Recent Posts - page 2

 • 16. Sri Sankara Charitham by Maha Periyava – Harm in Sacrifices

  Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara – Can we offer animals in Yagnas? How was it so in yesteryear’s and what does the sastras say regarding that? Sri Periyava explains. Many Jaya Jaya Sankara to our sathsang volunteers, Shri ST… Read More ›

 • Periyava Golden Quotes-659

  காந்தி இன்னொன்று கூடப் பண்ணினார். ஒரு ஸமயம் தேசத்திலே பெரிய பஞ்சம் வந்தது. அப்போது எல்லா மாகாணத்துப் பிரதிநிதிகளும் அப்போதிருந்த டில்லி ராஜாங்கத்திடம் ஜாஸ்தி உணவுப்பண்ட உதவி வேண்டுமென்று ஒரு ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் கேட்டுக் கொண்டார்கள். காந்தியும் அங்கே ‘அட்வைஸ்’ பண்ணுவதற்காக இருந்தார். அப்போது அவர் சென்னை மாகாணத்திலிருந்தவர்களும் இப்படிக் கேட்கிறதைப் பார்த்து, “சுற்றி ஸமுத்ரம்… Read More ›

 • Sando Chinnappa Thevar, Kannadasan & Maha Periyava

    Many Jaya Jaya Sankara to Shri Mani for sharing this lovely incident. Though I have read this before it seems new every-time reminding how great our Periyava is and how much we should learn in this world. Rama Rama… Read More ›

 • Periyava Golden Quotes-658

  எதற்கும் ‘எக்ஸெப்ஷன்’ உண்டு. இதைப் பார்க்காமல் ரொம்பவும் தீவிரமாக ஒரு ரூலை ஒருவர் சொன்னால் அப்புறம் அவரே அதற்கு மாறாகப் பண்ண வேண்டிய எக்ஸெப்ஷனலான ஸந்தர்ப்பம் வருகிறபோது என்னவோ போலாகிறது. காந்தி ஒரேயடியாக அஹிம்ஸை, அஹிம்ஸை என்றார். அவரே ஒரு ஸமயம் ஒரு கன்றுக்குட்டி உயிர் போகாமல் ரொம்பவும் அவஸ்தைப்பட்டபோது அதற்கு ஒரு ‘பாய்ஸன்’ மருந்தைக்… Read More ›

 • Vaideeka Dharma for Ladies – Full-day camp – Oct 8, 2017

  Thanks to Sri Sarma Sastrigal for taking up one more important initiative….This is the most important for all of us to attend. When an important festival comes, first thing that we do is feel clueless 🙂 If we live with… Read More ›

 • 115. Gems from Deivathin Kural-Common Dharmas-Simple Tips to develop Purity of Mind

  Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara – How to get Bhagawan’s blessings? Who else can say this clearly that removing glass/thorns from a footpath without any show will help us go a long way?  How can the poor cleanse their… Read More ›

 • Periyava Golden Quotes-657

  சாஸ்திர விதிகள் சிலவற்றுக்கு சாஸ்திரத்திலேயே விலக்குத் தந்திருப்பதும் மநுஷ்ய மனோபாவத்தைப் புரிந்து கொண்டு, நீக்குப்போக்கோடு அதை அபிவிருத்தி அடையப் பண்ணுவதற்குத்தான். ஸத்யம், அஹிம்ஸை மாதிரியான பெரிய தர்மங்களை, கொள்கைகளைக்கூட அதைவிடப் பெரிய ஸத்யமான ஒன்றுக்காக, ஒரு நிர்பந்தத்தில் கொஞ்சம் விட்டுக் கொடுக்கவும் நம் சாஸ்திரம் இடம் தருகிறது. ‘விட்டு கொடுப்பது’ என்று வெளியிலே தோன்றினாலும், உள்ளே… Read More ›

 • Maha Periyava (Short) Upanysasam by Shri Surya

  Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara, Shri Surya is an eight year old boy, son of one of our blog devotee, Smt Seethalakshmi Kannan. In this small 15 min. harikatha upanyasam this blessed boy is talking about some important topics… Read More ›

 • Periyava Golden Quotes-656

  “அவனவன் தனக்கான கர்மாவைக் கண்ணும் கருத்துமாய்ப் பண்ணினாலே உயர்ந்த ஸித்தியை அடைகிறான் என்னும் ஸ்வதர்மப்படி பண்ணும் கர்மா ஈஸ்வரனுக்கு அர்ச்சனையாகி அவனுக்கு சித்தியை தருகிறது” என்று பகவான் தீர்மானமாக சொல்லியிருப்பதை [கீதை 18.45-46] மறந்து இப்போது மதாபிமானமுள்ளவர்களே சீர்திருத்தம் பேசுகிறார்கள். அவரவர் கர்மாவைப் பொருத்தே ஆசாரம் மாறுவதால் இங்கே கர்மா என்கிறபோது அதிலேயே அதைச் செய்பவனுக்கான… Read More ›

 • Nanjangodu Swamigal – Mahaperiyava look-alike!

  Thanks to Advocate Sri Venkatasubramanian for sharing these photos in a WhatsApp group…First when I saw these photos, I was pleasantly surprised to see Mahaperiyava standing in the Tiruvengadu Patasala. First thought it came to my mind was if vakkil… Read More ›

 • Periyava Golden Quotes-655

  23 தோஷங்கள் நமக்கு வராமல், அதிகாரி பேதம் செய்து தர்மங்களை வித்யாஸப்படுத்திக் கொடுத்திருக்கும் நம் மத சாஸ்திரங்கள் நம்மையும் ரக்ஷித்து, உத்தம தர்மங்களையும் திரியாமல் ரக்ஷித்து வந்திருக்கின்றன. நாமோ அதிகாரி பேதமே வேண்டாம் எல்லாம் ஸமம் என்கிறோம். அதோடு நமக்குப் பிடித்த இந்த அபேத வாதம் தான் நம் மதத்தின் மூலக் கொள்கையே; அதில் ஜாதி… Read More ›

 • Wrong doing and Punishment

  Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara – We have read the Tamizh version of this incident. Here is the translated version. Many Jaya Jaya Sankara to Shri Hari for the share. Rama Rama Experiences with Maha Periyava: Wrong-doing and Punishment… Read More ›

 • Pudhu Periyava Jayanthi Special Photos!

  Originally posted on HH Pudhu Periyava:
  HH Pudhu Periyava View original post

 • HH Pudhu Periyava’s 83rd Jayanthi Mahotsvam @Kanchi

  Originally posted on HH Pudhu Periyava:
  Jayanti Mahotsavam of HH Pujyashri Jayendra Saraswathi Shankaracharya Swamigal 8 Aug 2017 83rd Jayanti Mahotsavam of HH Pujyashri Jayendra Saraswathi Shankaracharya Swamigal will be celebrated on 8 August 2017 at Shrimatam, Kanchipuram. Programme 5…

 • 114. Gems from Deivathin Kural-Common Dharmas-For the satisfaction of all Living Beings

  Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara – Non vegetarians harass vegetarians by saying even plants have life and justify there is nothing wrong in eating meat. How should we respond to them? Read for Sri Periyava’s very logical answer to… Read More ›

 • Periyava Golden Quotes-654

  லக்ஷ்ய நிலையை எல்லோருக்கும் நடைமுறையாக வைப்பதில் இரண்டாவது தோஷம் என்னவென்றால், தாங்கள் மதத்தின் கொள்கைக்கு விரோதமாகப் பண்ணுகிறோமென்று இருக்கக் கூடாது என்பதற்காக, இப்படி விரோதமாகப் போகிறவர்கள் மூலக்கொள்கையையே தங்களுக்கு ஸாதகமாகத் திரித்து அர்த்தம் பண்ணுவது! “நீங்கள் எப்படி மாம்ஸம் சாப்பிடலாம்?” என்று பௌத்தர்களிடம் ஹிந்துக்கள் கேட்டபோது அவர்கள் தங்களுடைய மதக்கொள்கையையே திரித்து, “பிராணிக்கு நாங்கள் நேராக… Read More ›

 • New Periyava vigraham

    I had been looking for a Periyava vigraham for nitya/frequent abishekam. While I have a big/heavy vigraham, doing nitya abishekam is difficult. Normally, the facial feature doesn’t come out good in small vigrahams. This vigraham being small in size… Read More ›

 • ஸ்ரீ சங்கர திருவடித் துதி

  Thanks Sri Saanuputhran for this wonderful stuthi… These two photos are my recent  favorites 🙂 அரஹர சங்கர ஜயஜய சங்கர காஞ்சி மடேச்வர செகத்குரு சங்கர குருபர தேசிக குஞ்சித சங்கர சசிசே கரகுரு பாத நமஸ்தே (1) ஆதியு னாதியு மானசி காமணி சோதி யனாகிய சுந்தர குருபர… Read More ›

 • Arularai

 • Sri Periayava Mahimai Newsletter – Jan 11 2010

  Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara – The incident below  shows how much Periyava adheres to Sathyam and Dharmam as found by Justice Ismail. He is really a blessed soul to be in the close proximity of Periyava and have… Read More ›