Your Contributions @ Work – Ancient Temple Renovation

ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் பகவான் லோகத்தையெல்லாம் பகவத் ஸ்வரூபமாக பார்த்து ஸேவை செய்வதும் பூஜைதான் என்கிறார். இப்படிச் சொன்னதால் பூஜை கூடாது, உத்ஸவம் கூடாது என்று அர்த்தமில்லை. பரோபகாரம் பண்ணி ஜனங்களுக்கு சாப்பாடும், துணியும் மற்ற ஸெளகர்யங்களும் கிடைக்கிற மாதிரி செய்துவிட்டு, அவர்கள் தின்று தின்று என்றைக்கோ ஒருநாள் பரமார்த்த ஸத்யத்தைத் தெரிந்து கொள்ளாமலே சாகிற மாதிரி விட்டு விட்டால் என்ன ப்ரயோஜனம்? இந்த உடம்புக்கு சோறு போட்டு, இதற்கு வியாதி வந்தால் சிகித்ஸை பண்ணி, அறிவை வளர்க்கும் படியான கல்வியைத் தந்து உபகாரம் பண்ணுவதெல்லாம் ஆலய தர்சனம், உத்ஸவாதிகள் முதலியவற்றை நன்றாக அநுபவித்துப் பயன் அடைவதற்குத்தான். ஆனபடியால் மக்கள் பணியெல்லாம் அந்த மக்களை பகவானிடம் சேர்ப்பதற்குத்தான். அதனால், எல்லோருமாகச் சேர்ந்து ஆலயத் திருப்பணி செய்தால் மெய் வருத்தி ஒரு கோயிலுக்கு மதில் கட்டினால், அதுதான் ஜனங்களுக்கான மஹா பெரிய ச்ரமதானம். – ஜகத்குரு ஸ்ரீசந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதி ஸ்வாமிகளின் அருள்மொழிகள்

Bhagawan Sri Krishna states in Srimad Bhagawatham says that when one serves the mankind, viewing it as a form of Bhagawan Himself, it is also a kind of worship. This should not be misinterpreted to mean that regular forms of worship and festivals are not necessary. There is no point in a philanthropy which provides material benefits to people but does not elevate them spiritually during their lifetime. The point of feeding this body, curing it of all diseases and educating the mind are all done with the purpose of reaping more benefits from visiting the temples and participating in the festivals. All service towards the people is aimed at taking them closer to the Divine. So if everyone comes together and labor hard to raise a surrounding wall for a temple, it is the biggest contribution towards the welfare of the people. – Jagadguru Sri Chandrasekharendra Saraswathi Swamigal
_____________________________________________________________________________________________________________

Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara,

With Sri Periyava’s grace and blessings we had a great opportunity to participate in one of the ancient Siva temple renovation Kainkaryam; Lord Periyanayagi Samedha Sri Pasupadheeswarar Sivalingam in a village called Arasankazhani, a few kilometres away from Shollinganallur, Chennai. The Sivalinga pradishta was done by Sage Agastya more than 2000 years back. Due to the passage of time, floods, and other reasons the temple became dilapidated and only Swami remained as a ‘Vaanam Paartha Sivalingam’ in the river banks under a tree.

Few years back, the local villagers with great efforts built a small temple with whatever resources they had and started doing daily Puja in Odhuvar tradition. They also started doing Pradosha and Pournami Puja to Swami and slowly devotees started coming as well. During Pradosham and Pournami they take Swami and Ambal (Uthsavamoorthy) around the temple as pradakshinam but the surrounding landscape of the temple was so uneven that devotees struggled to do pradhakshinam. There were also issues like devotees/children slipping, falling down and getting hurt in the process. Every Pournami, they also do Girivalam to Swami and another ancient Sivalingam at the top of a hill nearby. According to them, this Girivalam happens next only to Thiruvannamalai. This is a place where conversion happens sturdily so renovating this temple and getting devotees come over is paramount.

This is the temple Adiyen accidently went to few months back for Pradosham and appraised Shri Mahesh about the status quo along with a few pictures and video clips. With our Periyava’s abundant grace and blessings this project was completed successfully. The devotees are extremely happy they can do Swami Pradakshinam without worrying about looking at the ground constantly or falling down. The happiness they shared with me are beyond words. Below are the pictures of the prior state, work in progress, and current state after completion pictures. Yet another example of how much we can all accomplish if we all join hands together.

If you want to visit this temple and the Swami at hill please e-mail me at girishsai108@gmail.com.

Rama Rama

______________________________________________________________________________________________________

PRIOR STATE PICTURES


________________________________________________________________________

WORK IN PROGRESS PICTURES

 

___________________________________________________________________________

FINISHED STATE PICTURES
Categories: Announcements, Samrakshanam

Tags:

3 replies

  1. Om namashivayah

  2. Our Namaskarams to all the blessed people involved in all these Kaingaryams.
    Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara

Leave a Reply

%d