14 Gho Mathas & 2 Goats Saved in another Vigorous Rescue….

தாவரங்களுக்கு ஜலம் கொட்ட வேண்டும். மிருகங்களிடம் அன்பு பாரட்ட வேண்டும். அவற்றிக்குக் கொடுமை செய்யவே கூடாது. இது தவிரவும் வைத்தியசாலைகள், சிறைச்சாலைகள், ஏழை விடுதிகள், அநாதாசிரமங்கள், விதவா இல்லங்கள், பிச்சைக்காரர் விடுதிகள் முதலியவற்றைப் போய்ப் பார்த்தால் தெரியும், மநுஷ்யர்கள் எத்தனை தினுஸான கஷ்டங்களுக்கு ஆளாகிறார்கள் என்பது. இவற்றை மஹான்கள்தான் என்றில்லை. ஸாதாரண ஜனங்களான நாமும் ஓரளவுக்குத் தீர்த்து வைக்க முடியும். இம்மாதிரியான இடங்களைப் போய்ப் பார்த்தால் நம் போன்றவர்களின் உபகாரத்தைக் கூட ஈஸ்வரன் எத்தனை ரூபங்களில் வந்து எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறான் என்று தெரியும். நாம் செய்யவேண்டியது என்னவென்றால், ஒரே வார்த்தையில் சொல்ல வேண்டுமானால், துக்கம் எங்கே உண்டோ, அங்கே நாம் வலுவில் போய், அந்த துக்க நிவிருத்திக்கு நம்மால் ஆகக்கூடியதையெல்லாம் பண்ண முயலுவதேயாகும். பணத்தாலோ, சரீரத்தாலோ, வாக்காலோ நம்மால் முடிந்த உதவியைப் பண்ண வேண்டியது நம் கடன், கடமை, Duty. – ஜகத்குரு ஸ்ரீசந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதி ஸ்வாமிகளின் அருள்மொழிகள்

We should water the plants, be kind to animals and not torture them. We should show love to them. If we visit hospitals, prisons, orphanages, and charitable homes we will realise that so many human beings are undergoing innumerable sufferings. Not necessarily, evolved souls, but also ordinary mortals like us can alleviate these sufferings to some extent. When we see such places, we can understand how Bhagawan, in varied forms, is expecting even people like us to do whatever little help we can. It is our bounden duty to help others financially, physically or through kind words. In short, wherever there is suffering, we should voluntarily go there and do whatever is possible by us to mitigate this suffering. – Jagadguru Sri Chandrasekharendra Saraswathi Swamigal

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara – Before someone asks why are we saving goats let me explain. When I went out to see a cow that was about to sold for this weekend Bakrid I also saw these two small goats being bargained by the butcher for the festival. Since I know the seller I asked him to give me a day; arranged for funds through my contacts and got these goats saved along with the cow. Rest assured, your contributions for cow rescues will only be used for that cause and nothing else. I wanted to keep you informed and honest. Also, saving goats is a one off Jeeva Karunaya kainkaryam and I’m not digressing from our mission of Gho Samrakshanam.

Over the past few days saved around 14 cows along with the 2 goats. The cows were saved from Shollinganallur, Marakkannam, and Thiruvallur areas. They were all lined up for the upcoming Bakrid and Periyava’s karunyam saved those lives. In fact three of the pure Ongole breed cows were rescued just minutes ago directly from a Thiruvallur Slaughter house. All these cows are safely residing in Sri Gokula Krishna Gosala, Maram farmhouse and in Rishabh Global Foundation.

Many Jaya Jaya Sankara to Smt. Shobhana Ramesh, Shri Gowri Shankar, Shri Subramaniam Ganesan, Shri Arun Abishek, Shri. Giridhar for all the kind contributions through which we can save these cows. Keep doing whatever you can and spread the word around. We will save as many innocent & noble lives as much as we can.  For contributing to our Cow Rescue efforts please click HERE.

Please mention ‘Cow Rescue’ in the note so I can identify it is for this cause.

Pictures and Video clips below. All Periyava Krupai. Sri Periyava Thiruvadi Sharanam. Rama Rama

All the Cows/Calves you see below were slated for Bakrid Sale

 
Three beautiful Ongole cows outside Thiruvallur Slaughter house. Negotiated and got them just a few minutes back.

A Special Picture where Gho and Goats are travelling together to Ghosala – Below are the cows travelling pictures in three different trucks to Gosalas
Cows given a warm welcome and safely in the Ghosalas as mentioned in my above note


Cows safely in Gosala. The one’s you see in the close-up were the ones saved through the last few days of rescue efforts


 Categories: Samrakshanam

Tags:

14 replies

 1. Dear Sri Sai Srinivasan and Sri Mahesh, Allow me to introduce myself. My name is Chandra Ravikumar. I am a retired teacher, now close to 70 years of age. I have been a reader of Sage of Kanchi from more or less the time of its launch. I am also a shishyaa of our Periavaal, and study his Upanyaasams as a path out of Agnyaana.

  When we wanted to buy a site for ourselves with some little money we could muster, my husband and I opted to use that to buy a small 3 and 1/2 acre piece of land, with nothing on it but a small clump of sithaphal bushes, and one Thaare Mara (tree) covering nearly quarter acre, which nobody would cut because it is the abode of Saneeswara Bhagavan. My husband resigned from his job with a leading pharmaceutical company as he was unhappy with the unethical practices of the industry. We already had a cow and calf at home, and with the little money we had he started a dairy on the land.

  The next fifteen years are a story in itself. All I can say is that we loved our cows, did not sell a single calf, male or female, grew our own pesticide free, fertilizer free fodder for them, hand-milked our cows – and cared for them like our children. Lack of rains, the extortionary policies of the then government and banking system, and the difficulties of trying to balance between ethics and economics forced us to finally close our dairy and even sell our land to pay off our debts.

  We are well educated people who could go back to our professional lives, though it took us many years to recover. Today with Gurukripa we have enough. But I cannot but think of the difficulties of our millions of poor farmers who with recourse to no other means are forced to sell or abandon their cattle. I think much about finding ways to mitigate the plights of both the cattle and our farmers. I cannot do much considering my very limited resources and age. But I do have a thought on this which I would like to share with you, and through you with others who may be more capable than me.

  Recently, I came across your E-Book ………. It is beautifully designed and presented. It is this that gave me an idea that may help in Go Samrakshanam.

  Every culturally “Hindu” residential street in our towns and larger villages should have a small space set aside for a shed to house one or two cows and calves. If not inside a private property even a corner of the street would do. A 100 square feet space, 10’x10′, will do. The shed can be just enough to shelter the cows from the elements.

  The resident households of the street can each contribute towards one month’s fodder and maintenance of the cows. Even if the street has only 12 houses, ( average is around 20) each household will have to spend only once a year. The cow-dung can be used as manure for gardens and made into veratti for homams. The street can even have a common Agnihothram daily using the veratti, and the ash used for good purposes. This will also familiarize our children with our shasthras as well as our shared values.

  Every morning and evening the residents can feed the cows their one handful of grass each, Go grasam, before they set out to work, school, college etc. and when they return. The street children will have a common “pet” amongst all of them, and also derive great benefit emotionally and learn some skills as well. The retired senior folk of the street can take care of the cows and share a socially useful camaraderie. The cows themselves can wander about the street and any open spaces nearby, and feel loved, cared for, and secure. People will gradually regain their civilizational reverence for and connection with our Go maatha that we seem to have lost.

  The cows can be offered free from the scores of rescued cattle which do not yet have a home. Tabs can be kept on them to see that they are not mis-used.

  To advertize this endeavour, and prompt people to adopting it, we need to disseminate the benefits that will accrue to a family that does Go Samrakshanam. We need to specially talk about the part on Go Grasam, and how it is beneficial to feed a cow a handful of grass every day. Use every method possible. The internet is full of reports of people across the whole world adopting Agnihothra as a means to increase crop production, combat pests, even fight diseases such as cancer.

  We can go on the internet, print copies of this E-book and put them in book shops, have a weekend fun “jaathre” where abandoned cows can be chosen to take back home to their street etc.

  Schools with some space can also be encouraged to take care of at least one cow and calf each.

  I am sure our young people can come with many more ideas. If I have imposed on your time with unworkable ideas, I apologize.

  Thank you very much for allowing me to express my thoughts.

  With much appreciation and gratitude for your service to Periyavaal and Go Maatha.

  Chandra Ravikumar.

  Sent from my iPad

  ________________________________

 2. Sir How to send the contribution for maintenance of Ghosal

  Please whatsapp me on 9962487309

  Regards
  R.Ramankumar

 3. Superb. I shall be contributing my mite for this month in a while.
  But why save “goat”?

 4. Namaskaram,maha periava saranam I am sundararaman, pl let me know details how to contribute. you can contact me on Whats app 9382669536.after September regular route also can be used, as I am out of the country now, madras sundararaman

 5. Dear Sai Sir,

  I was thinking about cows and our ongoing efforts through out my journey on my back from Australia trip, I know every months there are religious festivals for them to kill Gohmathas without mercy, we need more hands to support to prevent this;.

  Your work is amazing , by seeing those young new born calves …. great work – Namaskarams

  I don’t know in each villages how many cows are for this Eid !!! Worried

  Nice cows sir – the goats are gifted to get a great escape too !!!

  Regards
  Sethu

 6. Sai anna,namaskaram;if possible please call me on 9920839585 after 8.30 p.m. tonight;you had called earlier,i know;some serious problems with my handset-i am not able to retrieve numbers etc.i have deposited a small sum of money with city union bank account sri pratyaksha…saubhagyam

 7. @ Sri Narayana: The cow rescue team, Sri Sai Srinivasan will be as such busy on their front line work. What wonders me is the stone silent attitude of some of my known Brahmin circles with enough wealth available at their disposal. Is the information coming in this blog not enough to trigger our nerves? Then and there, at least some money can be spared. No matter how much. We all take milk, curd, butter and for many of us these are essential daily needs. Still we are blind to HER (Gomatha) hunger and cruelty unleashed on HER.

  My request to all of us, not limited to Brahmins, can some way or other bring some relief to HER. By way of feeding HER with Agathi keerai, fruits, NEATLY COLLECTED & STORED vegetable skins etc. Ofcourse by money to right people. In a way, if we start giving for such good cause, RIGHT PEOPLE (who take the frontline cause of saving HER)will appear before us.
  PERIYAVA will be certainly happy with all our good gestures to Gomatha. What else could be a big gain for us.

 8. ONE SMALL SUGGESTION: Just yesterday, a committee formed to construct a temple for maha periyava at
  New Jersey , USA came to our neighbourhood at an invitation. I am sharing some info gained from the team. They are taking Maha Periyava;s Paaduka to at least 15 houses each day. Maximum stay at any house is mere 20 to 30 minutes. They have lunch at a place where they take Paaduka around 12:30 to 13:00. Obviously they visit only places where they can expect more than 50 people and collect at least Rs.5,000. They print Periyava picture in front page and details of NJ temple on the reverse. After deductingthe cost of printing, transport at even 20:, guess the collections are 75k per day. They have been successfully doing the leg work for several days.As an individual i did send my contribution but being a retired lower middle income family, i can’t spare more than a 1000 2 to 3 times an year. MY SUGGESTION IS : Can this team – doing an excellent job of COW RESCUE approach (i) a few musicians to deliver a charity concert (ii) a few pundits to conduct sankalpam and puja say at Kapali temple or similar (with tickets priced at Rs.250 to 500; (iii) do a similar small event organising at individual houses who are in a position to collect at east Rs.5000 . (iii) OR anysimilar ebvent organisation., A Sai team spread words that they will bring Sai Baba’s idol to any house and perform PUJA who can minimum contribute 15k + give lunch (or dinner) to the team. They visited 2 houses a day and made visits for 100 days. In our house, friends contributed around Rs.9,000 in addition to minimum guaranteed amount and the team managed to get Rs.24K for one half day. In some houses they collected more than 50,000 depending on the host who manage to collect more friends (usually some snacks served by host as prasadam). I offer my leg work to the cause if the team thinks in this line

Leave a Reply

%d bloggers like this: