3 replies

  1. shri periyavar valntha kalathil namum valnthu avarai tharisanam seiyyum bakkiam kidathu nam ennam ellam sankarne yena avaridam saranam adaivom avar nammai kappar

  2. Really great collections of JayendraSarasvathi Swamigals Photos

  3. Hara Hara Shankara, Jaya Jaya Shankara! Old pictures of great value! Thanks for sharing!

Leave a Reply

%d