Recent Posts

 • Lalitha Sahasranama Yagna for Loka Kshemam

  Few months back Sri Kamakshi Amman gave direction to a devotee to start an initiative to do 100 crore Lalitha sahasra nama parayanam (10 Lakhs x 1000 namas). Obviously, the devotee got very worried on how this is going to… Read More ›

 • Periyava Golden Quotes-1124

  உண்டி வாயிலே மெகானிகலாகப் பணத்தைப் போடுவது பெரிசில்லை. அதுவும் இப்போது இருக்கிற inflation -ல் எவரும் ஏதோ கொஞ்சம் உண்டியில் போட்டு விட்டுப் போய்விடலாம். அதுவும் பண்ண வேண்டியது தான். ஆனாலும் இப்படி மெகானிகலாக உண்டி வாயில் போடுவதைவிட, ஒரு செலவும் நமக்கு இல்லாமலே கறிகாய்த் தோல்களை நேரே உயிருள்ள ஒரு பசு வாய்க்குப் போட்டு,… Read More ›

 • Deepavali Eve – A Rishabam rescued directly from Illegal Slaughterhouse

  Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara – In continuation of the previous post, after closing the deal of 20 native breed cows and heading back home I drove through quite a few slaughter houses along the way. Being Deepavali weekend… Read More ›

 • Deepavali Eve Cow Rescue – 20 Native Breed Cows Saved

  Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara – First, sorry for being behind the eighth ball and could not post timely updates. It is tough to focus on blogging as well as cow rescues that happens every week so obviously something… Read More ›

 • Periyava Golden Quotes-1123

  ஹிந்துவாகப் பிறந்த ஒவ்வொருவனும் ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு பசுவுக்காவது ஒரு பிடி புல் கொடுக்க வேண்டும்; தோட்டம் உள்ள எல்லோரும் அதில் கொஞ்சமாவது மாட்டுக்கேற்ற அகத்திக்கீரை போடவேண்டும் என்றெல்லாம் ஏற்பாடு செய்து அதன்படியே ரொம்பப் பேர் நடத்தி வந்தார்கள். மாட்டுக்கு ஒரு பிடி என்பதை “கோ க்ராஸம்” என்று சொல்லியிருக்கிறது. இதிலிருந்துதான் இங்கிலீஷில் புல்லுக்கு “க்ராஸ்”… Read More ›

 • Our Matam – Our acharya – Our culture!

  Thanks to Sudarshan and professor for the photo and the context behind this! Aandiyum arasanum ondre for our acharyas. Hara Hara Sankara Jaya Jaya Sankara!   சமீபத்தில் விழுப்புரம் வருகை தந்த காஞ்சி மடாதிபதி ஸ்ரீசங்கர விஜயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் மேல்பாதி கிராமத்தில் கால்நடைகளுக்கான சிறப்பு… Read More ›

 • Kanchi Peetam Cultural Center Gruhapravesam, New Delhi – Dec 1, 2019

  I am pleased to share the invitation for gruhapravesam of the cultural center. All devotees are invited to attend the event.

 • Maha Periyava As Seen by Sri Ra. Ganapathi Anna – Series 3 – Chapter 1

  Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara – It is always delightful to read Shri Ra. Ganapathi Anna’s writing, makes one feel we are very close to Periyava. Here we go with another series again that will be published frequently on… Read More ›

 • Periyava Golden Quotes-1122

  ச்யவன மஹர்ஷி கோ மஹிமையைச் சொல்லும் ச்லோகங்களில் ஒன்று: நிவிஷ்டம் கோகுலம் யத்ர ச்வாஸம் முஞ்சதி நிர்பயம் | விராஜயதி தம் தேசம் பாபம் சாஸ்யாபகர்ஷதி || என்ன அர்த்தமென்றால்: “எந்த தேசத்தில் பசுக்கள் தங்களுக்கு ஹிம்ஸை நேருமோ என்று பயப்படாமல் கோகுலங்களில் நிம்மதியாக மூச்சு விட்டுக் கொண்டிருக்கின்றனவோ அந்த தேசமே எல்லாப் பாபங்களும் விலகப்… Read More ›

 • Nithyagnihotri Brahmasri Gopalakrishna Deekshitar

  Sri Sriram Raju has been doing a very great work in identifying each and every agnihotris and honoring/paying respect for quite some time. I think he has a list of 40+ of them in TN only. He takes few minutes… Read More ›

 • Sampradhaya – an integrated patashala of Sri Matam

  Hats off to Smt Sowmya Arvind for a very short and sharp intro and overview about this. We all need to know. As I mentioned earlier, Sri Periyava’s biggest focus is to bring these kids in the right direction –… Read More ›

 • Sahasradhala Padma Aradhana event – Chennai

    Couple of days back a mega event was organized in Rani Meyyamai Hall in Chennai – called Sahasradhala Padma Aradhana. 1000 school girls and women attended this event and Periyava gave a beautiful speech. I saw those clippings in… Read More ›

 • 90.3 – Sri Sankara Charitham by Maha Periyava – Greatness of Govindar

  Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara – The greatness of our Purvacharya Pujyasri Govinda Bhagawathpadhar could not be explained any better than our Periyava as mentioned below in the third part of this chapter below. Many Jaya Jaya Sankara to… Read More ›

 • We think one and Periyava thinks other…..

  Many Jaya Jaya Sankara to Smt. Sunitha Madhavan for sharing this divine incident. If someone can translate for non-tamizh readers it will be great. Rama Rama

 • Periyava Golden Quotes-1121

  மஹாபாரதத்தில் அநுசாஸனிக பர்வத்தில் பீஷ்மர் ஸகல தர்மங்களையும் தர்ம புத்ரருக்கு உபதேசிக்கும்போது கோஸம்ரக்ஷணத்தையும் சொல்லி கோ மஹிமையை எடுத்துக் கூறுகிறார். நஹுஷ மஹாராஜனுக்கு ச்யவனர் என்ற மஹரிஷியை விலை கொடுத்து வாங்கும்படியாக ஒரு ஸந்தர்பம், நிர்பந்தம் ஏற்படுகிறது. `[மூவுலகும் அடங்கும்] தன் த்ரைலோக்ய ராஜ்யம் முழுதையும் விலை கொடுத்தாலும் அந்த உத்தம ரிஷிக்கு ஈடாகாதே! எதைத்… Read More ›

 • Vidhyuth Publications – “Maha Periyava Virundhu” by Sri Ra Ganapathy Anna

  Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara – Vidyuth Publications has done a wonderful job of bringing out another rare book of Shri Ra. Ganapathy Anna. This book ran out of stock and was not available in print for the many… Read More ›

 • Help Needed for Ancient temple Sri Kakapujandar Maha Kumbabhishekam on Dec 08 2019

  Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara – As I had mentioned in my Brahmaputra Pushkaram post few days back Sri Mahalakshmi Charitable Trust has spent more than Rs. 1 crore for the Pushkaram. Mami is now crunched for funds to… Read More ›

 • Another Thatroopa Pudhu Periyava Vigraham

  Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara – Another awesome vigraham for us to enjoy. Rama Rama

 • All Three Periyavas together – Another Rare Picture

  Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara – Thanks to Shri Sairam for the share. Don’t recall seeing this picture before. Rama Rama

 • Periyava Golden Quotes-1120

  சாஸ்த்ர வசனப்படி தர்ம தேவதையே தபஸ், சௌசம் [தூய்மை], தயை, ஸத்தியம் என்ற நாலு கால்களுடைய ஒரு ரிஷபமாகத்தான் இருக்கிறது. அந்த தர்மக் காளையுடனேயே கோமாதாவும் இருப்பதாகவும், தர்மத்தையே பாலாகச் சுரக்கிற ‘தர்மதுகா’வாக அப்பசுத் தாய் இருப்பதாகவும், அந்த ஜோடியைக் கலி புருஷன் ஹிம்ஸித்ததாலேயே இந்த யுகம் இப்படிச் சீர்குலைந்திருக்கிறதென்றும் ‘பாகவ’தத்தில் இருக்கிறது.* ஆகையினால் கலிதோஷம்… Read More ›