திருக்கோடிக்காவல் – Kshetra Mahimai


#திருக்கோடிக்காவல் ஷேத்ரத பத்தி சுருக்கமாக தெரிஞ்சிகிடுவோமா 🙏

(அருள்மிகு ஸ்ரீ திரிபுரசுந்தரி அம்பிகா ஸமேத ஸ்ரீ கோடீஸ்வர ஸ்வாமி ஆலயம்)

நன்றி
சிவஸ்ரீ Thiyagaraja Gurukkal அவர்கள்

Thirukodikkaval temple is special to me. It was around the time that I was not known to Smt Mahalakshmi mami and somehow Sri Ganesan mama contacted me from this place and requested me to post about the proposed kumbabhishekam, which I did.  Ever since mama has been kind enough to send some messages related to this temple. He has been inviting me to this temple and it seems that I am not yet blessed to get darshan of Swami and Ambal. Hopefully in the next trip, I will go there!

This temple has significance factors, which Sivacharyar explains nicely here. For Devi upasakas, this temple is of great importance as the Lalitha Sahasranama bashyam by Sri Bhaskararayar was dedicated to swami and ambal here in this temple.

Enjoy!

 Categories: Periyava TV

1 reply

  1. Namakaran, thirukodikaval siva sahaara naman is attributed to this temple but unable to find the text on web pls share if available with forum followers.

What do you think?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: