4 replies

  1. Paramacharyal ….. parama Arputham.

  2. Periyava saranam. Jaya Jaya Sankara hara hara Sankara

  3. Beautiful sketch by Sudhan !

    Periyava Saranam

  4. அதிஅற்புதம் !! பெரியவா சரணம்

Leave a Reply

%d bloggers like this: