Please lend a helping hand to Shri Sethu’s Gosala during this critical time


லோக க்ஷேமத்துக்கு முதுகெலும்பாயிருப்பது வேதம், அந்த வேதத்துக்கு முதுகெலும்பு வேள்வி. வேள்விக்கு முதுகெலும்பாய் இருப்பது அதைச் செய்கிற கர்த்தாவும், அதில் ப்ரதான த்ரவ்யமாயிருக்கிறவற்றைக் கொடுக்கிற கோவும்தான். ஆகவே முடிவாக லோகம் வாழவே முதுகெலும்பாயுள்ள இரண்டில் ஒன்று கோ என்றாகிறது. அதனால்தான் ‘கோரக்ஷணமே பூரக்ஷணம்’. ‘பசு காத்தலே பாரினைக் காத்தல்’ என்கிறது. அந்தக் காரணத்தினால் தான் லோகம் முழுதும் நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்று ப்ரார்த்திக்கிறபோது முதலில் கோவையும், அப்புறம் யஜமானனையும் தனிப்படச் சொல்லிவிட்டு, அப்புறமே ஸமஸ்த லோகத்துக்கும் ஸௌக்யத்தை வேண்டுவது. – ஜகத்குரு ஸ்ரீ சந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதி ஸ்வாமிகள்

Vedas are the backbone of Universal welfare. Yagnyam is the backbone of that Vedas. What serves as its backbone in turn is the Kartha who performs the Yagnyam and the cow which gives the primary products offered in the Yagnyam. Therefore it becomes apparent that the cow has come to be one among the two which serve as the backbone for the world to exist and function well. That’s why it is considered that “Gho Rakshanam is Bhoo rakshanam” (preserving the cow is preserving the world). In Tamizh the saying goes thus: “Pasu Kaaththale paarinai kaththal”. It is for this reason that while praying for universal welfare it is customary to mention specifically, the cow first and then the performer and only then to pray for the entire world. – Jagadguru Chandrasekharendra Saraswathy Swamigal

______________________________________________________________________________________________________________________________

Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara,

I want to call your attention on one of our unsung heroes of Cow Rescue efforts. Around 18 months back, when we started our Cow rescue operations, Shri Sethu Narayanan, an ardent devotee of Periyava, and a native of Marungapallam village near Tanjore immediately opened up his farm with no hesitation to accommodate several cows and calves from our rescue operations. Marungapallam is a small village located 70 kms from Tanjore (derived from Marunthuppallam Oushadhapuriswar (Lord Shiva) built by Rajaraja Chozha and further built upon by Sharaboji Maharaja). This farm was pretty much devastated by Gaja cyclone which forced him to scale down his farm operations. When he saw the Marakkanam cow rescue post he saw it as Periyava’s will and with no hesitation expressed his interest offering to help in the comments section of the post. His wife Smt. Uma Sethu is Periyava’s Anukkath Thondar, Srikantan Mama’s sister’s daughter. This is how I got connected with him and from then on we have been in constant touch strategizing and discussing how best to rescue more cows and sustain them.

He currently has around 60 cows out of which 40 cows are through our rescue operations. Though we support little through our blog, he also does not expect any kind of support from us and maintains all the cows on his own. Great isn’t it? In my experience working with many Gosalas, I have not seen too many folks operating these days with the sole objective of Gho Samrakshanam. I’m not putting anyone down but letting you know how Sethu as an individual differs in this regard.

Over the last several months, out of his own funds/efforts he completed plumbing works, motor installation, water bowls, wiring (power), cutter, shed and fencing works. He also started cultivating green fodder plantation of various types to feed the cows.

With the current Covid-19 mega crisis that has been on a rampage his Gosala in the remote village is facing severe crisis. First, there is a great shortage of labour to care and feed the cows which is putting the Gosala activities on the back foot. There are other operational issues he has run into as well. The transformer near his home exploded that resulted in the failure of motor pumps not functioning resulting in disruption of water supply. The EB won’t fix it due to the lockdown and don’t see it as a crisis. This means he has hire to more labourers at an exorbitant cost to source the water from nearby wells and ponds. Imagine how many gallons of water he has to source every day to take care of 60 cows? This is very manual intensive that takes a lot of physical toll and also increases the financial overhead for Sethu. That apart, getting cow fodder, green grass, and hay is also a challenge with rising prices. As I mentioned above, though he had planned for the Gosala to be self sustainable with this unprecedented crisis it did not pan out the expected way due to shortage of labour and water.

My request to all Periyava devotees, can we all please give a helping hand to this great soul who magnanimously opened up his farm to accommodate many of the rescued cows (including the last 15 of them from Namakkal rescue on Mar’ 14)? In my opinion, there won’t be greater things our Periyava will be pleased with than helping someone who is struggling to uphold one of the core elements for the welfare of this world. (Lokha Kshemam, Gho Matha Samrakshanam).

I have been to his home and Gosala and was amazed to see the way cows have been maintained. Since it is a small remote village, there is zero pollution and one almost feels like they are in a Gosala of 1940’s. Such a green and serene atmosphere with pin drop silence and zero traffic. Indeed a haven for all the cows. He invites all of us to visit his Gosala and help him out with any constructive feedback as well.  He can be reached out at rishi_sethu@yahoo.com.

I would request all to open their hearts and wallets to a noble soul at this time of grave need. Sri Periyava Thiruvadi Sharanam. Rama Rama

Contributions Info:

Sethu’s account details are: Account holder Name: Sethu Narayanan, Account number ICICI Bank: 382001075119, IFSC Code: ICIC0003820, Peravurani Branch

Alternate Account Details: In case you need tax exemption or don’t have a India A/C and would like to transfer in USD please send your contributions to the following account.

Please mention ‘Sethu Gosala Support’ in the subject line and send a note with your name, amount to donations@kgpfoundation.org for tracking purposes.

Name: Dharma Sanjeevinee Bhavanam
SBI Savings A/c. No. 32626335713 & IFSC Code – SBIN0002233, State Bank of India, CPCL Branch, Manali, Chennai-600 068

For contribution in US – you can make electronic payment to donations@kgpfoundation.org from your bank via Zelle or QuickPay etc. This is the MOST convenient method for all.  (or) PayPal

https://www.paypal.com/us/fundraiser/110230052184687338/charity/1854990

______________________________________________________________________________________________________________________________

தன்னிடமிருந்து த்ரவியங்களைக் கொடுத்து யஜ்ஞ ரக்ஷையைச் செய்கிற கோ, எதையும் கொடுக்காவிட்டாலும் தன்னுடைய ஸாந்நித்ய மாத்ரத்திலேயே மந்த்ரங்களை ரக்ஷித்துக் கொடுக்கிற வல்லமை வாய்ந்ததாக இருக்கிறது. அதனால்தான் மாட்டுக் கொட்டிலில் ஜபம் செய்தால் கோடிப் பங்கு [மடங்கு] பலன் என்பது. ‘கோஷ்டம்’ என்ற மாட்டுக் கொட்டிலை போன்ற பரிசுத்தமான ஸ்தலம் எதுவும் இல்லை. – ஜகத்குரு ஸ்ரீ சந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதி ஸ்வாமிகள்

The cow which provides the essential materials necessary for the preservation of Yagnyas, even when it cannot offer anything, has the power of preserving the Manthras by her mere holy presence. That is why it is believed that any Japa (chanting of Mantras) done in a cowshed has the power of multiplying its benefits billion (Crores) times. There is not a more sacred and pure place than the cow shed called “Ghoshtam”. – Jagadguru Chandrasekharendra Saraswathy Swamigal

    

 Categories: Samrakshanam

20 replies

 1. Contributed INR 36,000 to Mr. Sethu… thank you for helping us support this noble cause.

 2. Remitted ₹50kto Shri sethunarayanji
  Periava charanam

 3. we have sent $200 for this great cause. Can u pl confirm as first time we have sent.
  Jaya jaya shankara hara hara shankara

  • Dear Madam,

   Namaskarams. Hope you have sent to the Dharma Sanjeevinee Bhavanam account given. Shri Sai will confirm soon. Thanks

   Regards,
   Sethu

 4. can you please give the email id of Mr.Sethunarayanan.

 5. Please give postal address and telephone no of Sri Sethu sir for remitting money

  • Dear Sir,

   Namaskarams. Sri Mahaperiyava Charanam. Jaya Jaya Shankara Hara Hara Shankara

   Please note the address of our Gohsalah

   Marungapallam Village & Post
   Peravurani -Taluk
   Thanjavur DT
   PIN 614802

   My phone number is +65 90571912/ India Number +91 9940086139

 6. Great work with so much dedication will be blessed by Periyava.
  Request kindly to post the phone no of Sri.Sethu sir and oblige will send 50k as soon as possible
  Capt panchapakesan

 7. Please install hydroponic based fodder cultivation which needs only 10% water and can be grown under closed space. 1 kg seed gives 7 kg green nutritious fodder helping to reduce the cost of feed. Several youtube demos are available and there is subsidy also from Govt Animal husbandry dept.

  one link is : https://www.youtube.com/watch?v=_zjMTNQK-AQ

  • Dear Mr Umesh,

   Namaskarams,

   Thanks for the suggestion, we will surely look into it and current issue is different though.

 8. Remitted Rs 5000 to Sh Sethu’s account today for Ghosala maintenance. Details below:
  05 May 2020 IMPS-012612171728-Sethu Narayanan-ICIC-xxxxxxxx5119-Sethu Gosala Vishwanath mumbai 012612171728 05 May 2020 5,000.00

  Thanks 🙏

  Vishwanath

 9. Namaskaram,

  I’ve just transferred Rs.30000/- for Gho Samrakshanam. Details below for reference. I had saved up this amount for performing Gho Dhanam for my father’s Varusha Aapthikam later this month. While I was worried about how I’d be able to do that with lockdown and everything, Maha Periyava has opened up this opportunity and blessed us all through your efforts. Kindly accept this humble offering. Jaya Jaya Shankara!

  Your IMPS Transaction is Approved.
  From Account 049001000791602
  To Account 382001075119
  Beneficiary Name sethu narayanan
  IFSC CODE ICIC0003820
  Transfer Amount 30000.00
  Remarks sethu nara/ICIC/Gho Samrak
  Transaction Time 2020-05-05 11:44:44.0
  Retrieval Reference No 012611458200

  -RajaGopalan Varadan
  +91-9994203955

 10. Yes Sai Srinivasan now today (05/05/20) made a humble contribution of Rs.10,000/- directly to
  Shri. Sethu Ghosala a/c. Thanks & Blessings to Sage of Kanchi team for giving us an opportunity
  to serve Gho Matha.
  Jaya Jaya Sankara! Hara Hara Sankara!
  Venkatesh
  Chennai
  98408 23365

 11. Thank you for bringing this to notice. Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara.

 12. we will support

 13. As requested we have sent $200 now to Shri Sethu’sGosala. Hara hara sankara jaya jaya sankara

 14. Today contributed a sum of Rs.2000/-(Rupees Two Thousand only) thro online transfer to
  the given ICICI account for Gosala Mainteanance.

  Namaskaram,

  R.RAMAN, GOKULAM, No.4/12 Gandhiji 5th Street, Tirunagar, Madurai – 625006.

 15. Very worthy cause. Such a self-less work We should all contribute.
  Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara.

Leave a Reply

%d bloggers like this: