poems

Poem on Periyava by Sri Anand (Amruthavarshini)

அன்பே உருவாய் அருளும்  கருணைக் கடலே அஞ்ஞான இருள் நீக்கும்   ஜகத்குருவே [1] நாடி வந்தோர் துயர் தீர்க்கும் தீனதயாளனே தேடி வந்தோர் இடர் களையும்  அருட் ப்ரபாவமே  [2] ப்ரஹ்மானந்த சாகரத்தில் அமிழ்ந்துறையும் அம்ருதவர்ஷினியே தருமமே பூத உடல் கொண்டு சஞ்சரித்த  பூர்ண வஸ்துவே [3] வாஞ்சையுடன் அருள் மழை பொழியும்  காஞ்சிபுர நிவாசனே… Read More ›

தண்டனிட்டோம் உன்னடியில் சங்கரா!

Another sixer from Sri BN Mama!!!! Thanks mama for sharing this…. முற்றத்தில் அமர்ந்து தவமிருக்கும் தெய்வமே ! பற்றற்று இருந்தாலும் பக்தர்களைக் காப்போனே ! பாற்கடலில் பள்ளிகொண்ட திருமாலும் நீயே ! பொற்பதம் தூக்கிய நீல கண்டனும் நீயே ! காஞ்சியென்ற நாமம் கொண்ட முக்தி தரும் தலத்திலே காமகோடி பீடம்… Read More ›

ஸ்ரீ காஞ்சி மகா பெரியவா திருவந்தாதி

Thanks to Sri Krishnamoorthy Balasubramanian for sharing this. அறத்துக்கே அன்பு சார்பு என்ப அறியார் மறத்திற்கும் அஃதே துணை கணபதி உம்மையே கைதொழுது நின்றேன் கணபதி என்றிடத் தடையெலாம் ஓடிடும் கணபதி வாழ்த்தொடு இவ்வந்தாதி தொடங்கினேன் கணபதி நீர் செய்யும் அருள் ஞானவருளொளி எனவே ஐயனும் தோன்றினார் ஞானவருளொளி சங்கரன் தானுமாய் ஞானவருளொளி… Read More ›

Kannan Vandhan!

Brilliant work by Sri Suresh (a.k.a Saanu Puthran) in enhancing this Periyava picture as a beautiful Krishna theme!!! Lyrics are as excellent as always!

Mahaperiyava Ashtakam

Here is another fine work by Sri Suresh (a.k.a Saanuputhran). Thanks Suresh for sharing..It is so beautifully written and well sung by the artist too.. Like you rightly said, we have list of desires and Periyava picks and chooses which… Read More ›

Tamil Poem on Periyava

Very lovely one – dont know who wrote this…Found this on Shri Subash Mama’s post in FB! Well written – so true! We all are blessed to live in His time period. Hara Hara Shankara Jaya Jaya Shankara!

Debut attempt on Periyava poem by Srividya

Smt/Selvi Srividya sent me her first attempt on a poem on Periyava….Great attempt…. Thanks to Vignesh for this rare photo சந்திர சேகர பாஹிமாம்  சந்திர சேகர ரக்ஷமாம் நம் மகாபெரியவாள் அனுராதாவில் பிறந்து அன்பு உருவம் பெற்ற  நம் பெரியவாள் ஆடல் பாடலுடன் கூடிய சினிமா காண்பதை… Read More ›

Sri Jagadguru Kavacham

Thanks to Shri R Venkataraman for sending me this slokam…It seems this was written by Shri Geethagiri….He/She has done a great job. Looks like a condensed version of Skanda Sashti Kavacham….    

An incident from Sri Manian

Thanks to Yogitha Jaishankar for FB posting… கவிஞர் வாலி ஒருமுறை என்னை மகா ஸ்வாமிகளைத் தரிசிக்க அழைத்துக் கொண்டு போனார். மகா ஸ்வாமிகளிடம் ஏதோ சில விளக்கங்களைக் கேட்டு பதில் பெற வேண்டும் என்பது அவருடைய விருப்பம். என்ன கேட்கப் போகிறாரோ என்று எனக்கு உள்ளூர ஆவல் குறுகுறுத்தது. வாலி உள்ளே வந்தார்…. Read More ›

Somavara Pradosham special from Shri BN Mama….

An outstanding pencil sketch (Periyava smiles so beautifully) and a poem too…. Thanks mama! Om Nama Sivaya! அன்றே  சொன்னார்  திருமூலர் அதனையும் ஓர்  முறை  செப்பிடுவேன். “தெளிவு  குருவின் திருமேனி  காண்டல்; தெளிவு  குருவின்  திருவார்த்தை  கேட்டல்; தெளிவு  குருவின்  திருநாமம்  செப்பல்; தெளிவு  குரு  உரு  சிந்தித்தல் … Read More ›

A Lullaby to Maha Periyava!

Thanks to Shri Kahanam for sending this….Lullaby on Periyava is definitely a very different thinking…We all know Him as thatha ummachi only 🙂 Kanchiyil KaN Valarum Kannan! “Ayarpaadi Maaligaiyil” tunil Maha Periyava Song! Listen and Enjoy! காஞ்சியிலே குழந்தை ஒன்று கண்ணயர்ந்து… Read More ›

Shri Mahaperiyava Andhadhi

  Hope you all remember Shri L S Venkatesan for his wonderful interview and his drawings etc. He has compiled Periyava Andhadhi for various categories…Amazingly written – all His kadaksham…..