Sri Maha Periyava’s Upanyasam – Sri Anjaneyar Prabhavam Audio with Text in Tamil

Periyava_sitting_sketch_sudhan

 

 

Jaya Jaya Shankara Hara Hara Shankara,

Update below from Sri Periyava translation kainkaryam seva team. Ram Ram
Namaste

On this divine Moolam day with Periyava’s anugraham ,  Sri Adi Shankara Stutis Youtube channel gets updated with  Maha Periyava’s Upanyasam Sri Anjaneyar Prabhavam Audio with Text in Tamil

https://www.youtube.com/channel/UCPiV-ZV2xSmzqSYnnYWICkg

Jai Sri Ram! Jai Hanuman!

Thank you so much for all your help. MAHA PERIYAVA SARANAM

 Categories: Deivathin Kural

Leave a Reply

%d bloggers like this: