ஸ்ரீசிவன் சார் ஜயந்தி

ஸ்ரீசிவன் சார் ஜயந்தி மஹோத்ஸவம்

இன்று ஸ்ரீசிவன் சார் ஜயந்தி (புரட்டாசி பூசம்). சார் பேரில் அமைந்த இந்த அஷ்டோத்தர சத நாமாவளியை படித்து அவரிடம் நல்ல புத்தியை வேண்டிக் கொள்வோம் -> ஸ்ரீ சிவன் ஸார் அஷ்டோத்தரம் ஒலிப்பதிவு (Sri Shivan Sar ashtotharam audio mp3) சிவன் சார் “நமது ஆத்மா” என்ற தலைப்பில் ஆத்மீகத்தைப் பற்றி சில… Read More ›