Prathyaksha Deivame – Nov 8 2017 @ Narada Gana Sabha, Chennai

Many Jaya Jaya Sankara to Shri S. Venkatesh for the share. A treat for all Periyava devotees, please try to attend. Rama Rama

Below is the invitation for “Kanchi Ratnamum Pacharatnamum Sri Maha Periyava Vaibhavam” composed and presented by Papanasam Dr. Rukmini Ramani with Leading Vidwans and Vidhushis.

ANUGRAHA BHASHANAM By HH “SRI SRI Sankara Vijayendra Saraswati Swamigal” (HH Bala Periyava) of Sri Kanchi kamakoti Matam.

DATE: 08-NOVEMBER-2017
Time: 6.30 PM,
Venue : Narada Gana Sabha 314,
TTK Road, Alwarpet Chennai,
Tamil Nadu 600018 India.

Entry Free, All Are Welcome.

Categories: Announcements

Leave a Reply

%d bloggers like this: