ashtotram

Downloads of all Guru Ashtotrams

Thanks to Guru & Ravi for sharing the audio, text files to me….I am also adding Adi Shankaracharya ashtotram in this post…. Adi Shankara Ashtothram – Text HH Mahaperiyava Ashtothram – Sri Matam Version – Text – Listen HH Mahaperiyava Ashtothram – Easy… Read More ›