Few Ancient Dilapidated Temples Maha Kumbhabishekams Coming up – Aug 25, Sep 11 & 16


ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் பகவான் லோகத்தையெல்லாம் பகவத் ஸ்வரூபமாக பார்த்து ஸேவை செய்வதும் பூஜைதான் என்கிறார். இப்படிச் சொன்னதால் பூஜை கூடாது, உத்ஸவம் கூடாது என்று அர்த்தமில்லை. பரோபகாரம் பண்ணி ஜனங்களுக்கு சாப்பாடும், துணியும் மற்ற ஸெளகர்யங்களும் கிடைக்கிற மாதிரி செய்துவிட்டு, அவர்கள் தின்று தின்று என்றைக்கோ ஒருநாள் பரமார்த்த ஸத்யத்தைத் தெரிந்து கொள்ளாமலே சாகிற மாதிரி விட்டு விட்டால் என்ன ப்ரயோஜனம்? இந்த உடம்புக்கு சோறு போட்டு, இதற்கு வியாதி வந்தால் சிகித்ஸை பண்ணி, அறிவை வளர்க்கும் படியான கல்வியைத் தந்து உபகாரம் பண்ணுவதெல்லாம் ஆலய தர்சனம், உத்ஸவாதிகள் முதலியவற்றை நன்றாக அநுபவித்துப் பயன் அடைவதற்குத்தான். ஆனபடியால் மக்கள் பணியெல்லாம் அந்த மக்களை பகவானிடம் சேர்ப்பதற்குத்தான். அதனால், எல்லோருமாகச் சேர்ந்து ஆலயத் திருப்பணி செய்தால் மெய் வருத்தி ஒரு கோயிலுக்கு மதில் கட்டினால், அதுதான் ஜனங்களுக்கான மஹா பெரிய ச்ரமதானம். – ஜகத்குரு ஸ்ரீசந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதி ஸ்வாமிகளின் அருள்மொழிகள்

Bhagawan Sri Krishna states in Srimad Bhagawatham says that when one serves the mankind, viewing it as a form of Bhagawan Himself, it is also a kind of worship. This should not be misinterpreted to mean that regular forms of worship and festivals are not necessary. There is no point in a philanthropy which provides material benefits to people but does not elevate them spiritually during their lifetime. The point of feeding this body, curing it of all diseases and educating the mind are all done with the purpose of reaping more benefits from visiting the temples and participating in the festivals. All service towards the people is aimed at taking them closer to the Divine. So if everyone comes together and labor hard to raise a surrounding wall for a temple, it is the biggest contribution towards the welfare of the people. – Jagadguru Sri Chandrasekharendra Saraswathi Swamigal

________________________________________________________________________________________________________________________________

Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara – Every Maha Kumbabishekam that Smt. Mahalakshmi does has the direct visibility, guidance, and blessings of our Periyavas. What is the point in we debating in social media about upholding our dharma when it is million times better if we all come together and provide little support for these ancient temple renovations. We need to be forever grateful to Mami who in this age runs from pillar to post to get these Maha Kumbabishekams done with so much constraints and challenges.  Please contact her to and provide your support so we can renovate more of these ancient dilapidated temples. Below is the message from Smt. Mahalakshmi Mami and her contact details are below. The pictures you see are the Sri Bhagampriyal Samedha Ammaiappan temple in Ammaiappan village Thirupanandal. Maha Kumbabhishekam invitations also posted below. Rama Rama

________________________________________________________________________________________________________________________________

Namaskaram All,

With the blessings of Kanchi Periavas we are happy to inform you the following kumbhabhisekams are planned August 25, Sep 11 and Sep 16.

Aug 25 2019 Sri Soundranayaki samedha Kailasanather temple Kanthamangalam Sri Mohan Guruji is instrument for both renovatiom and Kumbhabisekam Temple is situated near Kuthalam Maiyiladuthurai.

Sep 11 2019 Sri Bhagampriyal Samedha Ammaiappan temple Deity name is Ammaiappan Village name is Ammaiappan near Thirupanandal. Only Sivan and Nandhi is existing in the most delapitaded condition See the photos. click the following link to see the pictures Ammaiappar temple before renovation

Sep 16 2019 Sri Meenakshi Ambal samedha Sundareswarer. Rudra kali amman Annadana sivan Mutt. Annalagraharam Hariyathidal Kumbakonam. This is the temple Annadanam Sivan worshipped and does Annadanam during major religious functions . Ramasamy was given the title as Annadana Sivan by Mahaperiava for his Annadanam to the public.

Contact Details

Smt. Mahalakshmi Subramanian
Sri Mahalakshmi Charitable Trust
Flat No. 3, Thulasi Apartments,Se
11 Kuppusamy Street,
T Nagar. CHENNAI 600017
Phone 044 2815 2533
Cell 9840053289
Cell 9940053289
vcsmani@yahoo.com

 _____________________________________________________________________________________________________________________

Maha Kumbabhishekam Invitations

Categories: Announcements

2 replies

  1. Email contact made requesting details for donation but no reply. Please take care and do whatever possible.

    TILAK 

    Sent from Samsung tablet.

  2. சிவன் சொத்து
    குல நாஸ்தி! எனவே நன்கொடை முழுவதும் இறை பணிக்கு மட்டும்
    செலவு செய்து நல்லவனாய் இருக்க வேண்டும்.

What do you think?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: