Invitation to 120th Jayanthi celebrations at Nungambakkam

How to Pray

 
Sri Gurubhyo Namaha
 
Sruthi Smrithi Purananam Alayam Karunalayam

Namami Baghavathpadha Sankaram Loka Sankaram

 
Sri Sankara Jayanthi Sri  Mahaperiyavl Jayanthi Mahothsavam
 
With the Blessings of Acharyas Sri Sankara Jayanthi and Mahaperiyaval Jayanthi
 
will be Celebrated at 
Upanishad Ashramam, Vaidyanathan Street, Nungambakkam Chennai 600 034
 
(From 15th to 25th May 2013)
 
15th May 2013 – Sri Sankara Jayanthi
 
Ganapathy Homam- 6.30 A.M.
 
Ghata Sthapanam, Vyasa , Sankarachaya Puja – 7.20 A.M
 
15th to 25th May 2013  – 8 A.M to 11.30 A.M.
 
Vyasa and Acharyal Puja, Upanishad Parayanam, Haarathi & Prasadam
 
17th May- 8 A.M. Aavahanthi Homam
 
19th May 7 A.M. Gayathri Japam
 
21st May 7.30 A.M. Aayushya Homam
 
24th May 7.30 A.M. Navagraha Homam
 
25th May 6.30 A.M. Sri Suktha Homam

Daily- Musical Discourse /Upanyasam / Events from 6.30 P.M.

 
 
 
Date
Topic
Event by
15th May
Sri Sankara Vijayam
Mannargudi Vedha Lakshana Vidwan Brahmasri S.Gopalakrishna Sasthrigal
16th May
Namasangeerthanam
Sri.Karthik Gnaneshwar &  Party
17th May
Guru Mahimai
Brahmasri.S.Ganesa Sarma
18th May
Sri Vishnu Sahasranamam
Sri. Sankaran & Party
19th May
Experience with Paramacharyal
Devotees
20th May
Namasangeerthanam
Sri.T.V.Ananthanarayanan  & Party
21st May
Guru Arul
  Dr.Saraswathi Ramanathan
22nd May
Sathsloki

Dr. K.Srinivasan

23rd May
Carnatic Vocal
Smt. Seethalakshmi Srinivasan
24th May
Sri Subramanya Bhujangam
Sri. Hari Venkataraman
28th May
Sivanandalahiri
Sri. Vaidhyanathan
 
 
All are requested to participate in the celebrations and seek His Blessings.
 
Author of the Trust
&

Trustees

Athma Vidya Samajam Trust,
Public Religious Trust  (Regn No 418-08-09)
New No 18 Old No 37, New Tank Street,
Nungambakkam, Chennai 600 034
Tel. 28253664
 


Categories: Announcements

Tags:

2 replies

  1. Shankara.

  2. 3’+*?/.6+

Leave a Reply

%d bloggers like this: