1 reply

  1. Param Pujya Bhagwan Bhagvatpada Avatar Kanchi JagadGuru Shankaracharya Ji MaharajShri ke Charano Mein Koti Koti Koti Saashtang Dandvat Pranam… Jaya Jaya Shankara Hara Hara Shankara…

Leave a Reply

%d bloggers like this: