MUST READ – Historic & Monstrous Rescue Operation @ Melmalayanur Cattle Market Yesterday – 161 Cows Saved

கறவைக் காலத்தில் கோவுக்கு நாம் தருகிற போஷாக்கை விட கோவினால் நாம் பெறுகிற போஷிப்பு அதிகமாகும். கறவை நின்ற பிறகும் அந்த நன்றி நமக்கு மறக்கவே கூடாது. அதனால் கோவுக்கு ஆயுள் உள்ளவரையில் அதை ரக்ஷிக்க வேண்டும். கறவை மாடுகளுக்கு மட்டுமில்லாமல் மறுத்துப் போனவற்றுக்கும் பாதுகாப்புத் தர இப்போது எங்கேயோ சில இடங்களில் மட்டுமுள்ள கோசாலைகளும், பசு மடங்களும், பிஞ்ஜராபோல்களும் பலமடங்கு விருத்தியாக வேண்டும். இதற்காகச் செய்கிற செலவு முழுதும் புண்ய வரவேயாகுமாதலால் அனைவரும் தயங்காமல் தங்கள் பொருளையும், பொருளோடு உழைப்பு, கவனிப்பு ஆகியவற்றையும் இதற்காகத் தாராளமாகக் கொடுக்க முன்வரவேண்டும்.  இந்த தேசத்தின் புராதனமான கலாசாரத்தில் ஊறி வந்துள்ள கோரக்ஷண தர்மம் நம் ரத்தத்தில் பேச வேண்டும். அப்படிப் பேசி, ஒரு பசு கன்றுக்கு ஊட்டுக் கொடுப்பதற்கு எப்படித் துடித்துக் கொண்டு போகிறதோ அந்தத் துடிப்புடன் நாம் கோஸம்ரக்ஷணையில் முனைய வேண்டும். – ஜகத்குரு ஸ்ரீ சந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதி ஸ்வாமிகள்

During the yielding period of the cow, the nourishment that it offers is more than what we give to it. That gratitude should always be there even after it stops yielding milk. So we should protect the cow as long as it lives. Not only for the yielding cows but also for the protection of unyielding cows too there should be an increase in the number of cow sheds, Pasu matams and Pinjrapols which are presently few in number. What we spend for this purpose is only an investment in the form of Punya and so we should come forward to donate liberally both money as well as physical help without any hesitation.  The Gho Rakshana Dharma that has been embedded in this nation’s ancient culture should speak in our blood. Speaking that way it should make us get involved in cow protection with the same zeal as that of a cow which would run to feed its hungry calf. – Jagadguru Chandrasekharendra Saraswathy Swamigal

_______________________________________________________________________________________________

Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara – In a totally unprecedented rescue effort that I have been involved in nor seen anyone involve, by Sri Periyava’s grace, managed to save 161 cows from the Melmalayanur cattle market yesterday. Three weeks back, I had mentioned about one of the rescue efforts from the same market where we could save around 20 and lost around 150 (Read HERE). This time, for once, we were the dominant force controlling and influencing the market in full throttle that we took more than 80% of the cows that came to the slaughter section of the cattle market. The locals said they have not seen anything happen like this before in this market.

Let me step back and detail it out a bit. After the last time disappointment of letting so many cows scooted away into a closed Kerala truck right in front of our eyes we were determined to save as many possible this time. We started planning for this operation several days ahead and withdrew cash in many lakhs so we are not scampering for funds at the market in the last minute. Also, the Tuesday night before we left, the funds were sorted into various denominations so it could be disbursed easily to the sellers in the market (online transfer/GPay/BHIM, etc. have their own limitations and constraints in various ways that cash transactions are the best way to deal in cattle markets). Given the magnitude of the rescue operation, we had a couple of kind hearted volunteers join us as we needed a lot of help physically to take care of several errands.

As Chennaites may be aware, rain was pouring down from Tue. morning and I was wondering if the market will happen. I called our local contact in Melmalayanur who said, come what may the market will happen (he was dead right, the market happened in full capacity even in heavy rains); Goes to show the attitude of the people and their total disregard for cows and calves and the desire for cheap money (how cows/calves will survive the heavy rain, slippers slushes, transport, etc. never seemed to be thought out).

The drive to Melmalayanur from Chennai is little over 3 hrs so we had to be there before start time so we could buy as many cows as we can. Viswanathan, myself, Shri Vignesh, and Shri Karthik started off to the cattle market @ 11 PM Tuesday night (Jan 5) reached Melmalayanur around 3AM and had a chat on the go forward plan with the local contact in his place. We had already strategized on what we need to do and how we go about it. The market opens at 4 AM every Wednesday when the local and nearby villagers hop over with their cows/calves for sale. We were in the market around 4 AM and took our respective positions. Karthik and Vignesh to stand in the rescued cows area to keep tab on all our rescued cows that were bought and tied up, and take picture of each of them. Viswanathan sitting in the car and disbursing cash; myself and the local contact navigating through the market, negotiate and buy the cows, issue them a token for the purchase. The buyer would take the token to our car, give it to Viswanathan and will get the funds disbursed along with jotting down the sale details.

We got off to a blistering start where we purchased more than 50 cows in little over an hour meaning 1 cow was purchased every minute. Seeing our spree, the sellers and brokers started thronging us and the intensity picked up rapidly. Remember it was still pitch dark at this time. By dawn we had purchased around 100 cows. Such has been the pace and impact that many sellers and brokers heard about us and rushed towards us to sell their cows. Perhaps the influencing factor being, since we told the cows are going to be sent to a temple (since most of them are not aware of the term Ghosala) it may have played a part as well. After dawn, navigated our way to the other side of the cattle market to check on cows with very young calves that are at the risk of getting separated. To my surprise, though it was heavily raining and the grounds very slushy, the cattle market was heavily crowded with cows and just born calves standing in rain. Found a few calves that were just born or couple of days old. Bought them, came back to the slaughter section and found more sellers and purchased cows/calves from them as well. All these were happening amidst heavy incessant rains which was testing us in many ways. The highlights of our rescue were:

1. One small female calf with three legs and about to be boarded in a slaughter house truck.
2. Eight small calves that are still feeding with their mothers were separated and came to market for slaughter. It was purchased from a Muslim butcher.
3. Around 20 small and medium size calves; purchased all the small calves that came for up for sale
4. One cow that went inside a slaughter house truck and came back to us after negotiations.
5. The greatest highlight of all is, a cramped truck full of 37 cows that was completely on-boarded to go to Kerala was purchased from the Kerala cow dealer. We did not off board the cows but had the truck go to Gosala instead of Kerala.

Though the cattle market closes around 10 AM we had to triage, strategize and get all of our cows loaded in eight trucks. Cows/Calves that are either too small, weak, heavily pregnant have been kept with our local contact in Melmalayanur. The rest were boarded one by one.

As Periyava says, nothing in life is hunky dory. There is always a low light in everything we do. As many as seven calves died and a cow passed away as they could not withstand the travel to Vellingiri Gosala in Coimbatore (12 hrs drive from Melmalayanur). Remember they were also hungry from the prior night so hunger is another contributing factor as well. More than the hunger and travel they were all completely drenched in rain for the entire day yesterday and also during travel as rains did not relent. We could arrange a tarpaulin cover for a truck carrying 10 small calves but not for the others due to various logistical issues, the foremost being the sheer number of cows. By the time we were done it was around 4.30 PM which means we spent 12 hours straight in the market.

All of the remaining cows have reached safely to Vellingiri Gosala few hours back where they were given food and water as soon as they arrived. I just spoke to the truck driver who offloaded the cows and they said all of them are doing well. While we had to endure some pains like lack of bathroom facilities (shower and loo), lack of food/sleep, long drives, etc. the struggles that the cows and calves go through are far more greater. Not only they are dragged in front of strangers in pouring rains and slush for sale they would also be ruthlessly thrown inside slaughterhouse trucks (if they unfortunately end up on the other side of the fence).

At the end of it all, there was one telling comment the Kerala trucker driver (Siddique) made. With this heavy purchase the price of beef in Kerala will go up for a few days (in certain parts). In my opinion, this is a significant accomplishment. While the end objective is to abolish beef and ban cow slaughter we just cannot afford to let the status quo continue as it is. We need to make life tough for all these guys in more than one way.

As I have been saying repeatedly, all of these rescue efforts are happening due to two reasons:

1. Periyava’s Anugraham and
2. All of your consistent financial contributions

Please keep spreading the word so more people join in our rescue efforts. This is the only way I see a fix to this temporarily (the permanent solution being people’s attitude and mindset regarding Gho Matha and beef should change). It does not matter whether he/she is an Periyava devotee/Sanatana Dharmik or not. As Periyava says, Jeeva Karunyam is common to mankind and spans across religions. The upside of population explosion is more people can come forward and contribute to these great causes which will help us save a lot more cows. Just like we managed to influence the Melmalayannur cattle market yesterday we can control many cattle markets if we all come together. We will continue to put in all our efforts and will sincerely pray to Periyava for that to happen so not even one cow goes for slaughter which Periyava desired in Deivathin Kural.

Very grateful for some of the donors who had contributed magnanimously (in lakhs) with which we can save all these innocent souls. 

Many Jaya Jaya Sankara to Shri K. Natarajan, Smt. Amudha Aravindh, Shri Rajashekhar Borra, Shri. Balaji Hariharan, Shri Shri. Murali Sivaraman, Shri Srivathsan, Smt. Soundarya, Shri. M Srinivasan, Smt. Sujatha, Shri Murali Sampath, Shri Murali Krishnamurthy, Shri Lakshman Gurazada, Shri. Sarveswara Rao Geddam, Smt. Radhika Kannan, Smt. Chandra, Shri Aditya Raghunath, Shri. R Venkatesan, Shri R Subramanian, Shri Anantharaman, Shri. Veerabhadra Rao, Shri. Raghuraman, Shri Guruprasad Ramdass, Shri Jayaraman, Shri T Balaji, Shri Ravichandran, Smt. B Padmavathi, Shri Markandeyulu Garimella, Shri Babu Dhandapani, Shri N Ramprasad, Shri. B Srinivasan, Smt. Sandhya NS, Shri V Neelakantan, Shri KR Natarajan, Shri Venkat Rajan, Shri L Srinivasan, Shri Sivakumar Jayaraman, Shri D Ramesh, Shri Ganesan Sivakumar, Shri Srinivasan, Shri Shri Natarajan Sridharan, Shri. Sriman Narayan, Smt. PR Ranganayaki, Shri. TK Subramanian, Shri. Vasudevan VK, Shri Karthik Jayaraman, Shri Prakash Kumar, Shri Narayana Sarma Hariharan, Shri Pattabiraman, Shri. Swaminathan, Smt. Shobana, Shri S. Krithivasan, Smt. Sangeetha Srinivasan, Shri. Ramanathan Ramakrishna, Shri. V Murali, Smt. Umamaheswari Nandakumar, Shri Gopalakrishnan Sowmya, Smt. Deepa Rangarajan, Shri Raghuraman, Smt. Rajeswari Sunderraman, Shri B Gopalaswamy, Shri. Ganesh babu, Shri. Rajeshwari Sunde, Shri. Venkataraman K, Shri. Aditya Raghunath, Shri. Bala Ganesh, Shri. R. Ganesh, Shri. C Ganeshbabu, Shri. SK Srinivasan, Smt. Anuradha, Smt. Subra Sundaram, Shri Venkatraman Srinivasan, Shri Ramaswamy Saishankar, Shri G Ramachandran, Shri Raghavan R, Shri. Shankar, Shri Ramkumar Vaidyanathan, Shri. Aswath Narayanan, Smt. Krithika Viswanathan, Shri J Ravi, Shri. Ramnath Venkatraman, Shri Ramkumar Vaidyanathan, Smt. R Preethi, Smt. Sowmya, Shri Sankar Balakrishnan, Shri S. Ramakrishnan, Smt. V Usha, Shri. V Balasubramanian, Shri. Swaminathan, Smt. R. Supreetha, Smt. R. Supreetha, Shri T Sudhakar, Shri. Subramanian Muthu, Shri R Ramachandran, Shri Lakshman, Smt. Rama Chandrakantan, Shri Gopinath Viswanathan, Shri Venkaraman, Smt. Reshma Bharadwaj, Shri B Sridhar, Shri Swaminathan Sekar, Shri Narayanan Vaidyanathan, Shri. Balasubramanian, Smt. Jayalakshmi Natarajan, Singapore Sathsang, Smt. PV Jayanthi, Singapore Sathsang, Shri Seetharman, Shri Kannan Krishnan, Smt. Malathi Subramainam, Shri Balakumar, Shri. PVS Krishnan, Shri. Narayanan, Shri Venkatraman Thiyagarajan, Smt. B Meena, Smt Anu Ravi, Shri Aravind Srivatsan, Shri Manikandan, Smt. T Srividya, Smt. Usha Sampath, Smt Radha Hariharan, Smt. Anuradha, Shri Balasubramanian, Shri.Manikantan Srinivasan, Shri. Gopalakrishnan Rajara, Shri Chandrakumar VR. Shri. Avula Bhuvan Reddy, Shri Balaji Rajamani, Shri PS Krishnamurthy, Shri N Sridhar, Shri Ganesh Sankaranaryanan, Shri Ramji Ramaswamy, Shri G Balasubramanian, Shri Sundararajan P, Shri Viswanath Harith, Shri. Ravichandran, Shri. Srikumaran, Smt. A. Vaishnavi, Smt. Alamelu Shri Sundaram, Shri Jagadees Chenchu, Shri Avula Bhuvan Reddy, Shri P Sudhakar, Shri VB Sambamurthy, Smt. Shilpa Somashekar, Shri. Ajit Padmanabhan, Shri. Nuthanapati Raje, Shri Srikrishnan Natarajan, Smt. Shilpa Somashekar, Shri Krishna Vishwanathan, Shri. N Narahari, Shri. Vijay Shankar,Shri. Vibhanshu Jain Smt. Shobhana Viswanathan, Smt. S Indira, Smt. Anuradha Chavali, Shri Ashwin Rajiv, Smt. Vidya Arjun, Shri. Badrinarayanan, Shri Ramanathan S, Smt. Aparna, Shri Sivaramakrishnan S, Shri K Achuthanandam, Smt. Sridevi Raghavan, Shri Ramji, Shri K Raghu, Smt. Jayanthi Ramesh, Smt. Lakshmi Rao, Smt. Meera Krishnan, Smt Rajalakshmi, Smt. Chitra Sudarshan, Shri. Deepak Ram, Shri Vikram Lakshmanan, Shri. L Srinivasan, Smt. Jayshree Ramesh, Shri Narayanan, Smt. Annapoorna Vaitheeswaran, Shri. Bhaskaran Ramachandran, Smt. Rama K, Shri PS Balaji, Smt. Uma Maheswaran, Smt. Radha Sabapathy for their kind contributions in helping with this rescue efforts, transport, and maintenance. 

HERE are the account details for contributing to our cow rescue efforts.

I’m posting some of the key video clips and pictures that was taken from the market yesterday. All these are definitely a must see for gaining awareness on what is happening around us and also sharing with likeminded folks.

Sri Periyava Thiruvadi Sharanam.
Rama Rama

_______________________________________________________________________________________________

Cows arriving for sale in Cattle market. As I had mentioned above, the market is divided into two sections. One section exclusively for the sale of non milking, old, sick cows and young calves separated from their mothers. In these video clips you could see how soggy and slushy the place is.

Crazy scenes at Melmalayanur cattle market early in the morning around 4.30 AM.

 

Small Calves with a Muslim butcher. Though all of them are small you can see a very small baby in black colour that would be around a month old

A Small Calf with only three legs hopping around the market that we got from the butcher

This cow seen below has been offloaded from the slaughter house truck after they boarded her.

Native breed farming/ploughing rishabams who had done enormous service to mankind was offboarded from Kerala truck

Just born calves with their mothers standing in heavily crowded cattle market ready to be sold/separated.

 

All the rescued small calves onboarded into our truck. All of them are less than six months old

 

A glorious sight – All the 70 odd cows that you see in these videos were rescued by us and tied in one part of the cattle market. A few locals remarked that they would have ended up on the side of the market (butchers) had we not bought them.

 

We employed eight trucks to carried all our rescued cows to travel to Vellingiri Gosala, Coimbatore. You could see all the cows getting onboarded below.

 Categories: Samrakshanam

Tags:

20 replies

 1. At the outset let me seek forgivance for the fact that somehow this mail containing a mammoth job done by Sai Srinivasan sir and his team.

  I am a sensitive person and I cant afford to look at these picures and I just glanced.

  Once again kusos to the team.

  Karpagavalli porpadhangal sharanam.

 2. Very great rescue, If more volunteers we could save more and continue to support the lives until its life… Shri Periyava’s blessings to all who involved in this. I would like to share few feel good messages below

  The cows are so friendly and once it attached to you , it will come to you, lick you and ask you to touch them and massage their neck around… one could enjoy this and feel… especially native breeds ,

  Some native breeds are so protective to the person who is taking care of it, in our gosalah there is one Kankreg (Indian native breed) Sai team rescued from Namakkal , this breed is having an amazing character to protect the master/family/ and its calf (now its nearly 3 years old but still the mother goes to the son) . If any one act like beating the worker Kangrej cow comes from far just hearing the sound of this man.

  Gir cows are so friendly but bit of self community (Racisim!!!/) , means all GIR cows will be like one family they won’t mingle with other breeds easily.

  Here goes, Umbalecheri – the more or most careful cows with high intelligence natural IQ I have ever experienced.We have 3 of them rescued by Sai team from government auction. Umalecheri hears even a small movements.

  Sengalpattu breed, is allowing other calves to drink milk with lots of love.

  We have bulls from Sengalpattu, Kangeyam, GIR, Kangrej all are farm grown upon rescue as skinny as one could imagine. recently few of the calves delivered by herd mating when goes for natural grazing.

  The shortest cow (Punganur cow) delivered a calf like a cat this week , This breed is near extinct may be less than a million or lakhs. Its amazingly short or shortest lovely cow. Ongol and some Kangrej is tallest in our Gosalah.

  I feel gifted having Vechur breed it is so nice high IQ and lovable , it identifies the names of the people for example, if I call Kumar it looks around for him…

  We call all cows/bulls/calves by name and the fun is my mother scold them & talk with them as if they will respond back …like a conversation between her and them.. the calves comes to her look inside the house for her .. Also, my farm in-charge Kumar talks to them when the cows are sick/down & not eating ..and I really do not understand how this bonding happens but there is an unconditional relationship built between them.

  Being said, HF and Jersey also good with people HF is low immune to Tamilnadu climate prone to get diseases .

  The main and major challenge is availability of Vet doctors and availability of Vet medicines … we have all equipment to treat (thanks to Sai) . This year planning to set up a vet medical store applying for license , this is not for commercial purpose but to keep all necessary medicine in our farm need license to keep also to support the village community who still have cows.

  I wanted to post this here to encourage to feel Cow is part of our life and they are so so friendly and we have choice to do our part…

  A wonderful journey of 3years with Sai started as low as 5 or 6 now marching to 100 soon with all the support we could do more . Shri MahaPeriyava Anugraham.

  Forgot to tell about Bobby a native breed dog goes with the herd grazing the cows and help him to bring all back… Living the life with nature helps all ….

  The rescue saved all of them , those would have filled the plate otherwise got extended the life now… Thanks again to Sai & Team

  Good Luck and Namasakarams to all supports. will share some photos /videos soon through this forum or whatsapp .

  • Sethu – Thank you for the kind words. Giving life to around 100 cows is not a joke by any means and your effort is highly commendable. I’m speechless on the efforts your Amma has been putting in this age to maintain the Gho Mathas.

   Cow Rescues and Maintenance are like two eyes, need to go hand in hand. I pray to Periyava to save and sustain as many cows possible. Rama Rama

 3. We myself and my family members are congratulations for the great effort of saving 161 cows which includes baby cowsalso.
  I am interested to donate such cause. Please give me your details. Thank you
  B Nagarajan and family

 4. Bravo & Kudos to the entire Blessed team. My part is limited to a humble contribution every month. That’s all.
  Jaya Jaya Sankara! Hara Hara Sankara!

 5. Not only was the deed magnificent, but so was the write-up, which is also important as most of us are clueless about what really happens. The narrative style was very easy to read. Bravo.

 6. This is absolutely remarkable!

 7. I have no words to express for your tireless and commendable efforts to save so many cows and calves. I’m 65 years old and settled in Coimbatore. I would like to contribute for the noble cause, with Maha Periyava’s grace, shortly.

  My heart goes out with all of you, for the wonderful kaingaryam you are doing.

 8. Namaskaram.. Sai and your team. Have done a commendable job saving the lives of the cattle. Pls share the bank details.

 9. Maha Periyava Saranam ! Mere words cannot describe the gratitude we all owe you !

 10. May God Bless you all , Absolutely amazing to read your inspiring and commitments. It would be nice to hear how cows in yielding with calves if available can be donated to temples from such rescue efforts..I am sure you and your team would have thought, but just wanted to know as there are cows in Mylapore temple, why not such an attempt be taken for every single temple in Tamil Nadu? Afterall 25 years before there was not a single cow in Mylapore Temple, but now more than they can accommodate are being donated as I heard. So instead we can target every single temple in Tamil to get as many cows as possible just like in Mylapore temple.

  • Namaskaram,

   It is very well an option. We have given milking cows and calves to a couple of ancient temples. Please remember, not many temples are willing to keep the cows especially after their lactation period. They will refuse to keep the cows if you tell them you will track them periodically. I’m sure you all know this, many popular, ancient and rich temples sell their cows after a certain period.

   Mylapore temple periodically sends the cows outside too. I have already spoken to one of their management staff regarding this and did not get a straight answer though he agreed that they send the cows outside after a certain period. There are also other issues like cows being on the leash all the time and other management issues which I have seen myself.

   This option has to be evaluated and exercised on a case by case basis with effective monitoring and control. Rama Rama

 11. Dear Sai

  Thank you and your entire team for the unbelievable achievement in rescuing a large number of cows.

  L.Srinivasan
  95660 79862

 12. Sai. No words an describe the supreme Seva done by you and your team. I can only pray to Mahaperiyava to bless you all with more and more spiritual, physical, mental and financial strength for these tasks,

 13. I just want to record my heart felt appreciation and pray for Jagadguru’s ever lasting grace to all of you.
  Though I would like to join your team,my commitment to Sri Matam at Madurai and Rameshvaram is holding me back
  Namaskaram to all of you
  Sundar

Leave a Reply

%d bloggers like this: