2 replies

  1. Simply Superb. Massive swami. Jaya Jaya Shankara Hara Hara Shankara.

Trackbacks

  1. 85 Years Dream – The Grand Gangai Konda Chozhapuram Maha Kumbabishekam – Sage of Kanchi

Leave a Reply

%d bloggers like this: