Vinayagar Agaval – Part 19


Vinayagar-1

 

Many Jaya Jaya Sankara to Sri B Srinivasan for the share. Ram Ram

விநாயகர் அகவல் – பாகம் 19

ஸ்ரீ மகா பெரியவா சரணம்.  கணேச சரணம்.

33.  ஒன்பது வாயில் ஒரு மந்திரத்தால்

34.  ஐம்புலக் கதவை அடைப்பதும் காட்டி
 

பதவுரை:

ஒன்பது வாயில் – ( இரண்டு கண்கள், இரண்டு காதுகள், நாசியின் இரு துளைகள், வாய்,எருவாய், கருவாய் – என்ற  ஒன்பது உறுப்புகளின் தன்மைகளையும்


ஐம்புலக் கதவை – ஐம்பொறிகளான கதவுகளையும்

ஒரு மந்திரத்தால் – ஒப்பற்ற ஓம்கார மந்திரத்தால்
அடைப்பதும் காட்டி – புருஷனான ஆன்மா  வெளியே போகாதபடி உள்ளேயே அடைத்து வைத்திருக்கும் முறையையும் காட்டி
 

விளக்கவுரை:

உடலை நீடித்து நிறுத்தி வைத்திருக்க முடியாது. தோற்றம் உண்டேல் மறைவு உண்டு. ஒன்பது வாயில் உள்ளதல்லவா உடலுக்கு? அதன் வழியே ஒருநாள் உயிர் வெளியே ஓடிவிடும். 

ஐம்புலக் கதவுகளை அடிக்கடி திறந்தால், ஒன்பது வாயிலிலும் போக்குவரத்துக்கு இடம் பிறக்கிறது.  அதனால் உயிர் போகும் பாதை நன்றாக செப்பனிடப்படுகிறது. உயிர் பிரிவதற்கு  மிகவும் சுலபமாகிவிடுகிறது (ஐம்புலக் கதவை அடிக்கடி திறப்பதால்).  அப்படி ஆகாதபடி, உறுதியாக உரைத்த முறை இது.  எது? ஓம்கார மந்திர சாதனையால் ஐம்புலக் கதவுகளை அடைத்து ஒன்பது வாயிலையும் கட்டிவைப்பது.
 
27-28 ம் வரிகளில் “ஐம்புலன் தன்னை அடக்கும் உபாயம் இன்புறு கருணையின் இனிதெனக்கருளி” என்று கூறியதை ஏற்கனவே பார்த்தோம் (விநாயகர் அகவல் – பாகம் –15ல்).  இதைப்பற்றி ஸ்ரீ மஹா பெரியவா விவேக சூடாமணியின் விளக்கம் கொண்டு ஐம்புலன் அடக்கம் பற்றி சொல்லியதையும் பார்த்தோம்.  27-28 ம் வரிகளில் சொல்லியிற்ஐம்புலன் தன்னை அடக்கும் உபாயம்என்பது உரிய புலன்களை அடக்கும் உபாயம் – அது ஞான சக்தியால் அமைவது.  34-ம் வரியில் கூறிய ஐம்புலக் கதவை அடைப்பதுஎன்பது பொறி புலன்களை செயலற்றனவாக செய்வது: கிரியா சக்தியால் அமைவது.
 

குறையே இல்லாமல் நிறையே உடையவன் இறைவன்.  குறைகள் நிறைந்த அறிவுடையது ஜீவன்.  அது ஜீவ தோஷம். அடியோடு குறைகளை அகற்றுதல் வேண்டும்.   அதற்கென்றே கரசரணாதி அவயவங்களுடன் பிறவி எடுக்கிறது ஜீவன்.  தோஷங்களை நிவர்த்திப்பதற்கு கிடைத்த வாய்ப்பே இப்பிறவி.  புறவுலக போகத்தை துய்ப்பதற்கு ஐம்புலக் கதவுகள் என்றும் திறந்தே இருக்கிறது.  ஆன்ம உணர்வு புறம் போகாதபடி அக்கதவுகளை அடைத்தது விடுவதே அருமையான வழி.  ஒன்பது வாயில் உடல் எப்பொழுதும் புறவுலக போகத்தையே நாடிச் செல்வதற்கு காரணம், இந்த ஐம்புலக் கதவுகள் எப்பொழுதும் திறந்து இருப்பதே!  காமத்திற்கு அடிமையான காமியோ,ப்ரஹ்மசர்யம் நஷ்டமாவதால்ஓஜஸ்ஸை இழந்து முகப் பொலிவை இழந்து பரிதாபமாக நிற்கிறான். ஆனால் அறிவுடையவர்களுக்கோ, நல்ல புலடக்கத்தால், ப்ரஹ்மசர்ய அனுஷ்டானத்தால், சிவசக்தி கனல் போன்று ஓஜஸ் மேலேறி, சுஷூம்ணா வழியாக அந்தக் கனல் (குண்டலி ஷக்தி) மகத்தான அமுதமாக மாறும்.  இதற்கென்றே அவர்கள் ஓரெழுத்து மந்திரத்தை உருவேற்றுவர். பிராணாயாமம்  செய்வர். இதனால் உலக போகத்தை துய்க்கத் துடிக்கும் மனம் ஒடுங்கும்.  ஒன்பது வாயிலும், ஐம்புலக் கதவுகளும்,தாமே அடைபடும்.   இந்த உயர் நிலையை எய்தினவர்கள் சரீரத்தில் ஞான ஒளி விளங்கும்.  அருள் அறிவு சுரந்து கருணாரஸம் வெளிப்படும். சிவபோகம் சித்திக்கும்.  என்ன அற்புதமான செய்தி!  யானைமுக கணபதி இவை அத்தனையும் தமக்கு அறிவுறுத்தினன் என்கிறார், ஒளவையார்.

மற்றவை அடுத்த பதிவில் பார்க்கலாம்.

ஸ்ரீ மகா பெரியவா சரணம்.  கணேச சரணம்.


Categories: Deivathin Kural

What do you think?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: