Recent Posts

 • Periyava Golden Quotes-496

  album1_135

  மூன்று கட்சிகள். ஒன்று, மதமே ஒரு ஸ்டேஜ் வரையில் உலக ஸம்பந்தமான ஸெளக்யங்களையும் ஆதரித்துக் காரியங்களைக் கொடுப்பது. இன்னொன்று: மதம் ரொம்ப உசந்த லக்ஷ்யத்துக்காக, ஸ்வச்சமான ஆத்மா என்கிற ஹை லெவலை மட்டுமே சேர்ந்ததாக இருக்க வேண்டும்; ஆதலால் அதிலிருந்து சடங்கு, சின்னம், கர்மா எல்லாவற்றையும் அப்படியே உருவி விட்டு அதைச் சீர்திருத்த வேண்டுமென்பது. மூன்றாவது:… Read More ›

 • Vinayagar Agaval – Part 41

  vinayaka-6

  Many Jaya Jaya Sankara to Shri B. Srinivasan for the share. Ram Ramவிநாயகர் அகவல் – பாகம் 41 ஸ்ரீ மகா பெரியவா சரணம்.  கணேச சரணம்.   69.  அஞ்சக் கரத்தின் அரும்பொருள் தன்னை 70.  நெஞ்சக் கருத்தின் நிலையறி வித்து   பல துன்பங்களிலிருந்து காக்க வல்லது நமசிவாய… Read More ›

 • HH Balaperiyava Jayanthi 2017

  Balaperiyava_Japam

  Today is HH Balaperiyava’s jayanthi. On this auspicious day, let us do our vandhanam and namaskaram to His Holiness. We seek His continued blessings and guidance to this blog, KGFoundation, Periyava Radio all other kainkaryams we do here together as… Read More ›

 • Maha Sivaraathiri Special-The Position of “Siva” Naama in Vedhaas by Maha Periyavaa

  Originally posted on Sage of Kanchi:
  Jaya Jaya Shankara Hara Hara Shankara – Where does ‘SIVA’ Naamaa reside in Vedas? What is its position? The greatest master explains about it and the Greatness of the Two letter word ‘SIVA’. A…

 • Periyava Golden Quotes-495

  album1_134

  லௌகிக பிற்காலத்தில் மதம் என்பதில் யஜ்ஞகர்மா குறைந்துவிட்டது. லாபங்களுக்காகவே வேறுவித அநுஷ்டானங்களைக் காரியமாக கொடுப்பது தொடர்ந்திருக்கிறது. “ராமேஸ்வரத்துக்குப் போ, அரச மரத்தைச் சுற்று, பிள்ளை பிறக்கும். ஸுர்ய நமஸ்காரம் பண்ணு, நேத்ர ரோகம் ஸரியாகப் போகும். கனகதாராஸ்தவம், சொல்லு ரூபாய் வரும்” என்றெல்லாம் லௌகிக பலன்களுக்காகவே பல காரியங்களை சாஸ்த்ரம் சொல்கிறது. இந்தப் பலனில் உள்ள… Read More ›

 • Maha Periyava “Divine Expositions” – Veda Rakshanam Audio with English Translation

  Veda Parayanam

  Ram Ram, Namaste, On this very auspicious Masi Moolam,  Maha Periyava’s Sanyasa  Deeksha day, with the blessings of Sri Kanchi Kamakoti Peeṭadhipati, Their Holinesses  Pujyasri Jayendra Saraswathi Shankaracharya Swamigal and Pujyasri Shankara Vijayendra Saraswathi Shankaracharya Swamigal,  Kāmakoṭi Sandeśaḥ  brings you… Read More ›

 • Maha Periyava “Deiva Vaaku” – Veda Rakshanam Audio with Text in Tamizh

  sannyasa-deeksha

    Ram Ram, Namaste, On this very auspicious Masi Moolam,  Maha Periyava’s Sanyasa  Deeksha day, with the blessings of Sri Kanchi Kamakoti Peeṭadhipati, Their Holinesses  Pujyasri Jayendra Saraswathi Shankaracharya Swamigal and Pujyasri Shankara Vijayendra Saraswathi Shankaracharya Swamigal,  Kāmakoṭi Sandeśaḥ  brings… Read More ›

 • Periyava Golden Quotes-494

  album1_133

  ஜனங்கள் பொதுவாக “கர்மஸங்கி”களே. அதாவது கார்யத்தில்தான் கட்டுப்பட்டிருப்பவர்கள். அவர்களிடம் வெறுமனே ஆத்மா, த்யானம் என்று ஐடியல் நிலையைச் சொல்லிப் பிரயோஜனமில்லை. சாஸ்திரங்களில் அவர்களுக்கு அநேகக் காரியங்களைக் கொடுத்து அதற்கு த்ருஷ்டமாகவோ அத்ருஷ்டமாகவோ இன்னின்ன பலன் என்று சொல்லியிருக்கிறது. வேதத்தில் சொல்லியிருக்கப்பட்ட அநேக யாக யஜ்ஞங்களுக்கு இப்படிப்பட்ட பலன்களைத்தான் சொல்லியிருக்கிறது. இந்த தேசத்திலேயே மழை பெய்து தான்யஸம்ருத்தி… Read More ›

 • Maha Sivarathri Special-Maha Periyava on the Significance of Anna Dhanam and Siva Nama

  annapoorani-periyava

  Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara – A great incident depicted by Sri Periyava on the importance of Anna Dhanam and Siva Naama from Shri Ramani Anna’s book ‘Maha Periyavar’. This incident happens on a grand Maha Sivarathri day and… Read More ›

 • Vinayagar Agaval – Part 40

  vinayaka-1

  Many Jaya Jaya Sankara to Shri.B. Srinivasan for the share. Ram Ram விநாயகர் அகவல் – பாகம் 40 ஸ்ரீ மகா பெரியவா சரணம்.  கணேச சரணம்.   69.  அஞ்சக் கரத்தின் அரும்பொருள் தன்னை 70.  நெஞ்சக் கருத்தின் நிலையறி வித்து   நமசிவாய ச சிவதராய ச  … Read More ›

 • This day in 1907 …

  periyava-chronological-004

  Today is the most important day for all Periyava devotees. While we celebrate Anusham globally, for sanyasis, diksha dhina is very important. On Maasi Moolam in 1907, young Swaminathan took sanyasa to bless this whole world. As we heard from… Read More ›

 • Ekadasi Fasting Appeal & Reminder

  Featured Image -- 30044

  Originally posted on Sage of Kanchi:
  “Whatever happens in Bharatha Desam we need to ensure the King of all Vrattas Ekadasi has to be revived and practiced by all; This Vrattam is a Maha Dharma that was practiced very sincerely…

 • HH Balaperiyava’s poorvashrama mother attained siddhi

  parents

  Thanks to Sri Suresh for the photos and Kumar, Vignesh Studios and Hariharan for the info. With great sadness I share the news that HH Balaperiyava’s poorvashrama mother attained siddhi today afternoon in their hometown (Dhandalam). I heard that she… Read More ›

 • Maha Sivaraathri Special-Eswaran (Gems from Deivathin Kural)

  sivan-parvathi-parivar-sudhan

  Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara – Many Happy Sivaraathri to all. Over the next few days, we will see a few gems from Deivathin Kural on what Shri Periyava has said about Eswara, Sivaraathri, importance of significance of the… Read More ›

 • Periyava Golden Quotes-493

  album1_132

  பகவான் கீதையில் நன்றாக எச்சரிக்கை பண்ணியிருக்கிறார். “லோகாசாரங்களுக்கு, உலக வழக்குகளுக்கு வித்யாஸமாக நீ போனாயானால் (உன்னளவில் நீ அவற்றை விட்டு விடலாமென்றாலுங்கூட) நீ ஜனங்களுக்குத் தப்பான வழிகாட்டியாகி விடுவாய். உன்னைப் பார்த்து அவர்களும் அவற்றை விட்டு விடுவார்கள். ஆனால் நீ உன்னுடைய பக்வ விசேஷத்தால் இப்போது விட்டதைவிட உசந்த வழிக்குப் போகக்கூடுமென்றாலும், ஸாதாரண ஜனங்கள் தற்போது… Read More ›

 • Vinayagar Agaval – Part 39

  ambal_with_vinayagar_drawing_sudhan

  Many Jaya Jaya Sankara to Shri B. Srinivasan for the share. Ram Ram விநாயகர் அகவல் – பாகம் 39 ஸ்ரீ மகா பெரியவா சரணம்.  கணேச சரணம்.   69.  அஞ்சக் கரத்தின் அரும்பொருள் தன்னை 70.  நெஞ்சக் கருத்தின் நிலையறி வித்து   பதவுரை: அஞ்சு அக்கரத்தின்   – மஹாமந்த்ரமாகிய… Read More ›

 • Periyava Golden Quotes-492

  album1_131

    தெய்வ ஸம்பந்தம் போச்சோ இல்லையோ தர்ம ஸம்பந்தமும் போய்விட்டது. ‘நாங்களும் தெய்வத்தை நம்புகிறவர்கள்தான், ஆத்மாவை நம்புகிறவர்கள்தான்’ என்று மதச் சீர்திருத்தக்காரர்கள் சொல்லிப் பிரயோஜனமில்லை. தெய்வமானாலும், ஆத்மாவானாலும், எதுவானாலும் நேராக அந்த தெய்வ சக்தியினாலேயே inspiration பெற்று [உள் உந்துதல் பெற்று]ப் பரமத் தியாகிகளான ரிஷிகள், அல்லது மதாந்தரங்களின் மூல புருஷர்களாயிருக்கப்பட்ட Prophet-கள் ஒரு சாஸ்திரம்… Read More ›

 • Exemption to Rule

  083

    Many Jaya Jaya Sankara to Shri B. Narayanan mama for the share. Ram Ram Exemption to Rule One day a lady came to Sri Matam wearing a six-yards sari. May be, she is coming there for the first time…. Read More ›

 • Periyava Golden Quotes-491

  album1_130

  வெறும் ரீஸன் என்று மட்டும் எடுத்துக் கொண்டால் அதற்குப் பொருந்தாத அநேக விஷயங்களை எவருமே பண்ணத்தான் வேண்டியிருக்கிறது; அப்போதுதான் நம்முடைய லக்ஷ்யத்தில் நமக்கு ஒரு ஆர்வத்தை, ஈடுபாட்டை எழுப்பி அதற்கு மற்றவர்களின் ஆதரவையும் திரட்ட முடிகிறது. இதற்குச் சின்னங்களும் காரியமும் இருந்தேயாக வேண்டியிருக்கிறது. கொடியையும் ஸ்லோகன் அட்டையையும் தூக்கிக் கொண்டு பாத யாத்திரை, ஸைகிள் ஊர்வலம்,… Read More ›