Author Archives

 • Sri Periyava Kainkaryam – Veda Rakshanam – Feb’ 21 Updates

  பிராமணன் தன் கடமையாகிய வேத அத்யயனத்தையும், கர்மாநுஷ்டானத்தையும் விட்டான். கடமையை விட்டான். அப்புறம் ஊரை விட்டான். கிராமங்களை விட்டுப் பட்டணத்துக்கு வந்தான். தனக்குரிய ஆசாரங்களை, அதன் வெளி அடையாளங்களை விட்டான். கிராப் வைத்துக் கொண்டான். ஃபுல்ஸுட் போட்டுக் கொண்டான். தனக்கு ஏற்பட்ட வேதப்படிப்பை விட்டு வெள்ளைக்காரனின் லௌகிகப் படிப்பில்போய் விழுந்தான். அவன் தருகிற உத்தியோகங்களில் போய்… Read More ›

 • Kāmakoṭi Sandeśaḥ మహా పెరియవా “దైవ వాఙ్మయం” (Maha Periyava “Daiva Vaangmayam”- “Ishvara- The Universal Father” -Part 2 Audio with Text in Telugu

  Namaste, On this auspicious Pradosham & Aradhana Mahotsavam of Jagadguru Pujyashri Jayendra Saraswati Shankaracharya Swamigal, With Sri Periyavas’ anugraham and with the blessings of Sri Kanchi Kamakoti Peeṭadhipati, His Holiness, Jagadguru Pujyasri Shankara Vijayendra Saraswathi Shankaracharya Swamigal, Kāmakoṭi Sandeśaḥ brings you మహా… Read More ›

 • Feb’ 22 – 105 Gho Mathas/Rishabams/Calves/Aja (1) Rescued

  பூமாதாவே கோமாதாவாக உருக்கொண்டதும் உண்டு. த்வாபரயுகம் முடிகிற நிலைக்கு வந்து, கலியுகம் ஆரம்பிப்பதற்கு முந்தைய ஸமயம். லோகத்திலே துஷ்ட அரசர்களின் ரூபத்தில் அஸுர சக்திகள் தலையோங்கிய அப்போது பூமாதேவியால் அந்தப் பாப பாரத்தைத் தாங்க முடியவில்லை. அப்போது பூமாதேவியும், அவளுடைய சார்பிலே பிரம்மாவும் மஹாவிஷ்ணுவிடம் முறையிட்டு பிரார்த்தித்துக் கொண்டதன் மேல்தான் பகவான் க்ருஷ்ணாவதாரம் பண்ணினார். அந்த… Read More ›

 • 120.18. Sri Sankara Charitham by Maha Periyava – Determining the period of Sri Sankara’s life

  Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara, In this chapter, Sri Periyava stresses on the importance of not losing sight of the big picture and not get sidelined with timelines and petty arguments. As always, a splendid theme based drawing along… Read More ›

 • Maha Periyava Vigraham Paduka Vibhuti Abhishekam drawing by Umesh

  Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara, Shri Umesh has come up with another lovely theme and matches it with a flawless drawing. I remember the significance of Vibuthi that Periyava explains in Deivathin Kural. Rama Rama

 • Shop@Veenus Food & Spices – Lend a hand in Gho Matha Samrakshanam

  Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara, Shri Ramaswamy (the entrepreneur) living in New York is a good friend of mine and is very passionate about Gho Matha Samrakshanam. Over the past few years, he has been a consistent contributor for… Read More ›

 • Two Mahishams Saved from Cruel Bali (Sacrifice)

  Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara, In this day and age, there a lot of things that we think we have moved on; like war between countries, cruel sacrifices of innocent animals, etc. Unfortunately, they  continue to happen even now… Read More ›

 • Mar 03′ 21-An Year Ago: Remembering the Colossal Rescue Operation @ Melmalayanur Cattle Market

  கறவை நின்ற மாடுகளை அடிமாட்டுக்காக விற்காமல் ஜீவிய காலம்வரை அவற்றைக் காப்பாற்ற வழி செய்ய வேண்டியதும் நம் ஒவ்வொருவருக்கும் உள்ள கடமை – தாயாருக்குச் செய்ய வேண்டிய கடமைக்கு ஸமதையான கடமை. பகவத் ஸ்ருஷ்டியிலேயே தன் கன்றுக்கு வேண்டியதைவிட உபரியாக மற்றவர்களுக்கென்றும் பாலைச் சுரக்கிற பசு நமக்கெல்லாம் தாயார்தான். – ஜகத்குரு ஸ்ரீ சந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதி… Read More ›

 • Maha Periyava “Daiva Vaangmaya” – Ishvara – The Universal Father – part 1 Audio with Text in Telugu.

  On this auspicious Maha Shivaratri, With Sri Periyavas’ anugraham and with the blessings of Sri Kanchi Kamakoti Peeṭadhipati, His Holiness, Jagadguru Pujyasri Shankara Vijayendra Saraswathi Shankaracharya Swamigal, Kāmakoṭi Sandeśaḥ brings you మహా పెరియవా “దైవ వాఙ్మయం” (Maha Periyava “Daiva Vaangmayam”- Ishvara-… Read More ›

 • Sri Periyava Kainkaryam: Bhuta Yajnam – Feb’ 22

  நான் எத்தனையோ அநுஷ்டானங்களைச் சொல்கிறேனே, அவற்றில் எவ்வளவு நாம் பண்ணுகிறோம். எவ்வளவு பண்ணவில்லை; எவ்வளவு பண்ண முடியும் என்று யோசித்துப் பாருங்கள். எல்லாவற்றையும் பண்ண முடியாவிட்டாலும் ஜீவனோபாயத்தை அநுசரித்து முடிந்தவைகளையாவது தவறாமல் பண்ண வேண்டும்! – ஜகத்குரு ஸ்ரீ சந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதி ஸ்வாமிகள் I have explained to you many of the rituals… Read More ›

 • Sri (Bala) Periyava Jayanthi Ashtothram by Smt. Mahalaksmi

  Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara – Sharing the below a lovely Ashtothram compiled by Smt. Mahalakshmi for HH Periyava Jayanthi today. Rama Rama Om Gam Ganapathaye Namaha 1. Om Shri Shankara Vijayendra Gurave Namaha 2. Om Shri Kanchi Kamakoti… Read More ›

 • Sri Periyava Kainkaryam – Veda Rakshanam – Jan’ 21 Updates

  வேத ரக்ஷணத்தை அடுத்த சந்ததிக்கு ஜீவிய கர்மமாக, ஆயுட்காலப் பணியாக வைக்க முடியாவிட்டால் கூடப்போகிறது. எட்டு வயசிலிருந்து ஆரம்பித்து அப்புறம் பத்து வருஷங்களுக்கு தினம் ஒரு மணி இளம்பிள்ளைகளுக்கு வேத மந்திரங்களிலும் பிரயோகங்களிலும் வகுப்பு நடத்தப் பேட்டைக்கு பேட்டை கூட்டுறவு அடிப்படையில் ஏற்பாடு பண்ணுங்கள் என்கிறேன். இதுதான் எனக்கு வாஸ்தவமான கனகாபிஷேகம், உத்ஸவம் எல்லாம். – ஜகத்குரு… Read More ›

 • Maha Periyava Clay Doll by Sow. V. Sreenidhi

  Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara, Shri Vijay Anand sent me the picture of this 4 cm modelling clay doll made by his daughter V. Sreenidhi studying in 4th grade. Great work Sreendidhi, you have made your parents proud with… Read More ›

 • Jan’ 22-Sri Periyava Kainkaryam: Annadhana Seva Update – Around 1000 meals served

  Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara – With Annapoorani Periyava’s Anugraham and all of your support we could provide around 1,000 meals last month (Jan ’22) to roadside poor people, orphanage/old/destitute home, and special children home. The value of food… Read More ›

 • Jan’ 22 – 178 Gho Mathas/Rishabams/Calves Rescued (3 Ajas and 1 Ashva)

  Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara – Due to overwhelming demand for beef during Pongal and Maattu Pongal time we had to intensify our cow rescue efforts last month and saved 178 of them. All non yielding and old cows/calves…. Read More ›

 • Ratha Sapthami – Significance and Procedure: Feb 7 and 8′ 22

  Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara – Received a good article explaining Ratha Sapthami. In Bharatham  Sapthami starts around 4.30 PM today (Feb. 7) and Sapthami Thithi is there till after sun rise tomorrow  (Feb 8) morning. Rama Rama ஸப்தமியில்… Read More ›

 • A Rare Event – Ancient Siva and Vishnu Temples Maha Kumbabishekam on Feb 14′ 22

  Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara, We won’t find Siva and Vishnu temple Maha Kumbabishekam that are in near proximity happening on the same day. Even more rare if they are ancient temples. Maha Kumabishekam for Sri Brahmarandheeswar and Sri… Read More ›

 • Kind Attention INR Contributors

  Hara Hara Shankara Jaya Jaya Shankara, Attention Kainkaryam Members : The below message applies to all kainkaryam members who have have made INR contributions to our Dharma Sanjeevini Bhavanam account in India, and would like to claim Tax exemption under… Read More ›

 • Vaanam Partha Sivalingam – Sri Vilva Vana Nathar Temple Update

  இராமாயண அணில் நமக்கெல்லாம் முன்னுதாரணம். அத்தனாம் பெரிய ஸேது பந்தத்தில், ‘நாம் அல்ப ஜந்து, என்ன பெரிய ஸஹாயம் பண்ணமுடியும்?’ என்று அது நினைத்ததா? அது பண்ணின ஸேவை ராமருக்கு என்ன உபகாரம் பண்ணிற்றோ பண்ணவில்லையோ, அதற்கே பெரிய உபகாரம் பண்ணி விட்டது – ஸ்ரீராமனின் கருணையை, கர ஸ்பரிசத்தை ஸம்பாதித்துத் தந்துவிட்டது. இப்படி ‘நாம்… Read More ›

 • Sri Periyava Kainkaryam: Bhuta Yajnam – Jan’ 22

  ‘நம்மால் ஹிம்சைக்கு ஆளான ஜீவராசிகளுக்கெல்லாம் நல்ல கதி கிடைக்க வேண்டும்; நம்மை பகவான் மன்னிக்க வேண்டும்’ என்ற எண்ணத்துடன் எல்லா உயிர்களின் திருப்திக்காகவும் பலி கொடுக்கப்படுகிறது. இந்த விசுவத்தில் எவ்வளவு பிராணிகள் உண்டோ, நாய், காக்கை, சமூகப்பிரஷ்டன் உள்பட எல்லார்க்கும் எல்லாவற்றுக்கும் வைசுவதேவத்தில் பலி உண்டு. வைசுவதேவம் செய்தால் நாம் செய்கிற பல தோஷங்கள் விலகும்…. Read More ›