டி ஸ்தவம் : Kalyana Vrushti Stavam Introduction: 1) வஸந்த நவராத்ரி எனும் ஶ்ரீலலிதா நவராத்ரியின் வைபவம் 2) தந்த்ரங்களிலும், மஹான்களும் செய்ததும் தந்த்ர ஸாஸ்த்ரஙளில் விளங்குவதுமான ஶ்ரீவித்யா மந்த்ர கர்பித ஸ்தவங்கள். 3) ப்ரஹ்மயாமள தந்த்ரத்தில் விளங்கும் ஷோடஸி கல்யாணி ஸ்தவம்… Read More ›

 • Chaitra Navarathri – Devi Mahatmyam parayanam

  Namaskarams, Chaitra Navarathri starts March 22, 2023 Wednesday and ends with Sri Ramanavami on March 30th, 2023, Thursday. As usual we will start Devi Mahatmyam parayanam from March 22, 2023 Wednesday to March 30th, 2023, Thursday. 7:30 PM IST/ 10:00… Read More ›

 • Pradosham 19th March 2023 Live Telecast Vignesh Studio

  Pradosham Live Video From Murthy Street West.Mambalam Chennai – 33 Between 4.45 P.M and 7.00 P.M (IST) Pradosham 19th March 2023 Live Telecast Can Be Viewed Through http://www.srivigneshstudio.com/live-1.html http://www.kanchiperiyavalspradhosham.com/pradosham-live-telecast/ http://www.vigneshstudio.com/ http://www.facebook.com/pages/Sri-Vignesh-Studio/422560081180577

 • 121. Sri Sankara Charitham by Maha Periyava – Prodigiously Brilliant Child

  Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara – Can we call the exceptional intelligence of great Avatara Purusha’s like Bhagawathpadhal and Thirugnanasambandar as fiction? Sri Periyava explains. Many Jaya Jaya Sankara for Smt. Sowmya for a very apt drawing and Shri… Read More ›