3 replies

 1. Divine!
  HARA HARA SHANKARA JAYA JAYA SHANKARA MAHA PERIYAVA SARANAM

 2. Awesome
  Jaya Jaya Shankara
  Hara Hara Shankara
  Kanchi Shankara
  Kamakoti Shankara
  Pradhosa Shankara
  Prathyatcha Shankara

 3. Divine!
  HARA HARA SHANKARA JAYA JAYA SHANKARA

Leave a Reply

%d bloggers like this: