உத்தவ கீதையில் வரும் 24 குருக்கள்

ஸ்ரீமத்பாகவதத்தில்  உத்தவ கீதையில் வரும் 24 குருக்கள் மஹாபெரியவாளைப் பத்தி எல்லாரும் அவா, அவா அனுபவங்களை பகிர்ந்துக்கும் போது, நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பாக்கியம் கிடைக்கலையே,  ஒரு பொள்ளாச்சி ஜெயம் பா…

Click here to read more: உத்தவ கீதையில் வரும் 24 குருக்கள்Categories: Devotee Experiences

2 replies

  1. Full article or the link is missing.

Leave a Reply

%d bloggers like this: