Periyava Golden Quotes-338

album2_2

 

கல்யாணம், உபநயனம் முதலியவற்றில் குறைவில்லாமல் தக்ஷிணை தருவது மட்டுமின்றிப் பொதுவாகவே வைதிகர்களுக்கு உபகாரம் செய்கிற எண்ணம் வளர வேண்டும். இது இல்லாததால்தான் அடுத்த தலைமுறைக்கு வைதிக கார்யம் செய்து வைக்கவே ஆள் கிடைக்காத மாதிரிச் செய்திருக்கிறோம். வேத ஸம்பந்தமான கார்யங்கள் லோகத்தில் கொஞ்சத்துக்குக் கொஞ்சமாவது இருந்து கொண்டிருக்கும்படி பண்ணுவதைவிட ஜன ஸமூஹத்துக்குப் பெரிய பரோபகாரம் எதுவும் இல்லை. இப்போது விநோபா ‘பூதான்’ என்று சொல்வதற்கு முன்னோடி பழைய காலத்தில் ராஜாக்களும், பிரபுக்களும் வேத வித்துக்களுக்கு நிலம் மானியம் பண்ணினதுதான். பரம தரித்ரர்களும் சாஸ்த்ரப் பிரகாரம் சுபாசுபங்களைச் செய்ய நாம் உபகரிக்க வேண்டும். ‘ஷோ’ இல்லாமல் சாஸ்த்ரப்படி மட்டு ம் செய்வதற்கு நிறையச் செலவே இராது. – ஜகத்குரு ஸ்ரீசந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதி ஸ்வாமிகளின் அருள்மொழிகள்

It is not enough to offer proper “Dakshina” (monetary offering) during functions like weddings and upanayanams. There should be an attitudinal change among the people and they should come forward to help the Vedic practitioners. It is due to the lack of such attitude that we are finding it difficult to get such practioners and this situation may worsen in the coming generations. The greatest help we can render to mankind is to ensure that Vedic rituals are carried on regularly. The precursor to the Boodhaan movement of Vinobha Bhave is the grant of lands by our zamindars and Kings to such Vedic practitioners. – Jagadguru Sri Chandrasekharendra Saraswathi SwamigalCategories: Deivathin Kural, Golden Quotes

Tags:

3 replies

 1. Maha Periavaa Thunai.

  We have to see both sides…

  .To see the side of vaidheeka brahmins, they like to go in for powerful bikes, cars, android mobiles, spacious apartments, and counter with their reply why should our families be denied these modernities…..secondly they have to earn and make hay when the sun is shining, as they do not have any organised social security benefits….

  To see the side of Karthas, in case of final rites…already they would have been fleeced by medical exeigencies….and the prospect of a contract….now around two lacs … makes it frightening……and the need is to be economical while maintaining traditions….and in many cases the final rites do not get done at all…..leave alone annual ceremonies…..

  The average person may not be financially sound enough to afford the big budget projected by vaidheekas…..in case of many other essential karmas….

  The way out would be to have INSTITUTIONALISED VEDIC AND PUROHIT HELP…..where the professional charges would be standardized, purohits on monthly payroll and allotted families….who can approach them for any type of vedic requirement……standardization would help
  maintain reasonable charges…….the institution can also be affiliated to religious mutts and empowered to seek and accept donations from well to do patrons….so as to maintain reasonable charges for average people….

  Many more angles and suggestions are there…..leaving for my other brothers and sisters to present…

  With respects to all,

  Sadhu

 2. Iswaro Rakshathu! Maha Periyava ThiruvadigaLe CharaNam! Hara Hara Shankara, Jaya Jaya Shankara!

 3. I do not know if it is right to even write this here. But I believe somewhere this also needs to be raised and clarified.

  We had moved around cities and even within a city, we had shifted across several areas in the last two/three decades. So we didn’t have a shastrigal… marriages in the family happened in different cities and so we took the services of local shastrigal, every time.

  When my father passed away, we had to look for a shastrigal in that area. He had given us options of packages. “Nallaa, thrupthiya paannanumna”, “saadhaaranama pannannumna”, “selavillaame pannanumna” type of options. According to him “ellame sasthrapadidhaan”. The more we spoke about less expensive options but at the same time not compromising on any vaidika/sasthroktha requirements, we could see his interest reducing.

  My parents were devotees of Periyava and had always told us ‘brahmananukku koduppadhil kanjathanam vendaam’.

  So, we were really caught up in the conflict of not wanting to ‘show off’ but also not wanting (definitely) to do ‘kanjathanam’. We finally went with the expensive option, as my mother felt taking the less expensive option we may end up doing some kind of manthra lopam (unintentionally).

  The same thing repeated when my Mother passed away an year or so later.

  Incidentally, both the times, we did not feel bad about spending. We firmly believed, God is with us and he is helping us choose whatever and he has given us the shakti to do this much. But we did wonder if these expenses are what makes a lot of people opt out of doing pitru karyams, monthly, yearly, etc.

  Subsequently, we have found a regular shastrigal thankfully.

  While our intention is to definitely follow Periyava’s advice, how do we make sure that people are not taken for a ride in the process.

Leave a Reply

%d