Sri Periyava Kainkaryam: Bhuta Yajnam – Jan’ 22

‘நம்மால் ஹிம்சைக்கு ஆளான ஜீவராசிகளுக்கெல்லாம் நல்ல கதி கிடைக்க வேண்டும்; நம்மை பகவான் மன்னிக்க வேண்டும்’ என்ற எண்ணத்துடன் எல்லா உயிர்களின் திருப்திக்காகவும் பலி கொடுக்கப்படுகிறது. இந்த விசுவத்தில் எவ்வளவு பிராணிகள் உண்டோ, நாய், காக்கை, சமூகப்பிரஷ்டன் உள்பட எல்லார்க்கும் எல்லாவற்றுக்கும் வைசுவதேவத்தில் பலி உண்டு. வைசுவதேவம் செய்தால் நாம் செய்கிற பல தோஷங்கள் விலகும்…. Read More ›

Recent Posts

 • 108 Crores Vishnu Sahasranama Parayanam

  Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara – On this auspicious Vaikunta Ekadasi, I’m blessed to post this message on 108 Crores Vishnu Sahasranama Parayanam for Loka Kshemam. The website below contains all the pertinent details including the contact info. Rama… Read More ›

 • ஶ்ரீபவாநீ ஸஹஸ்ரநாம வைபவம் 7:

  ஶ்ரீபவாநீ ஸஹஸ்ரநாம வைபவம் 7: ஶ்ரீஆத்யாஶக்தி பகவதி மஹாத்ரிபுரஸுந்தரி பவாநீ த்யானம் : ஶ்ரீபகவதி பவாநீ மஹாத்ரிபுரஸுந்தரி பரதேவதையின் த்யானம் இரண்டு வகையாக ஸஹஸ்ரநாமாவில் ஶ்ரீபரமேஶ்வரர் கூறுகிறார் 1) உதித்து வரும் ஸூர்யனைப் போல் சிவந்தவள். பாஶம், அங்குஶம், தாமரைப்பூ, ரக்தம் நிரம்பிய கபாலம் இவற்றை ஏந்தியவள். தேவ ஸமூஹங்களால் ஸேவிக்கப்படுபவள். அமலை. பரமஶிவனின் இல்லாள்…. Read More ›

 • ஶ்ரீபவாநீ ஸஹஸ்ரநாம வைபவம் 6

  ஶ்ரீபவாநீ ஸஹஸ்ரநாம வைபவம் 6: ஶ்ரீபவாநீ ஸஹஸ்ரநாம பூர்வபாகம் 4: ஸகல புவனாதீஶையான ஶ்ரீபவாநியின் மஹத்வத்தை ஶ்ரீபரமேஶ்வரர் நந்தீஶருக்குக் கூற, நந்தீஶர ஶ்ரீமஹாதேவரை வணங்கி ஶ்ரீபவாநியின் ஸஹஸ்ரநாமத்தை தனக்கு உபதேசிக்குமாறு ப்ரார்த்திக்கிறார். ஶ்ரீபவாநீ ஸஹஸ்ரநாமத்தை நந்திக்கு ஶ்ரீபகவான் உபதேசிக்கிறார். ஶ்ரீபவாநி ஸஹஸ்ரநாமாவிற்கு ஶ்ரீமஹாதேவர் ருஷி, அனுஷ்டுப் சந்தஸ், ஆத்யாஶக்தி பகவதி ஶ்ரீபவாநீ தேவதை. ஶ்ரீபவாநியின் ப்ரீதிக்காக… Read More ›

 • Dr Kamakoti’s new Director of IIT-Madras – Must-see interview

  As you all know Dr Kamakoti is none other Dr Veezhinathan mama’s only son. An Alumnus of IIT Madras, Prof. Kamakoti is currently the Associate Dean for Industrial Consultancy and Sponsored Research (ICSR), IIT Madras. Prof. Kamakoti will be succeeding Prof… Read More ›

 • ஶ்ரீபவாநீ ஸஹஸ்ரநாமம் 5:

  ஶ்ரீபவாநீ ஸஹஸ்ரநாம வைபவம் 5: ஶ்ரீபவாநீ ஸஹஸ்ரநாமம் பூர்வபாகம் 3: ஶ்ரீபரமேஶ்வரர் ஜகன்மாதா ஶ்ரீபவாநியின் ப்ரபாவத்தையும், ஆராதிப்போருக்கு ஸகல ஸித்திகளையும் அளிக்கும் தாய் ஸாக்ஷாத் ஶ்ரீபவாநீ என்பதையும், ஶ்ரீபரமேஶ்வரர் தானே பவாநீ ஸஹஸ்ரநாமத்தை உபாஸித்ததையும், ஶ்ரீபவாநீயான பரதேவி உபாஸனையின் பலனாலே பரமேஶரோடு ஐக்யமாய் விளங்குதலையும், பவாநீ நாம ஸஹஸ்ரத்தின் மஹிமையால் ஶ்ரீபரமேஶ்வரன் ஜகத் ஶ்ருஷ்ட்யாதி வ்யாபாரத்தை… Read More ›

 • Sri Periyava Kainkaryam Medical Camp – Jan’ 22

  என்ன சொன்னாலும் வெளி உலகத்தை நாம் முழுக்க ஸரி பண்ணுவது நம் கையில் இல்லை. பல பேர் பல தினுஸான கர்மாவால் கஷ்டப்படும்போது நாம் எத்தனை ஸேவை செய்தாலும், அவர்கள் கர்மா குறுக்கே நின்று வெளியிலே பலன் இல்லாமலும் போகலாம். ஆனால் பிடிவாதமாக நாம் இந்தக் காரியத்தைச் செய்து கொண்டே வந்தால், அது நிச்சயமாக நம்… Read More ›

 • Amrita Siddhi Yogam dates for 2022

  Namaskarams, Certain combinations of days and nakshatrams are considered very auspicious and give multifold benefits. The combination of the following day-nakshatrams are called as “Amrita Siddhi Yogam”. आदित्य हस्ते गुरुपुष्ययोगे बुधानुराधा शनिरोहिणी च​ l सोमे च सौम्यं भृगुरेवती च भौमाश्विनी… Read More ›

 • ஶ்ரீபவாநீ ஸஹஸ்ரநாமம் 4

  ஶ்ரீபவாநீ ஸஹஸ்ரநாம வைபவம் 4: ஶ்ரீபவாநீ ஸஹஸ்ரநாம பூர்வபாகம் 2: ஶ்ரீநந்தீஶரால் தேவியின் வைபவத்தைக் குறித்து வினவப்பட்ட ஶ்ரீபரமேஶ்வரர், பகவதியின் வைபவத்தையும், பரப்ரஹ்ம ரூபிணியான அவள் மூலப்ரக்ருதியாக வெளிப்பட்டமையும், பின் முக்குணங்களை உண்டாக்கினமையும், பின் வாக் ரூபிணியாக ஶ்ரீபவாநீ ப்ரபஞ்சத்தில் தோன்றிய வைபவத்தையும், பின் ஜகன்மாதா, வேதமாதா, ஸரஸ்வதி, ப்ராஹ்மி, மஹேஶ்வரி, வைஷ்ணவி, கௌமாரி, பார்வதி,… Read More ›

 • ஶ்ரீபவாநீ ஸஹஸ்ரநாமம் 3:

  ஶ்ரீபவாநீ ஸஹஸ்ரநாம வைபவம் 3: ஶ்ரீபவாநீ ஸஹஸ்ரநாமம் பூர்வபாகம் 1: Shri BhavanI Sahasranama Vaibhavam 3: ShrI BhavanI SahashranAmA Purva Bhagam 1: கைலாஶ ஶிகரத்தின் மத்தியில் த்யான யோகத்தில் ப்ரஸன்ன முக பங்கஜராக, பர்ஹமஸ்வரூபியாக, மஹாயோகியாக விளங்கும் ஶ்ரீஶாம்ப பரமேஶ்வர மூர்த்தியைக் கண்டு, ஶ்ரீநந்தி பகவான் பரமோத்தமமான பகவதி ஶ்ரீபவாநியின் வைபவத்தைக்… Read More ›

 • ஶ்ரீபவாநீ ஸஹஸ்ரநாமம் 2:

  ஶ்ரீபவாநீ ஸஹஸ்ரநாம வைபவம் 2: ஶ்ரீபவாநீ ஸஹஸ்ரநாமம் முன்னுரை 2: ShrI BhavanI SahasranAmA Vaibhavam 2: ShrI BhavanI SahasranAmA Introduction 2 : ஆத்மவித்யாஸ்வரூபிணியான ஶ்ரீபவாநீ பரதேவதையின் ஸஹஸ்ரநாமத்தின் முன்னுரை இந்த பதிவிலும் தொடர்கின்றது. தஶவித்யைகளுக்கும் மூலமான மஹாவித்யை இவளே!! ஆதலின் இந்த ஸஹஸ்ரநாமம் “மஹாவித்யா” என்றே தொடங்குகின்றது. மஹாவித்யாஸ்வரூபிணியான ஶ்ரீபவாநியின் வைபவம்… Read More ›

 • Ashva rescued from an accident and slit throat from Madurai

  எல்லா உயிர்களும் ஒன்றே; எல்லாவற்றிலும் ஈஸ்வரன் இருக்கிறான் என்று ஒருத்தன் உணர்கிறபோது தான் அவனுக்கு அருள் உண்டாகிறது. இவன் தன் மநுஷ்யர்களுடன் ஸமமான நிலையில் இருந்து கொண்டு பிரியம் காட்டுவதைவிட இன்னும் ஒரு படி கிழே இறங்கி தன்னைக் குறைத்துக் கொண்டு, மற்றவனை ஈஸ்வரனாக நினைத்துதான் ஸேவை செய்கிறான். கொஞ்சங்கூட மமதையே இல்லாமல் “நாம் பெரியவர்,… Read More ›

 • ஶ்ரீபவாநீ ஸஹஸ்ரநாமம் 1:

  ஶ்ரீபவாநீ ஸஹஸ்ரநாம வைபவம் : ஸகல புவனங்களுக்கும் ஈஶ்வரியான ஶ்ரீமாதா லலிதா மஹாத்ரிபுரஸுந்தரி பராபட்டாரிகையின் முக்யமான ஸஹஸ்ரநாமங்களுள் ஒன்று ஶ்ரீபவாநீ ஸஹஸ்ரநாமம்!! தக்ஷிண தேசத்திலே ஶ்ரீரஹஸ்யநாம ஸாஹஸ்ரமான ஶ்ரீலலிதா ஸஹஸ்ரநாமம் விஶேஷமாக ஶ்ரீவித்யோபாஸகர்களிடத்தே விளங்குவது போலே, காஶ்மீர தேசத்து ஶ்ரீவித்யோபாஸகர்களால் அனுஸந்தானம் செய்யப்படுவது ஶ்ரீபவாநீ ஸஹஸ்ரநாமம். ருத்ரயாமள தந்த்ரத்தில் ஶ்ரீபரமேஶ்வர நந்தீஶ்வர ஸம்வாதமாய் விளங்குகின்றது. ஶ்ரீவித்யோபாஸனையின்… Read More ›

 • Sri Periyava Kainkaryam – 2021 Annadhana Kainkaryam: Around 53,000 Meals Served

  பணியில் சேர்கிறவர்கள், பணியால் பயனடைகிறவர்கள் (Beneficiaries) இரண்டிலும் ‘ஜாதி’ என்ற அம்சமே இருக்கக் கூடாது. பணக்காரன்-ஏழை, படித்தவன்-படிக்காதவன் எல்லோரும் ஒன்று சேர்ந்து செய்கிற முறையில் இது ஒன்றிலாவது நேராகவோ, மறைமுகவோ ‘கம்யூனல் ரெப்ரஸென்டேஷன்’ (ஜாதிவாரிப் பிரதிநிதித்வம்) இல்லாமல் கார்யம் நடக்க வேண்டும். ஜாதிகளையெல்லாம் ஒன்றாக்க வேண்டும் என்று ஆரம்பித்தால்தான் சண்டை ஜாஸ்தியாகிறது ஆனதால் வர்க்கத்தால் ஒற்றுமையை… Read More ›

 • Sthree Dharmam – Free 1-day camp in Chennai – May 1, 2022

  Thanks to Sri Sarma Sastrigal for organizing this. Please mark your calendar and contact the numbers provided for more details. Periyava Sharanam

 • Sri Periyava Kainkaryam Gosala (Sage of Kanchi) – Support Options

  Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara, With reference to my post (HERE) yesterday, first let me thank all the devotees who reached to find more about our Goshala and the support options. I have posted below all the relevant details…. Read More ›

 • Swami Vivekananda’s anger on excuse for not doing sandhyavandhanam

  Thanks to Sri Chandrasekar, who is sending me beautiful quotes and interesting articles via email….I will find time to post them. Here is one!

 • IMPORTANT: Started Sri Periyava Kainkaryam Gosala (Sage of Kanchi)

  பரஸ்பரம் பாவயந்த:’ என்று பகவான் கீதையில் சொன்ன மாதிரி பரஸ்பரம் நாமும் கோவும் ஒருவரையொருவர் போஷித்துக் கொள்ள வேண்டும். கறவைக் காலத்தில் கோவுக்கு நாம் தருகிற போஷாக்கை விட கோவினால் நாம் பெறுகிற போஷிப்பு அதிகமாகும். கறவை நின்ற பிறகும் அந்த நன்றி நமக்கு மறக்கவே கூடாது. அதனால் கோவுக்கு ஆயுள் உள்ளவரையில் அதை ரக்ஷிக்க… Read More ›

 • Maha Periyava ” Deiva Vaakku” – Mahaperiyavas voice

  Namaskarams, On this auspicious occasion of Pradosham & Makara Sankranti, With Sri Periyavas’ anugraham and with the blessings of Sri Kanchi Kamakoti Peeṭadhipati, His Holiness, Jagadguru Pujyasri Shankara Vijayendra Saraswathi Shankaracharya Swamigal, Kāmakoṭi Sandeśaḥ brings you மஹா பெரியவா “தெய்வ வாக்கு,”… Read More ›

 • Pradosham (Sani Pradosham) 15th January 2022 Live Telecast Vignesh Studio

  Pradosham Live Video From Murthy Street West.Mambalam Chennai – 33 Between 4.45 P.M and 7.00 P.M (IST) Pradosham (Sani Pradosham) 15th January 2022 Live Telecast Can Be Viewed Through http://www.srivigneshstudio.com/live-1.html http://www.kanchiperiyavalspradhosham.com/pradosham-live-telecast/ http://www.vigneshstudio.com/ http://www.facebook.com/pages/Sri-Vignesh-Studio/422560081180577

 • Makara Sankranti – Sri Periyava Anugraha Bhashanam

  Jaya Jaya Sankara Hara Sankara – A lovely 8 min Anugraham by Sri Periyava explaining the significance of Makara Sankranthi and Maatu Pongal and how this great festival is celebrated over several centuries in the various states of Bharatha Desam…. Read More ›