Pradosham Special-Three Periyava’s in One Place!

Jaya Jaya Shankara Hara Hara Shankara – Enjoy the rare coincidence of Kadiramangalam Periayava, Nanganallur Gruha Periayava, and Chicago Periayava, all in one place. Periyava Sankalpam!

Thanks to Whatsapp Periyava devotee for the share.  Ram Ram

 

Three Periyavas Darsanam

 

 Categories: Photos

4 replies

  1. Hara Hara Shankara, Jaya Jaya Shankara!

  2. Triple delight.

  3. https://www.youtube.com/watch?v=JgPOpmUf09Y

    ஸ்ரீ பெரியவா சரணம் Sri Periyava Saranam

  4. periyavaaa…enna thavam saeidenoo,,un darisanam kaana.

    periyavale saranam

Leave a Reply

%d bloggers like this: