ஸ்துதி சதகம் 99வது ஸ்லோகம் பொருளுரை

பெரியவாளுக்கு நாலு நமஸ்காரம் பண்ணுவதற்கென்றே ஒரு ஸ்லோகம்

भुवनजननि भूषाभूतचन्द्रे नमस्ते कलुषशमनि कम्पातीरगेहे नमस्ते । निखिलनिगमवेद्ये नित्यरूपे नमस्ते परशिवमयि पाशच्छेदहस्ते नमस्ते ॥ (ஸ்துதி சதகம் 99வது ஸ்லோகம்) பு⁴வநஜநநி பூ⁴ஷாபூ⁴தசந்த்³ரே நமஸ்தே கலுஷஶமனி கம்பாதீரகே³ஹே நமஸ்தே । நிகி²லநிக³மவேத்³யே நித்யரூபே நமஸ்தே பரஶிவமயி பாஶச்சே²த³ஹஸ்தே நமஸ்தே ॥ ஸன்யாசிகளுக்கு நமஸ்காரம் பண்ணும் போது நாலு தடவை நமஸ்காரம் பண்ண… Read More ›