Periyava Golden Quotes-110

Upanayanam-1

 

உபநயன ஸம்ஸ்காரம் என்பதைச் செய்வதற்கே உத்தராயணம்தான் உரிய காலம் என்றும் சொல்லியிருக்கிறது – அதாவது தையிலிருந்து ஆனி முடிய ஸூரியன் பூமியின் வடக்குப் பாதியில் ஸஞ்சரிக்கிற ஆறுமாஸத்திலேயே உபநயனம் செய்யவேண்டும். உபநயனம் மட்டுமின்றி விவாஹமும் இந்த ஆறுமாஸத்தில்தான் செய்யலாம். இதிலும் வஸந்த காலம் (சித்திரை, வைகாசி) தான் விவாஹத்துக்கு ரொம்பவும் எடுத்தது. அதே மாதிரி ‘மாசிப் பூணூல் பாசி படரும்’ என்பதாக மாசி மாஸத்தில் பூணூல் போடுவதை விசேஷமானதாகச் சொல்லியிருக்கிறது. தக்ஷிணாயனத்தில் (ஆடியிலிருந்து மார்கழி முடிய) இவற்றைச் செய்வது சாஸ்திர ஸம்மதமல்ல. இப்போது இவற்றுக்கு எவ்வளவு காலம் கடத்தலாமோ அவ்வளவு ‘டிலே’ செய்துவிட்டு கடைசியிலே மார்கழி மாஸம் ஒன்று தவிர வேறு எப்போது வேண்டுமானாலும் பண்ணலாம் என்று பண்ணுகிறார்கள்! பலனும் அதற்கேற்ற மாதிரிதான் இருக்கிறது! கல்யாணம் என்று ஏதோ ஒன்று பண்ணியிருக்கிறார்களே என்று திருப்திப்பட்டு அதை வேண்டுமானாலும் தக்ஷிணாயனத்தில் அநுமதித்தாலும் அநுமதிக்கலாம். (கூடாதுதான். ஆனாலும் தொலைகிறது என்று விடலாம்.) உபநயனத்தை ஒருகாலும் தக்ஷிணாயனத்தில் அநுமதிப்பதற்கில்லை. ஏற்கெனவே தக்ஷிணாயனத்தில் உபநயனம் பண்ணியிருந்தால்கூட மறுபடி உத்தராயணத்தில் ஒரு தரும் பண்ணுங்கள் என்றுதான் சொல்வேன். கல்யாணம், பூணூல் இரண்டையுமே பணம் சம்பந்தப்பட்ட காரியங்களாக்கி விட்டு இரண்டு செலவும் ஒன்றாகப் போகட்டுமே என்பதால் தங்கள் பெண்களின் கல்யாணத்துக்காகப் பிள்ளையின் பூணூலை தள்ளிப் போடுகிற வழக்கம் அதிகமிருப்பதால் இதைச் சொல்ல நேர்ந்தது. – ஜகத்குரு ஸ்ரீசந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதி ஸ்வாமிகளின் அருள்மொழிகள்

Nowadays, for various reasons, the upanayana and marriage ceremonies are delayed for as long as possible and conducted in any month other than Margazhi. The results are there for you to see. But one must be happy perhaps that a function called marriage is still performed somehow. If we take this attitude, marriages may be permitted in any season as a desperate step though not accepted by Sastras. But upanayana is a different matter. It should never be permitted in Dakshinayana. If it is for some reason conducted during this period, I would ask for its performance again in Uttarayana. Money is perceived as the main reason in conducting an upanayana or a marriage. Parents postpone the upanayana because they want to perform it at the same time as the marriage of their daughter so as to minimise the expenses. – Pujya Sri Kanchi Maha Periyava

English Translation Source – Hindu DharmaCategories: Deivathin Kural

Tags:

4 replies

 1. we had this serious issue and consideration when we have to perform the marriage of my grand daughter. we preferred uttarayanam specifically (probably sastras are meant to be like this because rainy season is over here!)but the other sastric rules like not performing the marriage in the month of birth of the girl, the girls bahishta time (about which women’s activists are arguing!!!) suitability for the four day marriage, suitability of sradha paksha, four days, starting of nitya karmanushtanungal like homams etc. for which the boy was also keen (inspite of the fact that sthalibhaga should be started only in uttarayana)suitable muhurtham etc. nothing could be done other than fixing it in dakshinayam after visiting and telling periava in adhistanam and after praying that he should come and conduct the marriage. yes, Periava (my grand daughter has perhaps more faith than all of us in the family!!) Himself performed the marriage since He ensured that exactly ( i mean exactly) there was the sun shining and things moving smoothly and guests leaving etc. and the deluge covering the mantapam and our house here etc. took place making my grand daughter wondering to us that her life is starting with full of water in a water starved rain shadow city!!!!!!!!! of course Upanayanam can be and should be performed in Uttarayana since actual vidya and brahmacharya is started on that day even if so happens that you dont get ‘garbhashtame’. but have immense faith in HH Periava and request him to perform any function you want, He will ensure that. n.ramaswami

 2. Pranams. A clipping which I came across in the Net is placed below for the information of devotees pl. You may like to see the attached clipping which i noticed in the net pl. Kindly find attached herewith the rarest of the rare video of Kanchi Maha Periyaval’s Kanakabhishekam. The video gives the clear glimpse of the great sage.
  Kanchi Maha Periyaval spent his entire life of 99 years in Sadhana and Humanity.
  His greatest asset was his simplicity and love for humanity.
  Kindly click on the following link to know the complete life history of Kanchi Maha Periyaval. But before that kindly go through the video.
  https://en.wikipedia.org/wiki/Chandrashekarendra_Saraswati
  Chandrashekarendra Saraswati – Wikipedia, the free encyclopedia
  Sri Chandrasekharendra Saraswati Mahaswamiji (20 May 1894 – 8 January 1994), or the Sage of Kanchi, was the 68th Jagadguru of the Kanchi Kamakoti Peetham. He is usually referred to as Paramacharya, Mahaswami or Maha Periyavar. He is widely considered as one of the greatest Indian sages of recent tim…
  en.wikipedia.org

Leave a Reply

%d bloggers like this: