2 replies

  1. Mahaperiyava thiruvadigale saranam…HaraHara Sankara JayaJaya Sankara Kanchi Sankara Kamakoti Sankara Kaladi Sankara Kamakshi Sankara

  2. DiViNE
    JAYA JAYA SHANKARA HARA HARA SHANKARA

Leave a Reply

%d bloggers like this: