Periyava Quotes-310

album1_12

இலவசமாக வேத சாஸ்த்ரம் கற்றுக் கொடுக்கிறோம் என்று ஆரம்பித்தால்கூட அதற்கு ரெஸ்பான்ஸ் (வரவேற்பு) இல்லை. வேத சாஸ்த்ரம் மட்டுமில்லை திருக்குறள், தேவார-திவ்ய ப்ரபந்தம், அல்லது நம் தேசத்தில் நீண்டகாலமாக இருந்து இப்போது நசித்துவரும் ஸித்தர் சாஸ்த்ரம் முதலானவற்றில்கூட இலவச வகுப்பு நடத்தச் சில பெரியோர்கள் எடுத்த நல்ல முயற்சிகள் பலன் தரவில்லை. இந்தப் படிப்பிலே போனால், உத்யோகத்துக்கு உதவி செய்கிற ஸ்கூல் படிப்புக்கு பாதகமாகிறது என்று ஜனங்கள் இவற்றை ஆதரிக்காமலே விட்டுவிடுகிறார்கள். அதனால் எனக்கு என்ன தோன்றுகிறது என்றால் ஸ்கூல் பாடத்தை விடாமல், அதோடேயே வேதாப்யாஸத்துக்கு உரியவர்களுக்கு வேதத்தையும், மற்றவர்களுக்கு இதர புராதன சாஸ்த்ரங்கள், கலைகள் இவற்றையும் சேர்த்துக் கற்றுக் கொடுப்பதற்காக ப்ரைவேட் ஸ்கூல்கள் ஆரம்பிக்கலாம். தினமும் அரை மணி, ஒரு மணி ஸ்கூல் டயத்தை நீட்டி, லீவ் நாட்களையும் கொஞ்சம் குறைத்துக் கொண்டால் இந்த மாதிரி ரெகுலர் ஸிலபஸோடு கூடவே சாஸ்த்ரங்கள், தேசியக் கலைகள் இவற்றையும் சொல்லிக் கொடுக்க முடியும். இப்படிப் பசங்களைத் தயார் பண்ணிக் கால விரயமில்லாமலே ‘மெட்ரிக்’ பரீக்ஷைக்கு அனுப்புவதாக ஏற்பாடு செய்தால் அநேகப் பெற்றோர்கள் தங்கள் குழந்தைகளை இப்படிப்பட்ட ஸ்கூல்களில் சேர்க்க முன் வருவார்கள். பென்ஷனர்கள் மாத்திரந்தான் இதைச் செய்ய வேண்டுமென்பதில்லை. எல்லாரும் சேர்ந்து செய்யலாம். நம்முடைய தொன்று தொட்ட மஹத்தான நாகரிகத்துக்கு வாரிசாக வருங்காலப் பிரஜைகளை உருவாக்குகிற பேருபகாரம் இது. இந்த நாகரிகத்துக்கு அடிவேரில் ஜலம் விடுகிற மாதிரியான தர்மம் எதுவென்றால் வேதம் படிக்க விருப்பமுள்ளவர்களுக்கும், கற்றுக்கொடுக்க முன் வருகிறவர்களுக்கும் கஷ்டமில்லாமல் ஜீவனம் நடத்துவதற்கான ஸெளகர்யங்களைப் பண்ணித் தருவதாகும். – ஜகத்குரு ஸ்ரீசந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதி ஸ்வாமிகளின் அருள்மொழிகள்

There is no response even if the Vedic Education is provided free of cost. Many persons have attempted to teach Thirukkural, Divya Prabandham, and the hoary Sidhdhar Shaastram through free classes but there have not been many takers. The public do not support these classes feeling that they cause a hindrance to the formal school education which may help them to secure jobs. My suggestion is that private schools can be established to teach Vedic education to those who need it and other ancient arts and shaastraas. If the school timings are extended by half an hour or one hour daily and the number of holidays are reduced, our national arts and shaastraas can be taught with the regular syllabus. If thus children are able to appear for the Matriculation examination without any waste of time, the parents also will not have any objection in sending their children to such schools. It is not necessary that only pensioners should perform this task. This is a noble deed which will help in shaping a generation of children who will be the true inheritors of our great culture. The foundation for this service lies in providing all facilities to those seek to learn the Vedas and those who come forward to teach them. – Jagadguru Sri Chandrasekharendra Saraswathi SwamigalCategories: Deivathin Kural

Tags:

8 replies

 1. I fully agree with Sridharji. Maha Periyava was liberal in respect of so many areas as a sort of compromise necessiated by kali yuga that too present day developments of overseas jobs and IT revolution. Previously there were jobs like postal, insurance, banking, Ags office, railways, central state govt jobs, teachers etc. mostly confined to the local areas, at best with in India.I have across cases
  Where the daughters of sasthrigal and vaidehas with vedic background want to marry only lovkeekas like IT pros. In fact the parents shun alliances of vaideeha boys. Jayaraman. Definitely, Mahaperiyava who is reincarnation of Prameswara himself will definitely bless new initiatives. It is something is better than nothing. Jayaraman.

 2. I completely disagree on your second sentence.
  Probably you have been misinformed of the activities of these institutions.

  I have also participated in several Vedic chantings conducted by all these institutions and I do not find any deviation.
  I have stayed in their midst for many number of days also.
  Most of these are youngsters in their late teens or early twenties.
  They are taught Vedams by competent Vedic pundits right from a very young age.
  (When I say Vedas it is mostly Sri Rudram and other hymns, like Mahanyasam and Aruna Prasna.
  They Lead an exemplary disciplined student life.
  They learn Vedas not for a livelyhood but for the love of God.

  Your objection is fully justified based on the Shastric injunctions.
  Vedas uttered by a person born in a Vaideeka family has definitely more power.

  But you have to accept that less and less Brahmins are opting for the study of Vedas.
  Many Vedapatashalas are either closed or running with minimum strength.
  Once we had a Vaideeka in each Brahmin family.
  That was sufficient to uphold the Veda Dharma.
  But today even the offsprings of great Vaideeka families have turned away from the Vedic studies, for better prospects in other fields.

  So we definitely need more and more people (irrespective of caste, creed or gender) to study these scriptures and propagate them for the future generations.
  You must also understand that institutions don’t displace Vaideeka Brahmins with other people.
  Competent Vaideekas continue to head the Vedic ceremonies and guide others.

  My humble opinion is that if we are to uphold the Vedic Chanting and Tradition , then there is no point in objecting to this new development.
  Yes, its a deviation, but it’s probably the second best things we have.

  I know these points may not be palatable to most, but unfortunately that is the truth today.

  • 1. I have personally seen many a times in Prashanthi Nilyayam, Puttaparthi where Veda Mantras are played in audio with all men and women chanting them in Chorus before Swami gives darshan. Is this in line with Maha Periyava’s teachings? No. There are many other institutions in US where Vedas are taught in this fashion. Probably they are teaching in authentic way too which I’m not aware off but can only talk to what I have seen.

   2. All caste, creed chanting Vedas (including women chanting Gayathri Maha mantram) are absolutely not in line with Periyava’s teachings. You do not have to take my words for it. This is what Maha Periyava says in the Deivathin Kural link posted above. I can also post additional materials on that.

   As I keep saying whatever I post is not my opinion; they are either hard facts that I have seen personally or directly quoting from Deivathin Kural. That is all.

   Agreeing or dis-agreeing is one’s personal choice. Ram Ram

 3. I think Mahaperiyavaa spoke these words of wisdom in the 1940s.
  Nowadays there are several schools started by Great Masters like Bhagwan Sathya Saibaba, Sri Sri Sri Ravishankar, Sri Ghanshyam Bhai Oza of Gujarat and several saints of North India where Vedas are taught as a compulsory subject to students, irrespective of caste, creed or gender.
  I was blessed to listen to these sacred chantings from these young minds, on many occasions and Was literally transported to the days of Gurukula-Life.

  Of course the orthodox few may not agree to these liberal ideas, but what is important is that these institutions play a pivotal role in the propagation of Vedas.

 4. There is a change in the attitude of people Now a days there are many who voluntarily opt for Vedha classes and there are few good people who are willing to teach Vedha
  Apart from kANCHI MADAM, Sri Jagathguru Vedha Kavya Vidhya Bavananm Trust located in Redhills Chennai Regd No 460/2011, (www.vedhavidhya.com) is doing a good service Those who wish to participate in the good cause, can send donations.Here are the details to direct your contributions to.

  Name of the Trust : Sri Jaghadhguru Vedha Kavya Vidhya Bhawanam Trust
  Name of the Bank : Oriental Bank of Commerce, Ambattur Branch
  Customer ID : 29943212
  SB A/C No : 14042191002633
  IFSC Code : ORBC0101404

  For any queries, please reach out to 044-26862703 / +91 94440 14703.

  Do send your contribution details to keerthivasan@gmail.com, to help us process your receipts.

Leave a Reply

%d bloggers like this: