3 replies

 1. This is called Akshara Paamalai and not ManiMalai . Kindly make the correction . It is an excellent Hymn and I chant it regularly ,

 2. Here’s an English version. Please feel free to correct. Thanks

  Anbin vadivamana Shankaran
  Advaita peroli gyana Shankaran
  Ammai appana arunguru Shankaran
  Ananda guruvaana Kanchi Shankaran
  Immeyum marumeyum kakkum Shankaran
  Essanodu aadidum enaiadi Shankaran

  Unthai nilayakol uthamma Shankaran
  Uzhavinai neekidum urdhava Shankaran
  Yenthani aalum(ळ) yezhilmigu Shankaran
  Yettramum arulidum ekantha Shankaran
  Aaimpulan adakiye andidum Shankaran

  Uppuyarvilla olirmigu Shankaran
  Odhidum vedathin utporul Shankaran
  Avvaipol arulmozhi unnarthum Shankaran
  Kannain immaipol kakkum Shankaran
  Kanthamai kavaranthanai irrkum Shankaran
  Killai ennaiyetru maghazhum Shankaran

  Keerthanaigal padi tuthitudum Shankaran
  Roopamilla tattvathin uruva Shankaran
  Rogam nikki uyirkakkum Shankaran
  Raudram tavirtha anbu nattidum Shankaran
  Lalithambikai arulbala Shankaran
  Lavanyamai manadhai irkum Shankaran

  Linga vadivamai arulum Shankaran
  Leela vinodanai lilaikol Shankaran
  Vallalai arulkaram Shankaran kattum Shankaran
  Vanavar pottrum deva Shankaran
  Vilva malai thanai erkum Shankaran
  Venthiru neeraniyum Shivaguru Shankaran

  Velvigal kathidum veda Shankaran
  Vaiyagam pottridum Kanchi Shankaran
  Annaithumai thondriye arulum Shankaran
  Aaruyirkellam thaimai Shankaran
  Vinnum mannumai vilangum Shankaran
  Chandra vadivam kol sundara Shankaran

  Aruvathettam peetha ananda Shankaran
  Kamakshi padam panniyum kamakoti Shankaran
  Kamakoti peetathai aalum Shankaran
  Yen agathil amarandanai kakkum Shankaran
  Adiyen Venkatesan malayai yetru arulum Shankaran
  Annapurnashtakam aruliye Shankaran

  Kanakadharasthotram uraithitta Shankaran
  Piddiarisi dharmatai kattiye Shankaran
  Thiruppavai thirumvembavai thirulollara pathigam
  Uraithida vagaiseidha Shankaran
  Apaara KarunaSindhum gyanadam Shantaroopinam
  Shree Chandrashekhara Gurum pranatatmi vibhakaram

  Shree pada gurum Shankaram potri potri
  Sarvagyan sarvavyapi MAHAPERIYAVA potri potri

  Jaya Jaya Shankara Hara Hara Shankara
  Jaya Jaya Shankara Hara Hara Shankara Thiruchitrambalam.

Leave a Reply

%d bloggers like this: