Pradosha Alankaram – Sri Periyava as Chandramoulee!

Jaya Jaya Shankara Hara Hara Shankara – On this auspicious Pradosham day, very happy to share Sri Periyava’s abishekam and alankaram pictures from the Adishtanam. Thanks to Sri Anand Ramaswamy for the share. Ram Ram

1235 45Categories: Photos

Tags:

6 replies

  1. JAYA JAYA SANKARA HARA HARA SANKRA KANCHI SANKARA KAMACHI SANKARA

  2. thank You for sharing these beautifully decorated Periyava photos.

  3. Namaskarams. Guruvarathil Mahaperiyavalin vibhuthi alankaram kana romba bhagyam panni irukkom. Pradhosha Periyavalukku Aneha koti Namaskarangal. Jaya Jaya Shankara ! Hara Hara Shankara !

  4. Very divineful. Hara Hara Shankara Jaya Jaya Shankara

  5. Beautiful pictures…..!!!
    JAYA JAYA SANKARA HARA HARA SANKARA.

Leave a Reply

%d bloggers like this: