5 replies

  1. Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara

  2. A Kanchi Mahan and our 69th Peedathipathi picked and blessed by HH Shri Kanchi MahaPeriyava

  3. Excellent picture. Showering anugraham

  4. JAYA JAYA SRI SWAMI. PAHI PAHI SRI PRABHO. Janakiraman.

  5. Sri Jayendra Saraswathi Maharaj Ki Jai!

Leave a Reply

%d bloggers like this: