6 replies

  1. Saranam Saranam Sarvesa. Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara. Janakiraman. Nagapattinam

  2. Maha Periyava ThiruvadigaLe CharaNam! PuNNiya PORRi PORRi!

  3. எங்கே கிளம்பிவிட்டிரய்யா … எமை காக்க வா
    பாதுகையுடன் எம் பாவச் சுமை போக்கவா
    தண்டத்துடன் தவம் செய்யவா

  4. Maha Periyava thiruvadigale saranam..

  5. Sri Periyava Padhamae Gathi !

  6. ஸ்ரீ பெரியவா சரணம் Sri Periyava Saranam

Leave a Reply

%d bloggers like this: