Sri (Bala) Periyava Jayanthi Ashtothram by Smt. Mahalaksmi

Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara – Sharing the below a lovely Ashtothram compiled by Smt. Mahalakshmi for HH Periyava Jayanthi today. Rama Rama

Om Gam Ganapathaye Namaha

1. Om Shri Shankara Vijayendra Gurave Namaha

2. Om Shri Kanchi Kamakoti Peetadhipathaye Namaha

3. Om Shri Tandala Nagar Janmaya Namaha

4. Om Shri Bala Gurave Namaha

5. Om Pranaya Namaha

6. Om Parameshwaraya Namaha

7. Om Agni Nethraya Namaha

8. Om Trinethraya Namaha

9. Om Anaghaya Namaha

10. Om Chandrashekaraya Namaha

11. Om Chandrashekarendra Saraswathi Swami Poojaya Namaha

12. Om Jayendra Saraswathi Swami Anukraya Namaha

13. Om Smitha Mukhaya Namaha

14. Om Dheerga Vadhanaya Namaha

15. Om Dheekshanya Netraya Namaha

16. Om Prapanja Raajyaya Namaha

17. Om Lokha Rakshakaya Namaha

18. Om Abhaya Hasthaya Namaha

19. Om Vishwaroopaya Namaha

20. Om Bhasma Tilkaya Namaha

21. Om Bhasma Alankrithaaya Namaha

22. Om Shankaraya Namaha

23. Om Shanthaya Namaha

24. Om Abhaya Pradhaya Namaha

25. Om Lokha Samrakshakaaya Namaha

26. Om Aneka Bashaa Vidvaaya Namaha

27. Om Asritha Vathsalaya Namaha

28. Om Rudraksha Priyaya Namaha

29. Om Tapasvine Namaha

30. Om Maha Yogishwaraya Namaha

31. Om Sakala Jeeva Poojithaya Namaha

32. Om Maya Dwamsine Namaha

33. Om Chandramouleeshwarar Pooja Priyaya Namaha

34. Om Chandramouleeshwaraya Namaha

35. Om Durmadha Nashakaya Namaha

36. Om Agyana Nashakaya Namaha

37. Om Bhaskara Koti Prakashaaya Namaha

38. Om Abhisheka Priyaya Namaha

39. Om Nithya Yogishwaraya Namaha

40. Om Laghopadeshaaya Namaha

41. Om Sakhala Kala Janmaya Namaha

42. Om Satyojathaadhi Panchavaktraya Namaha

43. Om Mogha Nashakaya Namaha

44. Om Lobha Nashakaya Namaha

45. Om Antaratmane Namaha

46. Om Jeevadhaaraya Namaha

47. Om Pradiv Devaalaya Rakshakaaya Namaha

48. Om Parama Dhayalave Namaha

49. Om Karuna Sagaraya Namaha

50. Om Kripanidhaye Namaha

51. Om Dhakshinamurthaye Namaha

52. Om Chinmudraya Namaha

53. Om Malar Padhaya Namaha

54. Om Mridhu Hridhayaya Namaha

55. Om Kala Veda Patashala Staapakaaya Namaha

56. Om srjanaa anusandhaana Staapakaya Namaha

57. Om Dheenabandhave Namaha

58. Om yauvana praja maargadarshakaaya Namaha

59. Om Deerga Dharshaye Namaha

60. Om Sanatana Dharma Rakshaye Namaha

61. Om Kala Rakshakaya Namaha

62. Om Veda Rakshanaya Namaha

63. Om Shanti Priyaya Namaha

64. Om Go Rakshaya Namaha

65. Om Karuna Sagaraya Namaha

66. Om Paryavarana Samrakshakaya Namaha

67. Om Chathur Maasa Vratha Prapadaya Namaha

68. Om Vyasa Poojaaya Namaha

69. Om Karma Dhwamsine Namaha

70. Om Madhura Bhaashyaya Namaha

71. Om Shanmadha Sthaapakaya Namaha

72. Om Kali Kalmasha Nashakaya Namaha

73. Om Bhoo Rakshakaya Namaha

74. Om Dhanda Kamandalu Hashthaaya Namaha

75. Om Kavi Dharanaya Namaha

76. Om Shivaya Namaha

77. Om Deva Poojithaya Namaha

78. Om Prabhakara Tejasvine Namaha

79. Om Tejomayaya Namaha

80. Om Bilvarchithaya Namaha

81. Om Bilvapriayaya Namaha

82. Om Mrdaya Namaha

83. Om Medha Dhakshinamoorthaye Namaha

84. Om Bhedha Naashakaya Namaha

85. Om Natyapriyaya Namaha

86. Om Damaru Hasthaya Namaha

87. Om Gangadharaaya Namaha

88. Om Kamakshi Priyaya Namaha

89. Om Ekambreshwaraya Namaha

90. Om Kashi Priyaya Namaha

91. Om Kanchi Kshetra Mahima Parikalpithaya Namaha

92. Om Kamala Nethraya Namaha

93. Om Shanthi Sthaapakaya Namaha

94. Om Dharma Rakshakaya Namaha

95. Om Swadharma Rakshakaya Namaha

96. Om Dharmopadeshakaya Namaha

97. Om Leela Maanusha Vesha Dhaarine Namaha

98. Om Sakhala Desha Rakshakaya Namaha

99. Om Kashi Hanuman ghatta Mata Rakshakaya Namaha

100. Om Chidambara Natyaya Namaha

101. Om Rameshwaraya Namaha

102. Om Kamakshi Poojyaya Namaha

103. Om Sugandhaaya Namaha

104. Om Sukhadaya Namaha

105. Om Netra Deekshaa Aayajaya Namaha

106. Om Bhavasagara Tharakaya Namaha

107. Om Parmanadhi Swaroopaya Namaha

108. Om Jagadgurave NamahaCategories: Announcements

2 replies

  1. OM SRI PUSHKARA ANUGUGRAHAYA NAMAHA;

  2. Thanks a lot for sharing Sri Periyavaa Ashtotram on this auspicious day. Can you please post the Sanskrit text for the shloka? JAYA JAYA SHANKARA HARA HARA SHANKARA

Leave a Reply

%d bloggers like this: