2 replies

  1. JAGADGURU SRI MAHA PERIYAVAA THIRUVADI SARANAM SARANAM
    OM SRI MATRE NAMAHA
    HARA HARA SANKARA JAYA JAYA SANKARA

  2. Anega Koti koti namaskarams to Sri kanchi sankara acharya parampara

Leave a Reply

%d bloggers like this: