Manava Seva – Timely Needs Kainkaryams

தான் அடங்கியிருக்க வேண்டும்; பக்தியோடு ஈஸ்வர ஸேவை என்று நினைத்து ஸமூஹ ஸேவை செய்ய வேண்டும். அப்போதுதான் அது பலனளிக்கும். அந்தரங்க சுத்தமில்லாமல் செய்கிற காரியங்கள் வெறும் படாடோபமாகவும், ‘ஷோ’வாகவுமே முடிந்து போகும். இந்த படாடோபத்தால் ‘ஸேவை’ என்று செய்கிறவனுக்கு அஹங்காரம் மேலும் ஜாஸ்தியாகத்தான் செய்யும். அஹங்காரம் தொலைவதற்கு உதவ வேண்டிய ஸேவையை அடக்கமும் பணிவும்… Read More ›

Recent Posts

 • Short Documentary on Sri Omkarananda Swamiji

  Thanks to Hari Ramasubbu for the share….

 • Sankara Jayanthi Special Anugrahabashanam of Sri Periyava – May 16, 2021

  Namaste All, Maha Periyavā Sharanam! With the blessings of His Holiness Sri Sri Shankara Vijayendra Saraswati Swamiji, Peetadipathi of Sri Kanchi Kamakoti Peetam, Brahmavidya Group is pleased to present Shankara Jayanti Celebrations & Launch of year long  ShaankaraSamvatsara  Vaibhavam program. We are… Read More ›

 • Pujyasri Omkarananda reached the abode of Lord Shiva

    (Thanks to Indian Express for the photo and the article) It is truly shocking to hear that Swamiji has succumbed to COVID yesterday. Swamiji was not just a Vedic scholar but He lived like a true vedantist and a… Read More ›

 • A Majestic Jallikattu Rishabam with multiple fractures rescued & rehabilitated

  பசுவிடம் எதுவுமே மட்டமாக இல்லாமல், உத்தமமானதாக இருப்பதால் கோமயமும் கோமூத்திரமுங்கூட மருந்தாக இருக்கின்றன. முன்னைவிட இப்போது புதிது புதிதாக வியாதிகள் முளைத்துக் கொண்டிருந்தாலும் குழந்தைகளுக்கு வயிற்றில் கட்டி விழுவதை மட்டும் தக்கத் தடுப்பு மருந்துகளால் –- preventive medicines என்கிறவற்றால் -– நன்றாகக் குறைத்திருக்கிறார்களென்பது தெரிகிறது. கட்டி விழுந்து கொண்டிருந்த காலத்தில் அதற்கான மருந்துகளில் கோமூத்ரம்… Read More ›

 • April’ 21-Sri Periyava Kainkaryam: Annadhana Seva Update: Over 10,000 Meals Served

  அன்னதானத்துக்கு என்ன விசேஷம் என்றால் “இதிலேதான் ஒருத்தரைப் பூர்ணமாகத் திருப்திப்படுத்த முடியும்”. பணம், காசு, வஸ்த்ரம், நகை, பூமி, வீடு இந்த மாதிரியானவற்றை எவ்வளவு கொடுத்தாலும் வாங்கிக் கொள்கிறவன் அதற்குமேல் தந்தாலும், ‘வேண்டாம்’ என்று சொல்லமாட்டான். அன்னம் போடுகிற போதுதான் ஒருத்தன் என்னதான் முட்ட முட்டச் சாப்பிட்டாலும், ஓர் அளவுக்கு மேல் சாப்பிட முடியாது. ‘த்ருப்தோஸ்மி:… Read More ›

 • Vaanam Partha Sivalingam – Vilva Vana Nathar Temple Update

  ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் பகவான் லோகத்தையெல்லாம் பகவத் ஸ்வரூபமாக பார்த்து ஸேவை செய்வதும் பூஜைதான் என்கிறார். இப்படிச் சொன்னதால் பூஜை கூடாது, உத்ஸவம் கூடாது என்று அர்த்தமில்லை. பரோபகாரம் பண்ணி ஜனங்களுக்கு சாப்பாடும், துணியும் மற்ற ஸெளகர்யங்களும் கிடைக்கிற மாதிரி செய்துவிட்டு, அவர்கள் தின்று தின்று என்றைக்கோ ஒருநாள் பரமார்த்த ஸத்யத்தைத் தெரிந்து கொள்ளாமலே சாகிற மாதிரி… Read More ›

 • Thayumana Mahan – Audio Version by Smt Revathi Mami

  Smt Revathi mami does not need intro. She was instrumental in bringing 5 volumes of “thayumana mahan” book on Mahaperiyava. Based on lot of requests from the readers who do not know to read Tamil but can understand Tamil and… Read More ›

 • Beautiful poems on Mahaperiyava by Pollachi Sri Senthilkumar

  Thanks to Smt Jayalakshmi for the share. Sri Senthil Kumar is gifted with Tamil poetry and he seems to have penned lots of poems on Mahaperiyava. I have few of his beautiful poems… He used to run a small business,… Read More ›

 • Active Apr.’21 – 97 Cows Rescued

  நேராகத் தான் ஈன்ற கன்று என்ற ஒன்றை முன்னிட்டே கோ சுரப்பு விட்டாலும் அது நம்மைப் போன்ற மற்ற மநுஷ்யர்களுக்கும் இயற்கையாகவே தாயாயிருந்து போஷாக்குப் பண்ண வேண்டும் என்பதே பகவத் ஸங்கல்பம் என்றுதானே தெரிகிறது? அந்த மாத்ரு ப்ரேமையே கோவுக்கு வேறெந்த ப்ராணிக்குமில்லாத உன்னத ஸ்தானத்தைக் கொடுத்திருக்கிறது. அதை தெய்வமாகவே கருதும் உன்னதம். பசு தெய்வந்தான்…. Read More ›

 • Vaitheeswaran Kovil Maha Kumbabishekam Successfully completed on April 27′ 21

  Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara – Amidst the raging pandemic and all the hoopla around it, the Maha Kumbabishekam of Thaiyalnayagi Swami Samedha Vaidyanatha Swami was completed successfully on April 27. There were tight security measures and general public… Read More ›

 • 120.8. Sri Sankara Charitham by Maha Periyava – Determining the period of Sri Sankara’s life

   Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara – Loss of faith in our own scriptures has been sighted as one of the key reason in determining the time period of Bhagawathpadhal laments Sri Periyava. Many Jaya Jaya Sankara for Smt. Sowmya… Read More ›

 • Mahaperiyava drawing by Mahathi

  Thanks to Smt Lakshmi for the share. Beautiful rather stunning drawing by this 10th grader – Mahathi! Details are flawless! Great job Mahathi – keep drawing and share more! Periyava blessings to you! Hara Hara Sankara Jaya Jaya Sankara!  

 • Confessions of an Ex-Christian – Esther Dhanraj

  I normally don’t post any messages against other religions belief etc. It is their belief and they have the right to follow. Even here, my objective is to present a scholar, who did her research in Christianity for 4+ years… Read More ›

 • Eka Dhina Koti Gayathri Japam – May 1st

  Jagadguru Sri Sankara Bhagavad Padhal Panchami Seva Trust (run by Sri Panchami Nagarajan mama) is organizing one day yagnam to do koti japam on May 1st 2021. Details are in the flyer. Great opportunity for everyone to participate from their… Read More ›

 • Sloka for current difficult times

  Thanks to Sri Guruvayurappan for sharing this document and the audio version of Sri Periyava. Thanks to Dr Shyam Panchapakesan for making this as a document Looks like there was a live event where Periyava joined to give anugrahabashanam and… Read More ›

 • A Challenging Yatra to Dakshina Kailasam – Vellingiri Andavar

  Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara, Never in my wild dreams I thought I would do this yatra…totally impromptu. I’m glad I undertook this yatra by Periyava’s grace and had the great darshan of Vellingiri Andavar. Have posted a detailed… Read More ›

 • PujyaShri Periyava Photos – Kanchi Kamakoti Seva Foundation Dallas

  Thanks to KKSF Dallas team for starting a fine project on Sri Periyava’s photo collection. I am sure that this album will grow in time and will become a single place to download Sri Periyava photos for our needs. Check… Read More ›

 • Update on Acid Attack Cows in Madurai

  ஹ்ருதயத்திலிருந்து ரத்தம் சரீரம் பூராவுக்கும் பாய்கிற மாதிரி இங்கே செய்யும் வைதிக அநுஷ்டானங்கள் லோகம் முழுதற்கும் க்ஷேமங்களைப் பாய்ச்சிவிடும். அதாவது வேதம் இருந்தால்தான் லோகமே நன்றாக இருக்கும்; லோக க்ஷேமமே இங்கே நம்முடைய தேசத்தில் செய்கிற வைதிகமான யஜ்ஞ கர்மானுஷ்டானாதிகளில்தான் இருக்கிறது. அதைப் பற்றிக் கொஞ்சங்கூட ஸந்தேஹப்பட வேண்டாம். அப்படி லோகத்தையே வாழ்விப்பது யஜ்ஞம்; வேள்வி… Read More ›

 • Rarest Yagnam – Saagnichithya Vyudha Ekadasarathram Poundarika Mahayagnam – May 21-Jun 24

  The organizers reached out to me saying that they need more support. I am posting this again to get some more attention/support from you all. Please contact the organizers and extend your support. Periyava Sharanam! I am very honored that I… Read More ›