1805 Cows/Varahams/Ajas Rescued in 2021!

கறவைக் காலத்தில் கோவுக்கு நாம் தருகிற போஷாக்கை விட கோவினால் நாம் பெறுகிற போஷிப்பு அதிகமாகும். கறவை நின்ற பிறகும் அந்த நன்றி நமக்கு மறக்கவே கூடாது. அதனால் கோவுக்கு ஆயுள் உள்ளவரையில் அதை ரக்ஷிக்க வேண்டும். கறவை மாடுகளுக்கு மட்டுமில்லாமல் மறுத்துப் போனவற்றுக்கும் பாதுகாப்புத் தர இப்போது எங்கேயோ சில இடங்களில் மட்டுமுள்ள கோசாலைகளும், பசு மடங்களும், பிஞ்ஜராபோல்களும் பலமடங்கு விருத்தியாக வேண்டும். இதற்காகச் செய்கிற செலவு முழுதும் புண்ய வரவேயாகுமாதலால் அனைவரும் தயங்காமல் தங்கள் பொருளையும், பொருளோடு உழைப்பு, கவனிப்பு ஆகியவற்றையும் இதற்காகத் தாராளமாகக் கொடுக்க முன்வரவேண்டும். இந்த தேசத்தின் புராதனமான கலாசாரத்தில் ஊறி வந்துள்ள கோரக்ஷண தர்மம் நம் ரத்தத்தில் பேச வேண்டும். அப்படிப் பேசி, ஒரு பசு கன்றுக்கு ஊட்டுக் கொடுப்பதற்கு எப்படித் துடித்துக் கொண்டு போகிறதோ அந்தத் துடிப்புடன் நாம் கோஸம்ரக்ஷணையில் முனைய வேண்டும். ஜகத்குரு ஸ்ரீ சந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதி ஸ்வாமிகள்

During the yielding period of the cow, the nourishment that she offers is much more than what we give to to her. That gratitude should always be there even after she stops yielding milk. So we should protect the cow as long as it lives. Not only for the yielding cows but also for the protection of unyielding cows too there should be an increase in the number of cow sheds, Pasu matams and Pinjrapols which are presently few in number. What we spend for this purpose is only an investment in the form of Punya and so we should come forward to donate liberally both money as well as physical help without any hesitation. The Gho Rakshana Dharma that has been embedded in this nation’s ancient culture should speak in our blood. Speaking that way it should make us get involved in cow protection with the same zeal as that of a cow which would run to feed its hungry calf.Jagadguru Chandrasekharendra Saraswathy Swamigal

_________________________________________________________________

Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara,

Though I have been putting monthly updates, as a summary, I want to let you all know we rescued a total of 1805 Cows/Varahams/Ajas last year (including 14 Varahams and 28 Ajas which we rescued from Chettinad govt. farm auction in Sep). As you see the below data we hit a peak in the first quarter of the year with Melmalayanur/Avalurpettai cattle market rescues and then in Sep and Oct when we had the Chettinad govt. farm auction. While this number may pale in comparison to the number of cows that are going everyday, if you look at it in terms of other cow rescue groups in Tamizh Nadu, this is a staggering number which as Sage of Kanchi/Periyava Kainkaryam group has managed to pull off. I can say with all humbleness and conviction that we are the largest cow rescue organization in Tamizh Nadu that has rescued so many cows across the state over the last year. This is only possible only with Periyava Anugraham and many of you consistently contributing for our cow rescue efforts.

This may raise an important question. Given the enormous size of our rescue operations, where do these rescued cows go? Stay tuned and I will let you know about that shortly. For now, let’s do a Sashtaanga Namaskaram to our Periyava Thiruvadi for showing us a way and opportunity to rescue these many cows last year. Please continue to support and spread the word around so we can save more innocent and noble souls this year. Sri Periyava Thiruvadi Sharanam. Rama RamaCategories: Announcements, Devotee Experiences

9 replies

 1. Tremendous job Sai !! You are doing a great service to animals & feeding poor people with food & other help ! Periyava is with you in every step of yours !
  Periyava sharanam ! Pray Periyava for your long life & your family well-being !

 2. Great work . Periyava anughraham paripoornam

 3. Hats off. Noble job done. Hara Hara Shankara Jaya JayavShankara.

 4. Amazing work by the team!!! Thank you for your efforts!!! While I have kept contributing monetarily every month…..is there any option for me to volunteer in person.

 5. People like Sai Srinivas and Saraswathi Thiagarajan have been born in this world for a reason. They are the channel through which MahaPeriyava works, in my opinion.
  Thank you, Sai.
  Perihava Sharanam

 6. For the past 3 months I am sending amount Rs.300 to Dharma Sanjeev brava am a/ c no. 32626335713 with SBI .

 7. God bless you all

 8. Hats off to you and your team. Pl keep up the good work. God bless.

Leave a Reply to Sai Srinivasan Cancel reply

%d bloggers like this: