Call for A(u)ction – 51 Pure Umbalacheri Native Breed lives at stake on Feb. 18, 2021

ஸகல மக்களும் ஒன்றுகூடி நடத்த வேண்டிய பணி என்னவென்றால் ஒரு பசு கூட வதைக்குப் போகாமல் வயிறு ரொம்பத் தீனி பெறவும், ஸுகாதாரமான கொட்டில்களில் வாஸம் பெறவும் செய்வதுதான். இதற்காகக் கறவை நின்றுபோன பசுக்களுக்கென்றே ஆங்காங்கு காப்பு விடுதிகளை மக்கள் அமைத்துச் செவ்வனே பரிபாலிக்க வேண்டும். கறவை நின்ற பசுக்களை வைத்துக் காப்பாற்ற ப்ரியப்படாமல் இறைச்சிக் கூடத்துக்கு விற்கவிருக்கும் எல்லா சொந்தக்காரர்களிடமிருந்தும் அவற்றை வாங்கி இந்த விடுதிகளில் வைத்துக் காப்பாற்ற வேண்டும். போதிய பண்பாடில்லாத சொந்தக்காரர்களாயிருந்தால் அவர்கள் மாம்ஸ விலையையும் தோல் விலையையும் நினைத்து பேரம் பண்ணக்கூடும். அவர்களுக்குப் பொறுமையாகவும் சாந்தமாகவும் இப்பணியிலுள்ள புண்யம், ஜீவகாருண்யம் இரண்டையும் எடுத்துச் சொல்லி நியாய விலைக்கோ, இலவசமாகவோ விற்கச் செய்ய வேண்டும். பல மாட்டுக்காரர்கள் நிஜமாகவே ஏழைகளாகக் கஷ்டப்பட்டுக் கொண்டிருப்பார்கள். அவர்களிடமிருந்து இலவசமாக எதிர் பார்ப்பதற்கில்லைதான். எப்படியானாலும் அதிக விலை கொடுக்க வேண்டியிருக்கிறது என்ற காரணத்துக்காக ஒரு பசுவைக்கூடக் கொலைக் கூடத்துக்குப் போகும்படிப் பண்ணிவிடக்கூடாது. ‘விலைக்கு மாடு வாங்குவது, விடுதி அமைப்பது, தீனி போடுவது என்றால் நிரம்பப் பணம் பிடிக்குமே! அதோடு, ‘மாடோ பாடோ’ என்று கிழமாடுகளைப் பராமரிப்பதென்றால் சரீர உழைப்பும் நிரம்பத் தேவைப்படுமே!’ என்றால், இந்தப் பணியின் முக்யத்வத்தைப் பார்க்கிறபோது பணமும் உழைப்பும் ஒரு பெரிசில்லை. – ஜகத்குரு ஸ்ரீ சந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதி ஸ்வாமிகள்

The task which ought to be done collectively by the entire society of people is to make it happen that not a single cow should go the slaughter house and should be fed to the full stomach and be made to live in clean sheds under hygienic conditions. For this, shelters for unyielding cows should be set up at many places and be maintained well by the people. The unyielding cows, whose owners are unwilling to feed them any longer and are sending them to the slaughter houses, should be bought and protected in these shelters. If some owners are uncultured, they might bargain a rate for the skin and meat of the cows. We should patiently explain the Punyam and compassion involved in this work and should coax them to sell the cows for a fair price or for free. Many owners might be really poor and suffering and it’s certainly not fair to expect them to part with the cows for free of cost. Whatever be the situation, not a single cow should be left to be sent to the slaughter house just because it involves paying a higher price. If such a thought as “buying the cows, setting up shelters and feeding them – all these are extremely expensive and moreover maintaining the old cows are strenuous and painstaking” crops up, the answer should be that considering the importance of this duty both money and physical strain are trivial and unimportant. – Jagadguru Chandrasekharendra Saraswathy Swamigal
________________________________________________________________________________________________

Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara – Last week, we received information that 51 native breed Umbalacheri Gho Mathas/Rishabams are going to be auctioned off at Korukkai Govt. farm on Thursday, Feb 18th. Below is the auction notice.

This set of 51 consists of –
– 6 Cows that no longer produce milk
– 12 female calves
– 25 young bulls
– 8 male calves

Clearly, Gho Mathas and Rishabams only seem to have two choices –
– die now as calves, or
– work for us until they are milked dry or until every ounce of energy has been extracted from them, and then die

Can we imagine living with these two choices? These aren’t even choices; both end in death by slaughter.

Umbalacheri native breed cows are the pride of Tanjore delta region and they have so much significance including their invaluable cow dung and urine that has proven to cure several diseases and is used extensively in the making of Gho Products. All these seems to be falling only in the deaf ears of govt. officials.

We have initiated some legal proceedings to see if we can stay this auction by filing a writ. That work is still in progress and we may or may not hear a judgement on it before the auction on Thursday. Considering the weekend, we really only have 3 days to hear back on this. We are praying to periyavA to make this happen but it doesn’t look too promising at this time.

But keeping the welfare of the cows in mind, we have to assume the worst and prepare to attend the auction and rescue these cows. Since we don’t have much time, I request you all to treat this Kainkaryam with high urgency and contribute whatever you can towards this rescue.  The govt. farm issues receipt for every cow that is purchased and I will post them in the blog if we manage to buy them.

Based on my previous experience an average cost cost will be Rs. 10k. If we can mobilize around Rs. 5 lakhs we can save all these innocent souls.

 

Contributions Info: Please mention ‘Korukkai Auction Cow Rescue’ in the subject line and send a note with your name, amount to  donations@kgpfoundation.org for tracking purposes.  Contributions are 80G exempt.

For donations in India, here are the details:

Name: Dharma Sanjeevinee Bhavanam
SBI Savings A/c. No. 32626335713 & IFSC Code – SBIN0002233, State Bank of India, CPCL Branch, Manali, Chennai-600 068

For contribution in US – you can make electronic payment to donations@kgpfoundation.org from your bank via
Zelle or QuickPay etc. This is the MOST convenient method for all.  (or) PayPal
– https://www.paypal.com/us/fundraiser/110230052184687338/charity/1854990

For new members and those that may have missed the previous Korukkai rescue that we participated, HERE here’s the link. The cows look exactly the same, pure native breed Umblacherry cows. Please read this post so you can understand the environment, background and context. Thanks for your help and support. Please spready the word around and help save these cows on Feb. 18. 

Sri Periyava Thiruvadi Sharanam
Rama Rama

Sri Periyava Thiruvadi Sharanam
Rama RamaCategories: Samrakshanam

Tags:

9 replies

 1. Received the following non delivery message: “Your message wasn’t delivered to jdahdtvr@thiruvarur.tn.nic.in because the domain thiruvarur.tn.nic.in couldn’t be found. Check for typos or unnecessary spaces and try again.” Please advise.

 2. Dear Sai, in response to my email, one Ramalingam an official at Korukkai Cattle Department who is one of the officials involved in the auction process, talked to me ( his mobile number is 63807 10661). He assured me that if the auction takes place, it would be as per norms and they will get good police protection at the Rank of an SI. Only those with demand drafts will be allowed inside. The department will encourage and help Goshalas. May Maha Periavah bless your team with success.

  • Sir,

   The auction if happens (looks most likely to happen as our writ seems to go nowhere) will be fair but in favour of the cattle farm. However if you look at it deeply it is totally unfair. Last time, the local politicians came and hiked the price twice/thrice than the base price and purchased all the cows and then started negotiating with us to buy the cows. We had a lot of back and forth where in we finally got the price which resulted in monetary loss for them.

   While the auction may seem fair because the govt. farm is making money what happened last time was not fair by any means. It is like buying cinema ticket and selling it at exorbitant prices in black. In my experience, the locals and politicians won’t let us buy all the 51 cows as there is a lot of ego in play as well. Let’s pray to Periyava to show us a way. Sri Periyava Thiruvadi Sharanam. Rama Rama

 3. Dear Sir

  I have sent mails to Regional Joint Director of animal Husbandry and the District Collector Tiruvarur district Tiruvarur to stop the auction and handover the cows to Goshalas. I have also sent mail to SP Tiruvarur district to give adequate police protection at the auction site, in case the auction actually takes place. L.srinivasan

 4. dear sir, When there is ban on Cow Slaughter already exists, how a Government department can call for auction for the disposal of Cows? Obviously the takers will be only slaughter house persons. So the government is acting against Government decision. Can it not be put in a twitter account addressed to Supreme court and get injunction of such activities. There should be an order that all such cattle should be given to gosalas directly instead of auctioning as they are unable to maintain. Seeking your views. I am not a legal expert,but a common thinking arose in my mind.

  • Namaskaram Sir,

   I’m not a legal expert either and at loss of words as to how these are allowed to happen. The writ we have filed is based on what you have mentioned. Not sure what the outcome will be. Thank you. Rama Rama

 5. With God’s race will remit today. May God be with all of you and the cows. May every one contribute for this noble endeavour and stop the inhuman act.

Trackbacks

 1. Korukkai Auction – Urgent: Act Now – Sage of Kanchi

Leave a Reply

%d bloggers like this: