2 replies

 1. Hara hara shankara l
  Jaya jaya shankara ll
  Shri Aadhi Shankara Bhagvath Paadha
  Moolamnaaya Sarvagya Peetam Sri Kanchi Kamakoti Peetathipathi Jagathguru Shri Shri Shri Shankaracharya Swamine Namaha l
  Dharmo rakshathi rakshithaha ll
  Lokha samastha sukhino bhavanthu lll

 2. Hara Hara Shankara, Jaya Jaya Shankara! Maha Periyava ThiruvadigaLe CharaNam! Pradhosham Maamaavukku Namaskaaram!

Leave a Reply

%d bloggers like this: