4 replies

 1. What a wonderful sketch!! Maha Periyava blessings to Shri Sudhan!! Thanks for sharing!!

 2. Beautiful sketch 👌👌👏👏

 3. Namaskarams.
  Mahaperiyavalin Paripoorana Anugraham Prathyakshamaha irukkirathu.
  Mahaperiyavalai ninaithavudan vandhu viduhirar.
  Mahaperiyava Padham Saranam.

 4. Simple sketch, but a looks like a camera click.

  POORNA PERIYAVA KADAKSHAM TO SUDHAN.

Leave a Reply

%d bloggers like this: