Mahaperiyava aradhana @Nungambakkam

Periyavaa1

Sri Gurubhyo Namaha
 
 Sruthi Smrithi Purananam Alayam Karunalayam
Namami Baghavathpadha Sankaram Loka Sankaram
Apara Karuna Sindhum Gynatham Santha Rupinam
Sri Chandrasekhara Gurum Pranamami Mudhanvaham  
Sri. Mahaperiyavl Aradhana 
With the Blessings of The Almighty and Acharyas the above function will be held 
 
 Between 14th and 18th December 2014
 
At  
Upanishad Ashramam, Vaidyanathan St.,
Nungambakkam, Chennai 600 034
 
14.12.2014
7 A.M. Ganapathy Homam- Puja
7 P.M. Carnatic Music- Smt. Kanchana Rajesh & Party
 
15.12.14
7 A.M. Sri Sudharsana Homam, Puja
7 P.M. Hari Nama Bhajan by Sri Radhekrishna Suvasini Mandali
 
16.12.14
7 A.M. Navagraha Homam, Puja
7 P.M. Nama Sangirthanam by Sri.T.V.Ananthanarayanan & Party
 
17.12.14
7 A.M.Sri Suktha Homam. Puja
7 P.M. Sri Vishnu Sahasranama Parayanam by Sri. Sankaran & Party
 
18.12.14 (Aradhana Day)
7 A.M. Aavahanthi Homam, Veda Parayanam, Puja
7 P.M. ‘Sri.Paramachryal Mahimai ‘ Uapnyasam by Sri,Ramji
We request your participation and seek the Blessings of Mahaperiyaval.
  
Trustees
Athma Vidya Samajam Trust
18 New Tank Street, Nungambakkam, Chennai 600034


Categories: Announcements

Tags:

Leave a Reply

%d bloggers like this: