2 replies

  1. VaruNa Bhagavan KaruNai SiRakka VENdum! Kaveri engum Niir PeruGa VENdum! Makkal Kashtam Thiira VENdum! Hara hara Shankara, jaya jaya Shankara! Maha Periyava ThiruvadigaLe CharaNam!

  2. இறைவனே .. மழை தந்து எம்மாநிலத்தை காக்க வேண்டும் …

    ஜகன்மாதா காமாக்ஷி .. மாமழை பொழிந்து மக்களை காத்தருள வேண்டும்

Leave a Reply

%d bloggers like this: