Bakrid Qurbani – More ‘Kuzhandhai Swami’s’ rescued directly from Slaughterhouses

லௌகிக த்ருஷ்டி, வைதிக த்ருஷ்டி என்று எப்படிப் பார்த்தாலும் மிகவும் உயர்வு பொருந்திய கோவை வதைக்கக் கூடாது என்று சட்டம் செய்வதற்கு மிகவும் நியாயமுள்ளது. அது மிகவும் அவசியமானது. இனவேறுபாடு இல்லாமல் எல்லாப் பெருமக்களும் அப்படிப்பட்ட சட்டம் இயற்றுவதற்கு ஆதரவு திரட்டித் தந்து அரசாங்கத்தைச் செயற்பட வைக்க வேண்டும். தொன்று தொட்டுப் பசுவும் அதனுடன் இணைந்துள்ள புனிதமான எண்ணங்களும் தத்வங்களும் நம்முடைய கலாசாரத்துக்கென்றே ஏற்பட்ட பல சீரிய அம்சங்களை உருவாக்கியிருப்பதால் வேறெதற்கும் இல்லாத தனியானதொரு ஸ்தானத்தைப் பசுவுக்குத் தந்து அது என்றென்றும் போஷாக்குடன் இருக்கச் செய்ய வேண்டும். கோ ஸம்ரக்ஷணம் பரம தர்மம்; பரம புண்யம். பசுவின் க்ஷேமம் நாட்டுக்கே க்ஷேமம் தரும். அதை ஸம்ரக்ஷித்தால் தன்னால் லோகத்தில் பாபம் குறையும்; சாந்தி பெருகும். அதற்கு ஹிம்ஸை நடந்தால் லோகம் முழுதற்குமே கஷ்டந்தான் உண்டாகும். லோகம் தர்மத்தில் நிலை நிற்பதற்கு கோ ஸம்ரக்ஷணம் அவசியம்.  – ஜகத்குரு ஸ்ரீ சந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதி ஸ்வாமிகள்

Both practical as well as spiritual perspectives, there is a strong justification for bringing about a law to prevent slaughtering cows which possess so many noble qualities. It is absolutely necessary. Forgetting the differences of caste and creed, people of all sects should unite together and gather support to bring about this law and make the government act. As from time immemorial, the cow and the noble thoughts and philosophies associated to it, have enriched our culture with unique and significant aspects, we should attribute a special status to the cow among all other species and enable it to live healthily forever. Cow protection is ‘Parama Dharmam’ and ‘Parama Punyam’. The welfare of the cow brings about the welfare of the whole nation. If we protect the cow, all the sins of the world get reduced automatically; peace will prevail everywhere. Any harm meted out to it will bring upon sufferings to the entire world. To steer the world through the path of Dharma, cow protection becomes a dire need. – Jagadguru Chandrasekharendra Saraswathy Swamigal

_______________________________________________________________________________________________

Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara – This bakrid eve was a race against time for a lot of reasons which I explained in my previous post HERE. After the rescue of first ‘Kuzhandhai Swami’ (roughly translated as ‘infant god’) the butcher got couple of more pure native breed Kangeyam ‘Kuzhandhai Swami’s’ from his hideout for killing the next morning. I found that out, went to him again, negotiated and bought them to the temple near my home. While I was attending to those rescued rishabams in the temple I came to know he got another couple of more ‘Kuzhadhai Swami’s’ for killing again the next morning. Went again to the slaughter house, had a straight talk to him and told him I will buy the two more ‘Kuzhandhai Swami’s’ and asked him to close the shop for at-least next 5 days which he agree to. All the cows except for one has now been safely transported to the Gosala. I have kept one ‘Kuzhadhai Swami’ near my home at my friend’s place and will transport him in the coming week.

If you are wondering if these big gigantic rishabams are aptly named ‘Kuzhandhai Swami’ I suggest you to look at the pictures and video clippings below. Without a doubt you will agree with me why I coined them this name.

With Periyava Anugraham and all of your support we could save these precious lives. Rama Rama

Many Jaya Jaya Sankara to Shri. M Chadrashekar, Smt. Meenakshi Marimuthu, Shri Barath Ganesan, Shri. Balasubramaniam Behara, Smt. Hemamalini, Shri. Gowtham Hariharan, Shri. Ravi Govindasamy, Shri. Saravanan Subramanian, Shri. Balaji Gopalakrishnan, Shri Natarajan Sridharan, Shri Badri Narayanan, Shri Ramanathan, Shri R Ganesh, Shri Sridhar Swaminathan, Shri PS Mahadevan Iyer, Smt. Jayalakshmi Vidyashankar, Smt. Padmavathy Kannan, Smt Rajeshwari Sunil, Shri Balaji Rajamani, Smt. Priya Ganesh, Smt. Sankaran Lakshman, Shri PS Krishnamurthy, Shri Viswanath Mohan, Shri L Sandeep, Smt. V. Krithika, Smt. Mangaiyarkarasi, Shri Ganesh Sankaranarayanan, S. Viswanathan, Shri VK Vasudevan for their kind contributions in helping with this rescue efforts, transport, and maintenance. Rama Rama

Contributions Info: Please mention ‘Cow Rescue’ in the subject line and send a note with your name, amount to  donations@kgpfoundation.org for tracking purposes.

For donations in India, here are the details:

Name: Dharma Sanjeevinee Bhavanam
SBI Savings A/c. No. 32626335713 & IFSC Code – SBIN0002233, State Bank of India, CPCL Branch, Manali, Chennai-600 068

For contribution in US – you can make electronic payment to donations@kgpfoundation.org from your bank via
Zelle or QuickPay etc. This is the MOST convenient method for all.  (or) PayPal
– https://www.paypal.com/us/fundraiser/110230052184687338/charity/1854990

Pictures and Video Clips below. Rama Rama

Four more Cows in Slaughterhouse on Bakrid eve. You can see a board A1 beef stall hanging upside down in the one of the corner asbestos sheet. Though you see little hay that has been put for name sake the cows don’t even touch them as smell blood all over and are mentally crumbled.Rescued Cows heaving a sigh of relief and having a meal and drink in the temple near my home and then transported to Gosala


Cows Relaxing in Gosala
One more ‘Kuzhadhai Swami’ kept near my home which will be transported to Gosala this week. See how Parama Sadhu this Rishabam is. Dont’ miss ‘Kuzhandhi Swami’ attentively listening to Bhagyadha Lakshmi Baramma song, taking bath and living peacefully with small children. The people whom who see in the picture have no experience with cows but you can see how well the cows adapt themselves to human beings.
Categories: Samrakshanam

Tags:

2 replies

  1. Great effort

Trackbacks

  1. From a hopeless situation to life full of hope – Jallikattu and Farming/Ploughing Bulls – Food for Thought – Sage of Kanchi

Leave a Reply

%d bloggers like this: