June’ 22 – 135 Gho Mathas/Rishabams/Calves Rescued

முடிவாக ஸகல மக்களும் ஒன்று கூடி நடத்த வேண்டிய பணி என்னவென்றால் ஒரு பசு கூட வதைக்குப் போகாமல் வயிறு ரொம்பத் தீனி பெறவும், ஸுகாதாரமான கொட்டில்களில் வாஸம் பெறவும் செய்வதுதான். இதற்காகக் கறவை நின்று போன பசுக்களுக்கென்றே ஆங்காங்கு காப்பு விடுதிகளை மக்கள் அமைத்துச் செவ்வனே பரிபாலிக்க வேண்டும். கறவை நின்ற பசுக்களை வைத்துக் காப்பாற்ற ப்ரியப்படாமல் இறைச்சிக் கூடத்துக்கு விற்கவிருக்கும் எல்லா சொந்தக்காரர்களிடமிருந்தும் அவற்றை வாங்கி இந்த விடுதிகளில் வைத்துக் காப்பாற்ற வேண்டும். போதிய பண்பாடில்லாத சொந்தக்காரர்களாயிருந்தால் அவர்கள் மாம்ஸ விலையையும் தோல் விலையையும் நினைத்துப் பேரம் பண்ணக்கூடும். அவர்களுக்குப் பொறுமையாகவும் சாந்தமாகவும் இப்பணியிலுள்ள புண்யம், ஜீவகாருண்யம் இரண்டையும் எடுத்துச் சொல்லி நியாய விலைக்கோ, இலவசமாகவோ விற்கச் செய்ய வேண்டும். பல மாட்டுக்காரர்கள் நிஜமாகவே ஏழைகளாகக் கஷ்டப்பட்டுக் கொண்டிருப்பார்கள். அவர்களிடமிருந்து இலவசமாக எதிர் பார்ப்பதற்கில்லைதான். எப்படியானாலும் அதிக விலை கொடுக்க வேண்டியிருக்கிறது என்ற காரணத்துக்காக ஒரு பசுவைக் கூடக் கொலைக் கூடத்துக்குப் போகும்படிப் பண்ணி விடக் கூடாது. ‘விலைக்கு மாடு வாங்குவது, விடுதி அமைப்பது, தீனி போடுவது என்றால் நிரம்பப் பணம் பிடிக்குமே! அதோடு, ‘மாடோ பாடோ’ என்று கிழ மாடுகளைப் பராமரிப்பதென்றால் சரீர உழைப்பும் நிரம்பத் தேவைப்படுமே!’ என்றால், இந்தப் பணியின் முக்யத்வத்தைப் பார்க்கிறபோது பணமும் உழைப்பும் ஒரு பெரிசில்லை.  – ஜகத்குரு ஸ்ரீ சந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதி ஸ்வாமிகள்

Finally, what needs to be done by all people coming together us to ensure that not a single cow goes to the slaughter house and till their natural death they are given food and are sheltered in hygienic sheds. For this purpose, shelters should be specially arranged for the cows which have stopped yielding milk. If individuals are not willing to keep them anymore and want to dispatch them to slaughter houses, they should be purchased from them and kept in such shelters. Several owners of cows may be really poor and will be living a hard life. They cannot be expected to give them away free. But just because money has to be paid for such cows, not a single cow should be allowed to go to the slaughter house. It may be thought; “To purchase such cows from the owners will mean a lot of money. Apart from that it will be a demanding task to take care of the old cows’. But when we feel the importance of this service, money and labour do not count for much. – Jagadguru Chandrasekharendra Saraswathy Swamigal
_____________________________________________________________________

Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara,

Last month there was a steep increase in the no. of cows there were rescued. It is Periyava Aagnai that we continue to rescue 100+ cows every month. In the next couple of days I will let you know where all these rescued cows are rehabilitated as it is impossible for our Gosala to accommodate all of them. Stay tuned.

Please continue to support us, every penny counts towards these saving these innocent cows. Posting a very key quote by Sri Periyava above so we remember this every minute. A few pics are below where the cows are standing inside or in the backside of slaughterhouses with the butcher standing next to them, before they were rescued. Rama Rama

You can see the pictures of all the cows there were rescued date wise last month in the link HERE

The contribution account details are provided HERE

Sri Periyava Thiruvadi Sharanam
Rama Rama
_____________________________________________________________________
Categories: Appeals, Samrakshanam

6 replies

 1. On 14th July i had donated (not for this rescue but for another one posted here in July) and emailed donations@kgpfoundation.org. I have not received any acknowledgement so far. Can you pleae? Thanks

 2. Great rescue; Periva will help all those who perform this rescue work.
  My sincere appreciation to all involed in this very difficult work.
  Periva Saranam 🙏🙏🙏
  Regards
  VKVasudevan

 3. Great. Thank you very much. God Bless.

 4. Gho maatre namaha.Maha devyai namaha. God bless the saviours and give strength to them.

 5. 🙏💐🙏💐🙏💐

 6. Excellent work Sai

Leave a Reply

%d bloggers like this: