Author Archives

 • Periyava Golden Quotes-1035

  கல்வியில் கணக்குக்கு எவ்வளவு முக்யத்வம் தந்திருக்கிறோம்? வாழ்க்கையிலும் தர வேண்டும். இப்போது ரூபாய்க் கணக்கு மட்டும்தான் முக்யமாயிருக்கிறது. எல்லா ஆபிஸிலும் அக்கவுன்ட்ஸ் ஸெக்ஷன், அது தவிர அக்கவுன்டன்ட்- ஜெனரல் ஆபீஸ்கள் என்றே நிறைய இருக்கின்றன. பழைய காலத்திலிருந்து இப்படி ராஜாங்க ரீதியாக வரவு செல்வுகளைக் கணக்குப் பார்க்கும் ஏற்பாடு இருந்து வந்திருக்கிறது. ‘பெருங் கணக்கு’ என்று… Read More ›

 • 78. Sri Sankara Charitham by Maha Periyava – Brahmarakshas; Raakshasa Species

  Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara – Who are Rakshaas, Brahma Rakshas and what category do they belong to? Very interesting piece of information by Sri Periyava. Many Jaya Jaya Sankara to our sathsang volunteers, Shri ST Ravi kumar for… Read More ›

 • Periyava Golden Quotes-1034

  இப்போதைய நிலையில் ஸமயாநுஷ்டானங்களில் இரண்டு எக்ஸ்ட்ரீம்களிலும் போவதாலேயே இப்படிப்பட்ட அளவு, ‘கணக்காயிருக்கிற’ தன்மை உண்டாகிறது என்று சொன்னேன். ஆரம்ப நிலையில் நம்முடைய மதாநுஷ்டானம், ‘கணக்கு’ இரண்டுமே பக்வமாகாதவையாகத்தான் இருக்கும். ஆனால் நாளாவட்டத்தில் இவை ஒன்றுக்கொன்று போஷித்துக் கொண்டு, ஒன்றை மற்றது பக்வப்படுத்திக் கொண்டு போகும். அப்படிப் பக்வ ஸ்திதிக்குப் போகப் போக கணக்கறிந்து செய்வதே மனஸின்… Read More ›

 • Periyava Golden Quotes-1033

  அதிகமாகப் போகாமல் எல்லாவற்றிலும் கணக்காய் இருக்க வேண்டும். பேச்சு, எண்ணம், செய்கை, உணவு, உடை, செலவு எதிலானாலும் வாழ்க்கைக்கு எவ்வளவுதான் அத்யாவசியமோ அதோடு கணக்காய் நிறுத்திக் கொள்ள வேண்டும். இப்போது பண்ணுகிற மாதிரி விரயம் செய்யக் கூடாது. கணக்காயிருப்பதுதான் இஹம் பரம் இரண்டுக்கும் நன்மை செய்வது. மனநெறி இல்லாவிட்டால் பரம் எப்படி லபிக்கும்? அந்த மனநெறி,… Read More ›

 • Periyava Golden Quotes-1032

  எந்த சக்தியையும், திரவியத்தையும் விரயமாகச் செலவழிக்காமலும், அதே ஸமயம் ஒரேயடியாகப் பூட்டி வைத்துக் கொண்டு விடாமலும், தானும் ஸமூஹமும் பயனடையும்படி அளவறிந்து செலவழிக்கவும், காத்து வைத்துக் கொள்ளவும் வேண்டும். பயன்களில் பெரியதான ஈச்வர ஸாக்ஷாத்காரத்துக்குங்கூட அளவறிந்த இந்தப் போக்கு வழி செய்யும். ஸமநிலைக்கு வரவேண்டும். லெவலுக்கு வரவேண்டும். Water finds its level. ஜீவாத்மா லெவலுக்கும்… Read More ›

 • Four Calves Rescued over the weekend…..

  Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara, Couple of days before this last weekend, I was passing by a home that had cows; saw two men wearing lungis talking to the cow owner pointing to the calves. Sensed something was not… Read More ›

 • Periyava Golden Quotes-1031

  வாழ்க்கையம்சங்களில் தானாக மிதமாக இருக்க முடியாத மநுஷ்ய ஸ்வபாவததுக்கு இப்படி ஸமயாநுஷ்டானத்தில் இரண்டு எக்ஸ்ட்ரீம்களையும் அப்யாஸம் பண்ணுவதே மிதப்படுத்துவதற்கு வழியாக ஆகிறது. உபவாஸத்தால் விருந்தை ‘பாலன்ஸ்’ பண்ணுவது, மௌனத்தால் உத்ஸாஹக் கூத்தை ‘பாலன்ஸ்’ பண்ணுவது என்றிப்படி சாஸ்திரப் பிரகாரம் ஒரு எக்ஸ்ட்ரீமால் இன்னொன்றை ‘பாலன்ஸ்’ பண்ணுகிற பழக்கத்தால், வாழ்க்கையின் எல்லா அம்சங்களிலும் தராசு ஸமமாக நிற்கிற… Read More ›

 • 77. Sri Sankara Charitham by Maha Periyava – Wonderful Lesson for One Thousand Disciples

  Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara – A pretty small but breathtaking chapter where Sri Periyava explains how Patanjali Maharishi taught Maha Bashyam to 1000 disciples concurrently. The top notch drawing from Sowmya pretty much explains isn’t it? Many Jaya… Read More ›

 • Periyava Golden Quotes-1030

  எக்ஸ்ட்ரீமுக்குப் போவதுதான் மனஸின் நேச்சர். ‘மிதமாயிரு’ என்றால் அதனால் முடிவதில்லை. இதற்காகத் தான் சாஸ்திரங்கள், “இரண்டு எக்ஸ்ட்ரீம்களுக்கு மாறி மாறிப் போ”என்கிறது. “மிதமாகச் சாப்பிடு என்றால் நாக்கு கேட்க மாட்டேன் என்கிறதா? ஸரி, இதோ பண்டிகைகளைக் கொடுக்கிறோம்; இந்த நாட்களில் ஷட்ரஸோபேதமாகச் சாப்பிடு” என்கிறது. ஆனால் இதோடு விடாமல், ஈடுகட்டுகிறதற்கு வ்ரத உபவாஸ தினங்களையும் விதிக்கிறது…. Read More ›

 • Periyava Golden Quotes-1029

  அளவறிந்து, எதிலும் ஓவராகப் போகாமல், மிதமாக மத்யமாகப் போகிறதைத் தான் பகவான் கீதையில் உபதேசித்திருக்கிறார்: நாத்யச்நதஸ்து யோகோ (அ)ஸ்தி ந சைகாந்த-மநச்நத: | ந சாதிஸ்வப்ந-சீலஸ்ய ஜாக்ரதோ நைவ சார்ஜுந || (6-16) யுக்தாஹார-விஹாரஸ்ய யுக்த-சேஷ்டஸ்ய கர்மஸு | யுக்த-ஸ்வப்நாவாபோதஸ்ய யோகோ பவதி து:கஹா || (6-17) “பெருந்தீனி தின்கின்றவனுக்கும் யோகம் ஸித்திக்காது; ஒரே பட்டினி… Read More ›

 • 76. Sri Sankara Charitham by Maha Periyava – Divine Service to the three tools (Mind, Speech, & Body) – Complete

  Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara – Here is the complete post of the beautiful chapter by Sri Periyava that was posted in parts. Many Jaya Jaya Sankara to our sathsang volunteers, Shri ST Ravi kumar for the translation and… Read More ›

 • Periyava Golden Quotes-1028

  ஸமயாநுஷ்டானங்களில் இப்போது நாம் இருக்கிற தசையில் நம் மதம் காட்டும் இரண்டு எக்ஸ்ட்ரீம்களில் பண்டிகைச் சாப்பாடு, பஜனைக் கூத்து, உருவ வழிபாடு இவற்றில் கிடைக்கிற ஆனந்தம் பட்டினியிலும், மௌனத்திலும், ஆத்ம த்யானத்திலும் கிடைப்பதில்லை. ஏதோ ஒரு பார்வையின் பேரிலும், ‘இது பெரியவர்கள் காட்டும் வழியாச்சே’ என்ற நம்பிக்கையின் பேரிலுந்தான் இப்போது நமக்குத் தெரியாதவையாக இருப்பவற்றுக்கான அநுஷ்டானத்தைப்… Read More ›

 • Maha Sivarathri Special: Deiva Vakku – Audio with Text in Tamizh for Maha Shivaratri

  Namaste, On this auspicious Maha Shivaratri, With Sri Periyavas’ anugraham and with the blessings of Sri Kanchi Kamakoti Peeṭadhipati, His Holiness, Jagadguru Pujyasri Shankara Vijayendra Saraswathi Shankaracharya Swamigal, Kāmakoṭi Sandeśaḥ brings you மஹா பெரியவா “தெய்வ வாக்கு “ Kaveri  moksha sthalangal, Audio with Text in Tamizh…. Read More ›

 • Maha Sivarathri – A Key Quote to Follow

  மஹா சிவராத்ரி, வைகுண்ட ஏகாதசி, கோகுலாஷ்டமி, ராமநவமி முதலிய விசேஷ நாட்களில் கூட நாம் வாயைக் கட்டாமல், வயிற்றைச் கட்டாமலிருந்தால் அது இந்த தேசத்தில் பிறந்த நமக்கு ரொம்பக் குறைவாகும். வயிறு குறைந்தாலும் மனஸ் நிறையும்படிப் பண்ணிக் கொள்வதே நமக்கு நிறைவு. அப்படிப் பண்ணிக் கொள்வதற்கான ஸங்கல்ப பலத்தை பகவான் எல்லாருக்கும் அநுக்ரஹிக்க வேண்டும். –… Read More ›

 • 76.2 Sri Sankara Charitham by Maha Periyava – Divine Service to the three tools (Mind, Speech, & Body)

  Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara – Sri Periyava continues on the significance of Patanjali Mahrishi’s contributions on our upliftment through our Trikarnas. Many Jaya Jaya Sankara to our sathsang volunteers, Shri ST Ravi kumar for the translation and Smt…. Read More ›

 • Periyava Golden Quotes-1027

  ஸமயாநுஷ்டானம் என்று ஒவ்வொரு ஸமயத்தில் பண்ணுவதாக மட்டுமில்லாமல், ஸதா கால வாழ்க்கைப் போக்காகவும் நெறியாகவும் பின்பற்ற வேண்டிய அஹிம்ஸை, பிக்ஷுத்வம் முதலானவற்றிலும் நம் மதம் மற்றவற்றைப்போல் ஒரே கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் லக்யத்தை விதிக்காமல் பிரித்துக் கொடுத்திருப்பதைப் பற்றி நிறையச் சொல்லியிருக்கிறேன். இதனாலெல்லாந்தான் நம் மதம், இத்தனை ஆசார சாஸ்த்ரமிருந்த போதிலும், மற்ற எல்லா மதங்களையும்விட flexible… Read More ›

 • HH Sri Pudhu Periyava’s Pravesam – 1980

  Many Jaya Jaya Sankara to Smt. Sunitha Madhavan for sharing these treasures when HH Pudhu Periyava visited their gruham in 1980. In the first picture we see her husband Shri Madhavan greeting with Poorna Kumbham and in the second picture… Read More ›

 • Periyava Golden Quotes-1026

  ஒரு கயிற்றை ‘தொய்யாமல் நில்லு’ என்று வெறுமனே விட்டால் அது நிற்குமா? அதை இரண்டு பக்கம் இரண்டு கழியை நட்டு இரண்டு கோடிக்குமாக இழுத்துக் கட்டினால்தானே ஸம நிலையில் தொய்யாமல் நிற்கும்? அப்படித்தான் தானாக ஸம நிலைக்கு வராத நம் வாழ்க்கை முறையை அப்படி வரப் பண்ணவே இரண்டு கோடியாக இரண்டு வித எக்ஸ்ட்ரீம்களில் அநுஷ்டானங்களைக்… Read More ›

 • Periyava Golden Quotes-1025

  பழக்கம் எப்படி வரும்? ஈஸ்வர க்ருபையில்தான் வரும். ‘அந்த க்ருபை எப்படி வரும்?‘ என்றால், அதற்காகத் தான், அதை வருவித்துக் கொள்வதற்காகத்தான், இரண்டு ‘எக்ஸ்ட்ரீம்’களாக அநுஷ்டானங்களை சாஸ்த்ரங்கள் ஏற்படுத்திக் கொடுப்பது. நமக்குத் தெரிந்த நிலையில் ஒரு எக்ஸ்ட்ரீமாக பண்டிகை போஜனம், பாட்டு, கூத்து ஆகியவற்றையும், தினுசு தினுசுகளில் அபிருசி கண்ட நம் மனஸுக்கு ஏற்றபடி அநேக… Read More ›

 • Minneapolis Mahaperiyava Satsang – Shivarathri Celebrations – March 4, 2019

  Many Jaya Jaya Sankara to Smt. Prabha Krishnamoorthy for the share. Rama Rama Namaskaram, Hara Hara Shankara Jaya Jaya Shankara. March 4th Monday is Maha Shivarathri. Our satsang is getting prepared to celebrate the event with Ekadasha Rudra Abhishekam, Mahanyasam… Read More ›