Author Archives

 • Periyava Golden Quotes-1067

  எதிரிடையாகத் தோன்றுகிறவையும் பசுவிடத்தில் ஒன்று சேர்கின்றன. ரக்த ஸமானமான அதன் க்ஷீரம் புத்தியைக் கெடுப்பதற்குப் பதில் சுத்தப்படுத்துவதைச் சொன்னேன்; உடம்புக்கு சக்தியைக் கொடுப்பதே உள்ளத்துக்கும் சுத்தி தருவதைச் சொன்னேன். இதைவிடவும் எதிரிடையான இன்னொன்று, அதனுடைய கழிவுப் பொருளான கோமயம் என்கிற சாணமும் பரிசுத்தப்படுத்துவதுதான். அது உடம்பு, உள்ளம் இரண்டையும் சுத்தி செய்வதாக இருக்கிறது. கழிவுப் பொருளான… Read More ›

 • 85.1. Sri Charitham by Maha Periyava – Life history of Chandra Sharma

  Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara – Writers should learn how to write scripts from our Periyava 🙂 ; see how flowing and real Periyava narrates Shri Chandra Sharma charitham below. Many Jaya Jaya Sankara to our sathsang volunteers, Shri… Read More ›

 • Periyava Golden Quotes-1066

  நேராகத் தான் ஈன்ற கன்று என்ற ஒன்றை முன்னிட்டே கோ சுரப்பு விட்டாலும் அது நம்மைப் போன்ற மற்ற மநுஷ்யர்களுக்கும் இயற்கையாகவே தாயாயிருந்து போஷாக்குப் பண்ண வேண்டும் என்பதே பகவத் ஸங்கல்பம் என்றுதானே தெரிகிறது? அந்த மாத்ரு ப்ரேமையே கோவுக்கு வேறெந்த ப்ராணிக்குமில்லாத உன்னத ஸ்தானத்தைக் கொடுத்திருக்கிறது. அதை தெய்வமாகவே கருதும் உன்னதம். பசு தெய்வந்தான்…. Read More ›

 • Periyava Golden Quotes-1065

  ஸந்நியாஸியுடைய ஆஹாரத்தில் இரண்டு அம்சங்கள். ஒன்று, அது அவனுக்கு ஸத்வ குணத்தை வளர்த்துக் கொடுக்க வேண்டும் என்பது. இன்னொன்று, அந்த ஆஹார வஸ்து ஏதொரு பிற ஜீவனுக்கும் ஹிம்ஸை விளைவிக்காமல் பெறப்பட்டதாக இருக்கவேண்டும் என்பது. கோக்ஷீரத்தில் இந்த இரண்டும் பூர்த்தி செய்யப்படுகின்றன. அது ஸத்வத்தைப் புகட்டுவதாக உள்ளது. அதை கோவிடமிருந்து க்ரஹிப்பதில் அந்த கோவுக்கு ஹிம்ஸையும்… Read More ›

 • A Demanding Rescue: Periyava’s Astonishing Anugraham on 126th Jayanthi Day – Saved an Injured Cow along with 3 More Cows and a Rishabam

  Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara – With the last few weekends pretty hectic, I wanted to stay clear on this Maha Anusham and 126th Maha Periyava Jayanthi by doing Puja and being in Periyava Smaranam for the entire day…. Read More ›

 • Periyava Golden Quotes-1064

  ‘கோமாதா’ என்று அம்பாளுக்கு நாமா சொன்னதற்கு முந்தி ‘குருமூர்த்தி’, ‘குணநிதி’ என்ற நாமங்கள் வருகின்றன. ஞானியான ‘குருமூர்த்தி’யாக, ஸத்வகுண ஸம்பன்ன ‘குணநிதி’யாக ஒருவரை உருவாக்கும் அநேக அம்சங்களில் ஆஹார சுத்தியும் ஒன்று. அப்படிப்பட்ட சுத்தமான ஆஹாரமாகப் பால் இருக்கிறது. இதிலே ஒரு வேடிக்கை. சாக போஜனம் என்பதாகத் தாவரவர்க்கத்திலிருந்து பெறாமல், ஜீவஜந்துக்களிடமிருந்து பெறுகிற ஆஹார வகைகள் பொதுவாக ஸத்வ குணத்துக்கு ஹானி உண்டாக்கி ராஜஸ, தாமஸ… Read More ›

 • Periyava Golden Quotes-1063

  கோமாதா தரும் பாலையே எடுத்துக் கொள்வோம். லௌகிகமாகத் தெரிவது, அத்தனை ஆஹார தினுஸுகளுக்குள்ளும் பசும்பால் ஒன்றுதான் ஒரு மநுஷ்யன் ஜீவிப்பதற்குத் தேவையான ஸகல ஊட்ட ஸத்தும் கொடுத்து complete food -– பூர்ண ஆஹாரம் -– என்று சொல்லும்படியாக இருக்கிறது. ஸாதாரணமாக, இப்படிப்பட்ட புஷ்டி ஊட்டுகிற வஸ்து என்றால் அது ஜீர்ணிப்பதற்கு ஸுலபமாக இருக்காது. ஆனால்… Read More ›

 • Sri Maha Periyava Jayanthi Special – Maha Periyava “Deiva Vaaku” Totakashtakam – Part 2 Audio with Text in Tamizh

  Namaste, On this auspicious week of Sri Maha Periyava Jayanthi, With Sri Periyavas’ anugraham and with the blessings of Sri Kanchi Kamakoti Peeṭadhipati, His Holiness, Jagadguru Pujyasri Shankara Vijayendra Saraswathi Shankaracharya Swamigal, Kāmakoṭi Sandeśaḥ brings you மஹா பெரியவா “தெய்வவாக்கு,” Totakashtakam – part… Read More ›

 • Periyava Golden Quotes-1062

  ப்ரத்யக்ஷத்தில் நமக்குப் போஷாக்கு மிகுந்த பாலைக் கொடுத்தும், இன்னும் எத்தனையோ விதங்களிலும் பயன்களைத் தருகிற கோவே அப்ரத்யக்ஷத்திலும் அதைவிட ஜாஸ்தியான பயன்களைத் தருகிறது. ப்ரத்யக்ஷம் என்பதை லௌகிகம் என்றும் அப்ரத்யக்ஷத்தை அலௌகிகம் என்றும் சொல்வது. அலௌகிகம் என்பதை விட தெய்விகம் என்றும் ஆத்மிகம் என்றும் சொன்னாலே இக்காலத்தில் புரியும். வாஸ்தவத்தில் அதை வைதிகம் என்றே சொல்ல… Read More ›

 • Maha Periyava 126th Jayanthi Special Drawing by Kum. Mayuri

  Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara – A marvelous drawing by a budding artist Kum. Mayuri Srivaths on the occasion of Periyava Jayanthi. Superb isn’t it? Thanks to her mother Smt. Lakshmi for the share. Rama Rama

 • 84. Sri Sankara Charitham by Maha Periyava – Acharya’s Praise

  Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara – The immense guru bhakthi of Sri Bhagawathpadhal is apparent in this chapter. Though he is Lord Parameswara himself HE shows us all how to do Guru Bhakthi. Many Jaya Jaya Sankara to our… Read More ›

 • Periyava Golden Quotes-1061

  ஸ்ரீமாதாவான அம்பாள் வாஸ்தவமாகவே தேரழுந்தூரில் கோமாதாவாக வந்ததாக அந்த ஊர் ஸ்தல புராணத்தில் இருக்கிறது. அப்போது ரொம்பவும் பொருத்தமாக, கோபாலக்ருஷண மூர்த்தியாகப் பிற்காலத்தில் வந்த அவளுடைய ஸஹோதரரான மஹாவிஷ்ணுவே பசு ரூபத்திலிருந்த அவளை ஸம்ரக்ஷித்தாரென்றும், அப்புறம் கோபாலரான அவர் பசுபதியான பரமேச்வரனுக்கு அவளைத் திருமணஞ்சேரியில் கன்யாதானம் செய்து கொடுத்தாரென்றும் ஐந்தாறு ஸ்தல புராணங்களை ஒன்றாக இணைத்துக்… Read More ›

 • Shree Shivaarpanam Trust Gosala @ Uthiramerur – A Haven for Native Breed Gho Mathas

  பசு மடங்களும், பிஞ்ஜராபோல்களும் பலமடங்கு விருத்தியாக வேண்டும். இதற்காகச் செய்கிற செலவு முழுதும் புண்ணிய வரவேயாகுமாதலால் அனைவரும் தயங்காமல் தங்கள் பொருளையும், பொருளோடு உழைப்பு, கவனிப்பு ஆகியவற்றையும் இதற்காகத் தாராளமாகக் கொடுக்க முன் வரவேண்டும். – பூஜ்ய ஸ்ரீ காஞ்சி மஹா பெரியவா The Cow-Shelters and PinjaraPoles (Shelters for cattle) should increase in great numbers.  Since whatever is done for this (Cow-Maintenance) purpose will entirely yield Punniya (meritorious… Read More ›

 • Periyava Golden Quotes-1060

  கோமாதா, பூமாதா, ஜனக மாதா மாதிரியே ஸ்ரீமாதா என்று ஒரு மாதா. மற்ற மூன்று மாதாக்களுக்கும், அவர்கள் மாத்திரமல்லாமல் லோகத்திலுள்ள ஸகல மாதாக்களுக்கும், மாதா-பிதா-பத்னி-குழந்தை முதலிய ஸகல உயிரினங்களுக்கும், உயிரில்லாத அசேதனங்கள் அத்தனைக்குங் கூட மூலகாரணமாயிருக்கிற தாயான பராசக்தியே ஸ்ரீமாதா. அவளிடமிருந்து சுரக்கிற அருட்பாலால்தான் நம்முடைய ஜனகமாதாவுக்கும், கோமாதாவுக்கும் பால் சுரப்பது; அந்த அருட்பாலால்தான் பூமாதா… Read More ›

 • Maha Periyava 126th Jayanthi @ Arizona – May 19, 2019

  Many Jaya Jaya Sankara to Shri Dinesh for the sharing the invitation. Rama Rama

 • Maha Periyava 126th Jayanthi Special Drawing by Shri Aditya

  Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara – On the occasion of 126th Jayanthi of Maha Periyava, Shri Aditya who is doing his 10th grade has drawn a picture of the Adi Acharyal Bhagawadpadhal. Fabulous from a 15 year old isn’t… Read More ›

 • Periyava Golden Quotes-1059

  ‘கோ’ என்றாலே பூமி என்றும் ஒரு அர்த்தம். க்ருஷ்ணர் பூர்ணாவதாரம். அம்சாவதாரம் என்பதாக பகவான் தன்னுடைய ஓரொரு அம்ச கலையை மட்டும் வெளிப்படுத்தியும் அவதாரங்கள் நிகழ்த்தியதுண்டு. பாகவதத்தில் சொல்லியிருக்கிற கணக்குப்படி பகவானுக்கு இருபத்து நாலு அவதாரங்கள். அந்த இருபத்து நாலில் நம் எல்லோருக்கும் தெரிந்த தசாவதாரங்கள் போக பாக்கியிருக்கிற பதினாலு பேரும் அம்சாவதாரங்கள். அப்படி பகவானின்… Read More ›

 • 83. Sri Sankara Charitham by Maha Periyava – Jnani and Bhakti

  Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara – Though one attains Gnana why does he still do Bhakthi? Sri Periyava explains. Many Jaya Jaya Sankara to our sathsang volunteers, Shri ST Ravi kumar for the translation and Smt. Sowmya Murali for… Read More ›

 • 82. Sri Sankara Charitham by Maha Periyava – Later part of life history of Gowda (Complete)

  Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara – Here is the complete chapter of later part of life history of Gowda. Many Jaya Jaya Sankara to our sathsang volunteers, Shri ST Ravi kumar for the translation and Smt. Sowmya Murali for… Read More ›

 • Periyava Golden Quotes-1058

  பூமாதாவே கோமாதாவாக உருக்கொண்டதும் உண்டு. த்வாபரயுகம் முடிகிற நிலைக்கு வந்து, கலியுகம் ஆரம்பிப்பதற்கு முந்தைய ஸமயம். லோகத்திலே துஷ்ட அரசர்களின் ரூபத்தில் அஸுர சக்திகள் தலையோங்கிய அப்போது பூமாதேவியால் அந்தப் பாப பாரத்தைத் தாங்க முடியவில்லை. அப்போது பூமாதேவியும், அவளுடைய சார்பிலே பிரம்மாவும் மஹாவிஷ்ணுவிடம் முறையிட்டு பிரார்த்தித்துக் கொண்டதன் மேல்தான் பகவான் க்ருஷ்ணாவதாரம் பண்ணினார். அந்த… Read More ›