Author Archives

 • ஶ்ரீராஜராஜேஶ்வரி ஶ்ரீதுளஜா பவாநீ மஹிமை

  ஶ்ரீசித்பராஶக்தி வைபவம்: ஶ்ரீதுளஜா பவாநீ ஸ்துதி : ஶ்ரீராமச்சந்த்ர க்ருத ஶ்ரீதுளஜாம்பா ஸ்துதி நமாமி த்வரிதாம் தேவீம் ஸுந்த³ராம்ʼ ஸுப⁴கா³ம்ʼ ஸுகா²ம் . நானாரூப த⁴ராமாத்³யாம்ʼ ஸர்வப்ராணிஹிதேரதாம்ʼ ஷட்சக்ர புத்ர நிலயாம்ʼ ஸஹஸ்ரா ராலயாம்ʼ பராம் . நாக³ரூபாம்ʼ குண்ட³லினீமம்பா³தே³வீம்ʼ நமாம்யஹம் ஸோஹம்ʼ மந்த்ரமயீம்ʼ தீ⁴ராமஜபாஜபரூபிணீம் . ஸர்வபீ³ஜமயீம்ʼ ஶக்திமம்பா³தே³வீம்ʼ நமாம்யஹம் ஐம்ʼ பீ³ஜாம்ʼ வாக்³ப⁴வாம்ʼ… Read More ›

 • ஶ்ரீத்ரிபுரா ரஹஸ்யத்தில் கூறப்பட்ட ஶ்ரீலலிதா மஹாத்ரிபுரஸுந்தரி வைபவம்

  ஶ்ரீத்ரிபுரா ரஹஸ்யத்தில் கூறப்பட்ட ஶ்ரீலலிதா மஹாத்ரிபுரஸுந்தரி வைபவம் : இந்த ப்ரவசனத்தில் த்ரிபுரா ரஹஸ்யம் மாஹாத்ம்ய காண்டத்திலிருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மூன்று ஶ்லோகங்களுடைய வ்யாக்யானம் கூறப்பட்டுள்ளது 1) ஶ்ரீமஹாலக்ஷ்மி தேவி மாணிக்யஶேகரன் எனும் கிங்கரனுக்கு ஶ்ரீலலிதா பரமேஶ்வரியின் வைபவத்தை உபதேஶிப்பது 2) ஶ்ரீதத்தாத்ரேயர் ஶ்ரீபரஶுராமருக்கு ஶ்ரீவித்யோபாஸனையைச் செய்த பன்னிரண்டு ஶ்ரீவித்யோபாஸகர்கள் எத்தகைய ஶ்ரேயஸை அடைந்தார்கள் என்று விளக்குவது…. Read More ›

 • ஶ்ரீலலிதா மஹாத்ரிபுரஸுந்தரி உறையும் த்வாதஶ மஹாஶக்தி பீடங்கள்

  ஶ்ரீத்ரிபுரா ரஹஸ்யத்தில் ஶ்ரீஹரிதாயனர் நாரதருக்குக் கூறிய ஶ்ரீவித்யா த்வாதஶ க்ஷேத்ரங்கள் : ஶ்ரீவித்யோபாஸ்தியே ஆஸேது ஹிமாசலம் ஸர்வவிடங்களிலும் வ்யாபித்து விளங்கியது என்பதும், அம்பாள் உபாஸனையே போக மோக்ஷங்களை வழங்க வல்லது என்பதும் முக்யமாக குறிப்பிடத்தக்கது. ஶ்ரீஹரிதாயனர் த்வாதஶ ஶ்ரீவித்யா க்ஷேத்ரங்களைக் குறிப்பிடுகிறார். இந்த க்ஷேத்ரங்களை தர்ஶிப்பவர்கள் ஸாக்ஷாத் ஸ்வயம் ஶ்ரீலலிதா பரமேஶ்வரியாகவே ஆகி விடுகின்றனர். அஶக்தர்கள்… Read More ›

 • ஶ்ரீபராஶக்தி மஹிமை

  ஶ்ரீபராஶக்தி மஹிமை: Greatness of Shri ParashaktI : ஸ்காந்த புராணம் மானஸ கண்டத்தில் விளங்கும் ஶ்ரீமத் தேவீ பாகவத மஹாபுராணத்தினுடைய மாஹாத்ம்யத்தில், ஶ்ரீபுவனேஶ்வரியின் வைபவத்தை ஶ்ரீவ்யாஸாச்சார்யாள் விஷேஷமாகக் கூறியுள்ளார். அதனுடைய முதல் ஶ்லோகத்தினுடைய வ்யாக்யானம் “உலகை படைக்கும் போது ச்ருஷ்டி ஶக்தியாகவும், ரக்ஷிக்கும் போது பாலன ஶக்தியாகவும், ஸம்ஹரிக்கும் போது ரௌத்ரீயாகவும், உலகங்களையெல்லாம் தன்… Read More ›

 • ஶ்ரீகாமாக்ஷி லலிதா மஹாத்ரிபுரஸுந்தரி வைபவம்

  ஶ்ரீவித்யா காமாக்ஷி லலிதா மஹாத்ரிபுரஸுந்தரி வைபவம் : SrividyA KamakshI LalithA Maha Tripurasundari Vaibhavam: த்ரிபுரா ரஹஸ்யத்தின் மாஹாத்ம்ய காண்டத்தில் மும்மூர்த்திகளையும் தோற்றுவித்து, பின் அவர்களுக்கு ஸ்ருஷ்ட்யாதி கார்யங்களை இயற்றும் ஆற்றல் அளித்து, பின் அவர்கள் ப்ரார்த்தனைக்கிரங்க சிதக்னி குண்டத்தில் உதித்து (அந்தர்முகமான மஹாயாக க்ரமத்தால்), ஶ்ரீலலிதா மஹேஶானியாக ஶ்ரீதேவி தர்ஶனமளித்து, பின் காமகாமேஶ்வராளாக… Read More ›

 • நேபாளம் ஶ்ரீபஶுபதிநாதர் மஹிமை

  நேபாளம் பஶுபதிநாத் க்ஷேத்ரத்தில் ஶ்ரீசக்ரத்தில் உபாஸிக்கப்படும் மஹா ப்ராஸாத பத்ததி : நேபாள க்ஷேத்ரத்தில் மிக விஷேஷமான ஶிவ க்ஷேத்ரமான ஶ்ரீபஶுபதிநாதத்தில் உபாஸிக்கப்படும் க்ரமங்களைப் பற்றிய விஷயங்களைப் பற்றி படிக்க நேரிட்டது. அப்போது மஹாப்ராஸாத வித்யையும், ஶ்ரீசக்ராவரண க்ரமுமே பஶுபதிநாதத்தில் உபாஸிக்கப்பட்டு வருவது தெரிந்தது. இதைப் பற்றி அடியேனுடைய நண்பர் ஶ்ரீவித்யோபாஸனையில் மிகவதிக ஞானம் உள்ளவர்,… Read More ›

 • ஶ்ரீபவாநீ ஸஹஸ்ரநாம வைபவம் 18

  Shri BhavanI SahasranAmA Vaibhavam 18: ShrI BhavanI SahasranAmA 10 : ஶ்ரீபவாநீ ஸஹஸ்ரநாம வைபவம் 18: ஶ்ரீபவாநீ ஸஹஸ்ரநாமம் 10 ஓம் க்ஷமாயை நம: 1) பொறுமை மிகுந்தவள் 2) தன் குழந்தைகள் செய்த தவறை மன்னித்து அருளக்கூடிய கருணா மூர்த்தி 3) பூமியின் வடிவத்தில் விளங்குபவள் 4) ப்ரஹ்மா முதல் புழு… Read More ›

 • ஶ்ரீவஸந்த நவராத்ரி எனும் ஶ்ரீலலிதா மஹாத்ரிபுரஸுந்தரி நவராத்ரி மஹிமை

  ஶ்ரீவஸந்த நவராத்ரோத்ஸவம் எனும் ஶ்ரீலலிதா நவராத்ரோத்ஸவ சிறப்புப் பதிவு: ஶ்ரீலலிதா மஹாத்ரிபுரஸுந்தரி பராபட்டாரிகா வைபவம் : “யத³க்ஷரைகமாத்ரே(அ)பி ஸம்ʼஸித்³தே⁴ ஸ்பர்த்³த⁴தே நர꞉ . ரவிதாக்ஷ்யேந்து³கந்த³ர்பை꞉ ஶங்கரானலவிஷ்ணுபி⁴:” — ஸர்வ ஸித்திகரி ஸ்தவம் 3 “ஶ்ரீவித்யோபஸனையில் விளங்கும் ஐம்பத்தோரு மாத்ருகாக்ஷரங்களில் ஏதாவது ஒரு அக்ஷரத்தையோ அன்றி பாலா மந்த்ரத்தின் ஏதாவது ஒரு அக்ஷரத்தையோ அல்லது ஸங்கேத ஸார… Read More ›

 • ஶ்ரீபவாநீ ஸஹஸ்ரநாம வைபவம் 17

    ShrI BhavAnI SahasranAmA Vaibhavam 17: Shri BhavanI SahasranAma 9: ஶ்ரீபவாநீ ஸஹஸ்ரநாம வைபவம் 17 ஶ்ரீபவாநீ ஸஹஸ்ரநாமம் 9: ஓம் ஸித்த ஸரஸ்வத்யை நம: 1) கைவல்ய மோக்ஷம் எனும் ஸித்தியை அருள்பவள். 2) ப்ரஹ்மஞானத்தை அனுக்ரஹிக்கும் கருணா மூர்த்தி 3) ஸனத்குமார ஸம்ஹிதையில் ஆத்மஞான ஸ்வரூபிணியாக கூறப்பட்ட ஸாக்ஷாத் ஶ்ரீஸித்த… Read More ›

 • Shri LalithopAkyanam — Mahatmyam Of Devi LalitA– Part 12

  Shri LalithopAkyanam — Mahatmyam Of Devi LalitA TripurasundarI — Continuous Lecture — Part 12 ShrI LalithopAkyanam Part 12 : ShrI ShivA’s UpAsanA to AmbA in KAmAkyA LalithA mahA TripurasundarI : ஶ்ரீலலிதோபாக்யானம் பாகம் 12: ஶ்ரீபரமசிவன் ஸர்வாம்னாய நிவாஸினியான ஶ்ரீகாமாக்யா லலிதா மஹாத்ரிபுரஸுந்தரியை உபாஸித்தல்… Read More ›

 • Shri LalithopAkyanam — Mahatmyam of Devi LalithA — Part 11

  ShrI LalithopAkyanam — Mahatmyam of Devi LalithA — Continuous Lecture — Part 11 Shri LalithopAkyanam Part 11 : AdI Shakti’s ShaktI PitAs : ஶ்ரீலலிதோபாக்யானம் பாகம் 11: மஹாஶக்திபீடங்களின் தோற்றம் : 1) தஶமஹாவித்யைகளின் தோற்றத்தைக் கண்டு ஸதி தேவியிடம் ஶ்ரீபரமேஶ்வரன் மஹாவித்யைகளின் ஸ்வரூபத்தைப் பற்றி கேட்டறிதல்… Read More ›

 • Shri LalithopAkyAnam — MAhAtmyam of ShrI LalithA Devi — Part 10

  Shri LalithopAkyAnam — MAhAtmyam of ShrI LalithA MahA TripurasundarI — Continuos Lecture — Part 10   Shri LalithopAkyanam Part 10 : DAkshAyanI And DashamahAvidyA : ஶ்ரீலலிதோபாக்யானம் பாகம் 10: ஶ்ரீதாக்ஷாயணியிடமிருந்து தஶமஹாவித்யைகள் தோற்றம் : 1) தக்ஷன் தாக்ஷாயணியை பரமஶிவனாருக்கு கன்யாதானம் அளித்தல் 2) பகவதி… Read More ›

 • ShrI LalithopAkyanam — MahatmyA of Devi LalithA — Part 9

  ShrI LalithopAkyanam — MahatmyA of Devi LalithA mahA TripurasundarI — Part 9 Shri LalithopAkyAnam Part 09: DAkshAyanI AvatAram : ஶ்ரீலலிதோபாக்யானம் பாகம் 09: ஶ்ரீதாக்ஷாயணி அம்பாள் அவதாரம் : 1) ஹயக்ரீவர் அகஸ்த்யருக்கு ஶ்ரீதாக்ஷாயணி அவதாரத்தை சொல்லத் தொடங்குதல் 2) ப்ரஹாமாவின் மானஸ புத்ரனான தக்ஷன் ஸாக்ஷாத் ஶ்ரீபராஶக்தியே… Read More ›

 • Shri LalithopAkyanam — Mahatmyam of Devi LalithA — Part 8

  Shri LalithopAkyanam — Mahatmyam of Devi LalithA Maha Tripurasundari — Part 8 ShrI LalithopAkyanam Part 8: ShrI MahalakshmI AavirbhAvam and ShrI MohinI Avataram ஶ்ரீலலிதோபாக்யானம் பாகம் 8: ஶ்ரீமஹாலக்ஷ்மி ஆவிர்பாவமும் ஶ்ரீமோஹினி அவதாரமும் 1) க்ஷீராப்தி மதனத்தின் தொடக்கத்தில் ஹாலாஹலம் எனும் விஷமானது ஸமுத்ரத்திலிருந்து பொங்கி வருதல்…. Read More ›

 • Shri LalithopAkyanam — Mahatmyam of Devi LalithA — Part 7

  ShrI LalithopAkyanam — Mahatmyam of Devi LalithA TripurasundarI — Continuos Lecture — Part 7 ShrI LalithopAkyanam Part 7: IndrAni’s UpAsanA To ParadevathA and Ksheera Samudra madanA ஶ்ரீலலிதோபாக்யானம் பாகம் 7: இந்த்ராணி ஶ்ரீவித்யோபாஸனையால் ஶ்ரீலலிதாம்பாளை உபாஸித்தல் மற்றும் க்ஷீராப்தி மதனாரம்பம் 1) அகஸ்த்யர் சாபத்தால் நஹூஷன்… Read More ›

 • Shri Lalithopakyanam — Mahatmayam Of Devi LalithA — Part 6

  ShrI LalithopAkyanam — Mahatmyam Of Devi Lalitha Maha TripurasundarI — Continuous Lecture — Part 6 Shri LalithopAkyanam Part 6: VrutrAsura SamhAram : ஶ்ரீலலிதோபாக்யானம் பாகம் 6 வ்ருத்ராஸுர ஸம்ஹாரம் : 1) தேவேந்தரன் ப்ருஹஸ்பதியிடம் கொண்ட கோபத்தினால் விஶ்வரூபன் எனும் த்ரிஶிரனை ஆசார்யனாய் வரித்தல். 2) விஶ்வரூபன்… Read More ›

 • Shri Lalithopakyanam — MahatmyA of Devi LalithA — Part 5

  ShrI LalithopAkyanam — MahatmyA of Devi LalithA Maha TripurasundarI — Continuos Lecture — Part 5 Shri Lalithopakyanam Part 5: Creation of Pancha BrahmasanA and Sri Chakra Srushti: ஶ்ரீலலிதோபாக்யானம் பாகம் 5: பஞ்சப்ரஹ்மாஸன உற்பத்தி மற்றும் ஶ்ரீசக்ர உற்பத்தி 1) ஶ்ரீஹயக்ரீவர் ஶ்ரீலலிதோபாக்யானாம்ருதத்தை ஶ்ரீஅகஸ்த்ய மஹருஷிக்கு… Read More ›

 • Shri Lalithopakyanam — Mahatma of Devi LalithA — Part 4

  Shri Lalithopakyanam — MahatmyA of Devi LalithA — Continuous Lecture — Part 4 Shri Lalithopakyanam Par 4: Greatness of Shri LopamudrA: ஶ்ரீலலிதோபாக்யானம் பாகம் 4: ஶ்ரீலோபாமுத்ரா தேவியின் மஹிமை : 1) விஷ்ணு மாயயின் அம்ஶமே ஸாக்ஷாத் ஶ்ரீலோபாமுத்ரா தேவி வடிவில் கவேரன் அரண்மனையில் விளங்குதல் 2)… Read More ›

 • Shri Lalithopakyanam — MahatmyA Of Devi LalithA — Part 3

  Shri Lalithopakyanam — MahatmyA of Devi LalithA — Continuos Lecture — Part 3 Shri Lalithopakyanam Part 3: Shri Hayamukha’s UpadeshA to ShrI AgasthyA ஶ்ரீலலிதோபாக்யானம் பாகம் 3: ஶ்ரீஅகஸ்த்யருக்கு ஶ்ரீஹயக்ரீவ மஹாவிஷ்ணு ஶ்ரீலலிதாம்பிகையின் வைபவத்தைக் கூறுதல் : 1) ஶ்ரீஅகஸ்த்யர் ஶ்ரீபரமேஶ்வராஞ்ஞையினாலே காஶி க்ஷேத்ரத்திலிருந்து தக்ஷிண தேஶத்திற்கு… Read More ›

 • Shri Lalithopakyanam — MahatmyA of Devi LalithA — Part 2

  Shri Lalithopakyanam — MahatmyA of Devi LalithA MahA TripurasundarI — Continuous Lecture — Part 2 L Shri Lalithopakyanam Part 2: ShrI HayagrivAvatAram : ஶ்ரீலலிதோபாக்யானம் பாகம் 2: ஶ்ரீஹயக்ரீவ அவதாரம் : 1) ஶ்ரீஅகஸ்த்ய மஹாமுனிவருக்கு ஶ்ரீமஹாவிஷ்ணுவானவர் காஞ்சிபுரத்தில் தர்ஶனமளித்து ஶ்ரீகாமாக்ஷி லலிதா மஹாத்ரிபுரஸுந்தரி மஹிமையை உபதேஶித்தது…. Read More ›