5 replies

 1. JAYA JAYA SANKARA
  HARA HARA SANKARA

 2. thank you.
  Jaya jaya sankara hara hara sankaraa

  Siddharth (https://youtu.be/teI8t9iC6VM)

 3. பெரியவா சரணம் ஸ்மறனம் ஸதா !!
  ஜய ஜய சங்கரா…
  Apt post on His Aradhana day !

 4. Jaya Jaya Shankara Hara Hara Shankara

 5. 🙏🙏

Leave a Reply

%d bloggers like this: