Periyava Golden Quotes-941

வைத்ய சாஸ்த்ரம் சொல்கிற லங்கனத்தையே (fasting) மத நூல்களும் சொல்கின்றன. திருவள்ளுவரும் இதைச் சொல்லியிருக்கிறார். அவ்வப்போது ஒரு வேளை, இரண்டு வேளை சாப்பிடாமலிருந்தால்தான் வயிற்றிலே ஏற்கனவே போட்டதில் துளிக்கூட ஜீரணமாகாமலில்லை என்று நிச்சயப்படுத்திக் கொள்ளலாம். இப்படி ஏற்கனவே சாப்பிட்டது முழுதும் ஜெரித்துப் போனதை (‘அற்றதை’) த் தெளிவாகத் தெரிந்து கொண்ட பிறகே ஒருவன் மறுபடி உண்பானானால்… Read More ›

Recent Posts

 • IMPORTANT APPEAL: Annabhishekam to Lord Brahadeeswara @ Gangaikonda Chozhapuram – Oct 24, 2018

  Originally posted on Periyava Karyam:
  Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara, It’s my privilege to invite you all to this important event initiated none other by Maha Periyava himself 34 years back. Lord Brahanayaki Samedha Brahadeeswara, Gangaikonda Chozhapuram Annabhisheka committee…

 • Nadamadum Dheivam – Maha Periyava Sthuthi by Shri S. Ravisankar

  Many Jaya Jaya Sankara to Shri. S. Ravisankar for compiling and sharing this wonderful sthuthi on Sri Periyava. Rama Rama நடமாடும் தெய்வம், குருவின் திருவடியே சரணம் நடனமாடும் சபாபதி தில்லை நடராஜா, நீயே இவ்வுலகில் வந்துதித்தாய் , நடமாடும் தெய்வமாய், எல்லை இல்லா ரட்ஷகனாய் இந்த அவணியிலே;… Read More ›

 • Ekadasi Fasting Appeal & Reminder

  “Whatever happens in Bharatha Desam we need to ensure the King of all Vrattas Ekadasi has to be revived and practiced by all; This Vrattam is a Maha Dharma that was practiced very sincerely until two or three generations ago… Read More ›

 • Mahaperiyava Dheiva Vaakku – Soundarya Lahari Slokam #44

  Thanks to Kamakoti Sandesah for sharing this audio during thsi Navarathri Punya Kalam. With Sri Periyava’s anugraham and with the blessings of all Periyavas, we are pleased to share the Mahaperiyava’s dheiva vaakku – sholka 44 – part 1 audio… Read More ›

 • 233. Saraswathi by Maha Periyava

  Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara – Sri Periyava explains about the significance Sarath Kalam and Saraswathy Puja in this great chapter. Many Jaya Jaya Sankara to Shri. B. Narayanan Mama for the translation. Rama Rama ஸரஸ்வதி ஸரஸ்வதி பூஜையானது சரத்காலத்தில்… Read More ›

 • Periyava Golden Quotes-940

  உபவாஸமிருந்தால் ஆரோக்யம் போய்விடும் என்று தோன்றினாலும் உண்மையில் இதுதான் இருக்கிற ரோகங்களையும் போக்கும் பெரிய மருந்து; ‘லங்கனம் பரம ஒளஷதம்’ என்றே வைத்ய சாஸ்த்ர வசனம். லங்கனம் என்றால் பட்டினி என்று ஏன் அர்த்தம் பண்ணிக் கொள்கிறோம் தெரியுமா? அந்த வார்த்தைக்கு நேர் அர்த்தம் “தாண்டுவது” என்பதாகும். ஒரு வேளை சாப்பாடு இல்லாமல் அதைத் தாண்டிப் போய்விட்டால், skipping… Read More ›

 • Thamirabarani Maha Pushkaram – Full Aarthi Coverage

  Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara – Watch this 15-min complete video coverage  of Thamirabarani Maha Pushkaram Aarthi which includes the speech of Aadheenams and Smt. Mahalakshmi Mami. Rama Rama

 • Navarathri Special – Ganapathy in Ambal’s lap by Sowmya

  Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara – On this auspicious Navarathri, a fantastic theme based drawing by Smt. Sowmya  based on Mooka Panchashathi Sloka, Mandhasmitha Sathakam. Please find the detailed audio given by Shri.Ganapathy Subramanian in this link below as… Read More ›

 • Periyava Golden Quotes-939

  உடம்பு என்று முழுசாக ஒன்றை எடுத்துக் கொண்டால் அதற்கு ஆறு நாள் வேலை கொடுத்தால் ஒருநாள் லீவ் தருவது என்று ஏற்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் இந்த உடம்புக்கு உள்ளே வயிறு முதலான உறுப்புக்கள் தனியாக வேலை பண்ணிக் கொண்டேயிருக்கின்றனவே! இவற்றில் ஹ்ருதயத்தையும் லங்க்ஸையும் கொஞ்சங்கூட ‘ரெஸ்ட்’ கொடுத்து வைக்க முடியாது. வயிற்றுக்குக் கொடுக்க முடியும்; கொடுக்கவும் வேண்டும்…. Read More ›

 • A Mini Round-up Report from Thamirabarani Maha Pushkaram (Oct 12 – Oct 23)

  Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara – Following Cauvery Maha Pushkaram last year, Adiyen had the immense privilege and Bhagiyam in attending this “once in a life-time Maha Pushkaram” this year. As I have been posting about the importance of… Read More ›

 • Periyava Golden Quotes-938

  ஜீவிப்பதற்கு சாப்பாடு அவசியம்தான். இல்லாவிட்டால் உயிர் போய்விடும். ஆனால் சாப்பாடு கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாகிவிட்டால்கூட உடம்புக்கு வியாதி வக்கைகள்தான். ஆரோக்கியத்துக்குக் காரணமான ஆஹாரமே லிமிட் தாண்டிவிட்டால் நோய்க்குக் காரணமாகிவிடும். மெஷின்கள்கூட விடாமல் வேலை செய்தால் கெட்டுப் போய் விடுகின்றன என்று அவ்வப்போது ரெஸ்ட் கொடுக்கிறார்கள். இப்படி வயிற்றுக்கும் ரெஸ்ட் கொடுத்தால் ஆரோக்யத்துக்கு ரொம்ப நல்லது. – ஜகத்குரு… Read More ›

 • Mooam Live Telecast From Orikkai – 15th October

  Moolam Live Video from Orikkai / Manimandapam Between 8.00 AM and 12.30 PM (IST) Orikkai Moolam 15.10.2018 Live Telecast Can Be Viewed Through http://www.srivigneshstudio.com/ http://www.kanchiperiyavalspradhosham.com/ http://www.vigneshstudio.com/ http://www.facebook.com/pages/Sri-Vignesh-Studio/422560081180577

 • Thamirabarani Pushkaram Snana Maha Sankalpam

  Many Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara to our anonymous devotees for sharing this Snana Maha Sankalpam in Sanskrit pdf by Brahmasri Shrirama Sharmaji, and another one (a different version) by Swami Omkaranda in youtube. Both the links are below…. Read More ›

 • Periyava Golden Quotes-937

  ‘பசி எடுத்தாலும் பட்டினி கிடந்து பழகு; வம்பும் வீணும் பேசுவதில் ஸுகமிருந்தாலும் மௌனம் அநுஷ்டி; கண்ணை இழுத்துக் கொண்டு போனாலும் தூங்குவதில்லை என்று ராத்திரி பூரா விழித்துக் கொண்டு ஈஸ்வர ஸம்பந்தமாக ஏதாவது பண்ணிக் கொண்டிரு. இப்படியெல்லாம் பழகப் பழக தேஹாத்ம புத்தி போகும். சரீரம் எப்படியானாலும் சித்தம் பரமாத்மாவிடம் நிற்கும். இப்போது பிடித்தே பழக்கிக்… Read More ›

 • Anusham Live Telecast From Orikkai 13.10.2018

  Anusham Live Video from Orikkai / Manimandapam Between 8.00 AM and 12.30 PM (IST) Orikkai Anusham 13.10.2018 Live Telecast Can Be Viewed Through http://www.srivigneshstudio.com/ http://www.kanchiperiyavalspradhosham.com/ http://www.vigneshstudio.com/ http://www.facebook.com/pages/Sri-Vignesh-Studio/422560081180577

 • Reminder: Oct 24 – Annabishekam to Lord Brahadeeswara @ Gangaikonda Chozhapuram

  Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara – Request devotees in around the area try to make it to the event. If you have not already participated please consider doing so as this great event is just ten days away. HERE… Read More ›

 • Handpicked photos of Sri Jayendra Periyava

  Sri Kumar, Vignesh Studios shared this long back in WhatsApp (I think). Today, while I was trying to clear my hard drive, found these..Beautiful photos….Blessed to share with you all…

 • Thamirabarani Maha Pushkaram Dhanam Info.

  Many Many Jaya Jaya Sankara to Shri Swaatheesh Ganapadigal for the share. This applies to any Pushkara Snana dhanam to a sath Brahmana. Can someone please translate this info. for non-tamizh readers? Rama Rama

 • Periyava Golden Quotes-936

  இந்த உடம்புதான் ‘நான்’ என்று நினைத்துக் கொண்டிருப்பதால்தான் ஸதா இதற்கு ஸவரக்ஷணை பண்ணுவதையே கார்யமாக வைத்துக் கொண்டு, ஆத்மாவைக் கோட்டை விட்டுக் கொண்டிருக்கிறோம். இந்த தேஹாத்ம புத்தி போகணும். இதற்காகத்தான் சரீரத்துக்கு சிரமத்தை தருகிற உபவாஸங்களை சாஸ்திரம் விதித்திருக்கிறது. உபவாஸங்களால் சரீரத்துக்கு ஏற்படுகிற சிரமங்களைச் சிரமமாகத் தெரியாமல் பழக்கிக் கொள்கிறோமென்றால், அப்போது தேஹத்தையே பிரதானமாக மதித்து அதன்… Read More ›

 • Periyava Golu @Bangalore

  I saw this posting in FB and stored the image but forgot to store the name of the person. Beautiful work! The left side of the golu has paintings of his wife/daughter. Periyava Sharanam