Pudhu Periyava Mahimai

Guru Kadaksham

  Short narration of how blessed we are to have Kanchi Acharyas as our gurus to help us with moksha. Courtesy: Smt Lalitha Venkatesan / Sri Kumar Vignesh Studio